Krabice od bot

Vážení rodiče,

na základě Vašich dobrých ohlasů se letos opět připojujeme k celosvětové akci Krabice od bot.

Vánoční Krabice od bot má své kořeny v USA a rozšířila se do celého světa. Nápad obdarovat tímto způsobem děti ze složitých sociálních poměrů vznikl
v evangelické církvi už v roce 2011. Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Z původního jednoho sběrného místa v Praze vyrostla akce na 115 sběrných míst napříč regiony. Vloni se vybralo asi 38 000 dárků. Na Krabici online již dříve lidé věnovali více než 800 tisíc korun.

Vzhledem k současné situaci se letos připojujeme následovně:
1. Rodiče a žáci naší školy mohou letos individuálně darovat Krabici online zde.
2.V jednotlivých třídách se mohou žáci domluvit se svými třídními učitelkami, přinést libovolnou (i drobnou) finanční částku a za třídu obnos odeslat. Tím pošlou svoji třídní krabici pro potřebné děti.
3. Nákupem na e-shopu Krabice od bot také pomáháte dětem v nouzi.
Děkujeme předem všem, kteří budou o sbírce uvažovat a přidají se.
O charitě s dětmi ve třídách budeme mluvit, udělíme pochvaly všem zúčastněným.

Hana Králová