Ceny stravného a platby

Ceník jídel

Vážení rodiče,

z důvodu růstu cen masa, mléka, mléčných výrobků a jiných potravin jsme nuceni upravit ceny stravného od 1. 10. 2019 následovně:

do 6 let 41,-/den,( 34, půl den), do 7 let 44,-/den, (37,- půl den)

7 – 10 let 26,- , 11 – 14 let 28,-

Cizí strávníci 65,-   

Děti z mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina)

děti do 6 let: 41,- / půl den 34,-
děti, které v daném školním roce dovrší 7 let: 44,-/půl den 37,-
školné na rok 2019/2020: 450,- 

Stravné je hrazeno společně s platbou za vzdělání. Obědy je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo SMS tel. 775 059 097/ nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd / v případě náhlého onemocnění/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů / 11,30 – 12,45 hod./, pouze v první den nepřítomnosti.

Platby stravného a školného MŠ

Děti z MŠ neobjednávají stravu přes čipový systém, evidenci provádí vedoucí školní jídelny podle docházky dětí. Platba bude stržena přes inkaso, tudíž je nutné povolení k inkasu /popřípadě zkontrolovat limit/.  V případě neprovedeného inkasa budete vyrozuměni o úhradě platby. Stravné i školné má svůj VS, v daném měsíci budou strženy dvě splátky/ za stravné začíná 999900+přihl. číslo a za školné začíná 888800+přih. číslo/, proto je  nutné povolení u Vaší banky. V době prázdnin se školné počítá podle počtů dnů provozu v MŠ. Předškoláci a děti, které dovrší v daný školní rok 7 let školné neplatí.   

Děti ze základní školy (oběd, svačinka)

žáci 7 – 10 let: 26,- 
žáci 11- 14 let: 28,-
svačina : 12,- 

Obědy popř. svačinky je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo tel. SMS 775 059 097 v den nemoci, nebo na webových stránkách ZŠ/ 

nebo přihlásit/ v den nástupu po nemoci/ nejpozději do 7,00 hod. Neodhlášený oběd / svačinu/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů /11,30 – 12,45 hod./ , pouze v první den nepřítomnosti. Nevyzvednutý oběd /svačina/ propadá!! 

Informace pro rodiče žáků I. třídy základní školy:

Čipy pro děti I. třídy ZŠ se budou vydávat první den školního roku ve školní družině po ukončení zahájení školního roku. Rodiče si s sebou přinesou zálohu na čip 100,- Kč a peníze pro vklad na první dny oběda a svačinky.

Informace pro rodiče žáků V. třídy Základní školy:

Záloha za čip se bude vydávat v poslední den školního roku v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Zůstatek kreditu bude vrácen na účet. Žáci dostanou lísteček s informací o vrácení kreditu, který vyplníte a zpět pošlete do školy. Pak  bude zůstatek vrácen na Váš účet.

Cizí strávníci (oběd)

jednotná cena: 65,-

Obědy je možné odhlásit a přihlásit na tel. 577 105 006, nebo na webových stránkách ZŠ nejpozději do 7,00 hod. Obědy se vydávají od 11,00 – do 11,25 hod.

Vážení strávníci,

z důvodu zvýšení cen potravin, jsme nuceni zvýšit ceny stravného s účinností od 1. 10. 2019. Cena stravenky od tohoto data je 65,- Kč.

 

PROVOZ VÝDEJE OBĚDŮ V PRVNÍM TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU