INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní třídní schůzku ve čtvrtek 23 .6. v 15,30 hodin v oranžové třídě (aktuální 2. třída).
Prosíme, abyste si pročetli informace a připravili si případné dotazy.
Těší se třídní učitelka Mgr. Iva Hájková.

Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci, a proto Vám chceme ještě před nástupem Vašeho dítěte do základní školy poskytnout užitečné informace.

Organizace školního roku 2022/2023:

 • zahájení:čtvrtek 1. září 2022
 • vysvědčení za 1. pololetí:úterý 31. ledna 2023
 • konec 2. pololetí:pátek 30. června 2023

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

 • Den české státnosti: středa 28. září 2022
 • Podzimní prázdniny:středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Den vzniku samostatného československého státu: pátek 28. října 2022
 • Den boje za svobodu a demokracii:čtvrtek 17. listopadu 2022
 • Vánoční prázdniny:pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023 (včetně)
 • Pololetní prázdniny:pátek 3.února 2023
 • Jarní prázdniny:2.-19.2. 2023
 • Velikonoční prázdniny:čtvrtek 6. dubna 2023
 • Velký pátek:pátek 7. dubna 2023
 • Velikonoční pondělí:pondělí 10. dubna 2023
 • Svátek práce:pondělí 1. května 2023
 • Den vítězství:pondělí 8. května 2023
 • Hlavní letní prázdniny:sobota 1. července 2023 – neděle 3. září 2023

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Podrobné informace o organizaci prvního týdne školního roku 2022/2023 bude zveřejněno na stránkách školy www.zstecovice.cz  (Novinky – 1. třída ZŠ, Novinky ZŠ) od 25. 8. – 31.8. 2022

Sledujte prosím webové stránky školy.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se společně (děti i rodiče) sejdeme k slavnostnímu zahájení školního roku v 7:45 v oranžové třídě (1. patro).
Škola se otevírá v 7:25.
Prvňáčci si přinesou aktovkou. Tento den se nepřezouváme. Slavnostní zahájení trvá přibližně do 9 hodin.
V tento den bude také možnost zakoupit čipy (cena 100 Kč). Žáci obdrží zdarma klíček od šatní skříňky.

Žáci také dostanou přístupové údaje na aplikaci TEAMS, kde probíhá on-line výuka. Rodiče si vyzkouší přihlášení do systému. Případné problémy se budou řešit na schůzce 6. 9.

Od pátku 2. 9. 2022 probíhá výuka už dle rozvrhu, tedy od 7:45 do 11:25.
Děti si přinesou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a věci, které dostaly ve čtvrtek.
Pomůcky je třeba označit číslem (dle abecedního seznamu), které bude upřesněno první den školy, tedy ve čtvrtek. Osvědčily se permanentní fixy a fixy na textil.

V úterý 6. 9. 2022 v 15.30 ho. se bude konat třídní schůzka.
Program: společná kontrola formulářů (přihlášky ke stravování, do školní družiny, souhlas s evidováním osobních údajů apod.), finanční záležitosti, třídní záležitosti (způsob výuky, nastavení komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální pohovory apod.), různé.

Vyučování

Vyučování začíná v 7:45 a v prvním ročníku končí zpravidla v 11:25. Budova školy se otvírá v 7:25.
Nejméně 5 minut před začátkem vyučování, by měli žáci sedět připraveni na vyučování ve svých třídách.

Po ukončení vyučování odcházejí žáci do šatny, potom na oběd do školní jídelny.
Žáci, kteří se ve škole nestravují a nenavštěvují školní družinu, se ve škole dále nezdržují.

Omlouvání žáka

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole počátek nepřítomnosti žáka první den jeho absence osobně nebo na telefonním čísle 577 103 784 (stačí zanechat vzkaz, není nutné volat třídní učitelku).

Předem známou absenci oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli (e-mail: hajkova@zstecovice.cz).
Při delší předem známé absenci (4 dny a více) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování.
O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy.

Ihned při návratu do školy předloží žák třídní učitelce omluvenku v žákovské knížce (omluvný list).

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny využívají zákonní zástupci po předchozí domluvě s vyučujícím.

Školní družina

Pracovní doba ranní školní družiny je od 6:30 do 7:25.
Příchod do ranní družiny je možný do 7:10. Po tomto čase se budova školy zavírá a otevírá se v 7:25.
Provoz odpolední školní družiny je do 16:00.

Stravování

Viz informace vedoucí školní jídelny (obědy, svačiny).
Pro konzumaci svačin je třeba, aby mělo každé dítě vlastní látkový ubrousek a krabičku.

Pitný režim

Tekutiny si přinášejí děti z domu ve vlastní podepsané láhvi.
Ve školní jídelně jsou v čase oběda k dispozici neslazené i slazené nápoje. 

VĚCI, KTERÉ ZAJISTÍ RODIČE

 • Aktovka (školní batoh), pouzdro + trojhranné silné pastelky 12 ks, trojhranné tužky č. 2, gumovací pryž
 • Přezůvky s plnou patou a světlou podrážkou (ne nazouváky)
 • Jedny velké A4 a malé A5 pevné desky na sešity a učebnice – dle uvážení rodičů
 • Obaly na sešity a učebnice
 • Desky na písmena (na číslice není třeba)
 • Ručník (podepsaný)
 • Papírové kapesníky v boxu (tahací), vlhčené ubrousky
 • Klíčenka (klíček od skříňky dostanou žáci 1.9.)
 • Některé pomůcky do výtvarné výchovy a pracovních činností – viz dohoda s třídní učitelkou
 • Úbor do tělesné výchovy v látkovém pytlíku (vše podepsané, označené)
 • Psací pero (až v říjnu – listopadu) – po dohodě s třídní učitelkou

Tělesná výchova

 • Látkový pytlík či látková taška s úborem
 • Úbor: cvičky, ponožky, tričko, kraťasy, tepláky (legíny), sportovní boty na výuku venku (až na jaře)

Výtvarná výchova, pracovní činnosti

 • Kufřík
 • Pracovní halena (zástěrka či staré triko či košile)
 • Hadřík
 • Igelitový ubrus (prodává se v papírnictví)

VĚCI, KTERÉ ZAJISTÍ ŠKOLA (TAKÉ VE SPOLUPRÁCI S RODIČI A SPONZORY)

 • Učebnice
 • Pracovní sešity
 • Písanky
 • Sešity s pomocnými linkami
 • Sešity
 • Notýsek (žákovská knížka prvňáčka)
 • Úkolníček
 • Výkresy
 • Náčrtníky
 • Barevné papíry
 • Razítko (jméno dítěte)
 • Vodové barvy
 • Štětce (plochý, kulatý)
 • Kelímek na vodu
 • Modelovací hmota
 • Podložka pod modelovací hmotu
 • Ořezávátko
 • Fixy (barevné, černé, permanentní)
 • Nůžky
 • Tyčinkové lepidlo
 • Voskové pastely
 • Paleta
 • Tuš
 • Temperové barvy
 • Progressa
 • Drobné kancelářské potřeby (nálepky, sponky, složky apod.)

Domácí příprava

Na koncepci domácí přípravy se detailněji domluvíme na první třídní schůzce. Je třeba nastavit oboustranně fungující komunikaci a spolupráci, která bude k prospěchu Vašeho dítěte.

Učivo a úkoly pro nepřítomné žáky

Probírané učivo najdete na webu školy, resp. na stránkách třídy. 

Vážení rodiče,
začátek prvního ročníku je pro Vás a Vaše děti náročný. Informací a požadavků je hodně.
Děkuji Vám za trpělivosti čas, který věnujete Vašemu dítěti.
Těším se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi na cestu za poznáním.

Náměty pro rodiče

Emocionální, praktická i rozumová příprava jsou pro předškoláka naprosto rovnocenně důležité.
Jen společně tvoří předškoláka připraveného po všech stránkách. Všechny oblasti jsou totiž navzájem propojené a jdou spolu ruku v ruce, děti oblasti využívají během celého svého vzdělávání.

http://www.skolazvesela.cz/2015/08/18/priprava-na-prvni-dny-ve-skole/

https://www.skolazvesela.cz/category/predskolak/

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.