Informace ke sportovnímu kroužku

Vážení rodiče,

z důvodu velkého zájmu o sportovní kroužek jsme se rozhodli vyjít vám vstříc a navýšit kapacitu kroužku na 30 dětí. Z technických/bezpečnostních důvodů bude kroužek rozdělen na dvě skupiny a bude probíhat jednou za 14 dní. Počet lekcí (i cena) bude tedy poloviční, tzn. 7 hodin /200,- Kč za pololetí.