Informace k zadávání úkolů

Vážení rodiče,

předkládáme jednotný systém zadávání úkolů. Chceme Vám tak usnadnit kontrolu plnění a zajistit pravidelnou přípravu dětí.

Od 23. 3. 2020 budeme úkoly zadávat denně podle daného rozvrhu. Kromě písemných a ústních úkolů z učebnice, pracovních sešitů nebo pracovních listů, můžete využívat odkazy k online učení. Pokud nemáte možnost tisku, postačí, když si cvičení projdete ústně. Vypracované úkoly můžete posílat třídní učitelce, není to však nutné.

Písemné úkoly zkontrolujeme po ukončení mimořádné situace, tedy po návratu dětí do školy. Nové učivo krátce procvičíme, dovysvětlíme a prověříme znalost žáků.

Jsme si vědomi náročnosti kladené na Vás rodiče i na žáky. Bude ale prospěšné, když děti nevyjdou „ze cviku“. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

V případě nejasností a dotazů kontaktuje prosím třídní učitelky.

Přejeme všem pevné zdraví.