Informace k provozu školní družiny

Ranní družina:                6,30 – 7,25 – příchod do 7,10

Odpolední družina:    1. odd.  – 11,30 – 16,00
                                            2. odd. – 12,45 – 14,30 pak se oddělení spojují

Pravidelný odchod musí být vyznačen na zadní straně zápisního lístku.

Pokud budete potřebovat, aby Vaše dítě někdy odcházelo samo v jinou dobu,
musí odevzdat písemnou omluvenku (datum, jméno dítěte, čas odchodu, podpis rodiče – formulář ke stažení na webu).
Ve výjimečných případech lze zaslat omluvenku formou sms zprávy na tel. 737 718 160.
Prosíme o odchody mimo dobu mezi 13,00 a 14,30.
Tehdy jsou většinou zařazovány společné zájmové činnosti nebo vycházky a odchody dětí v této době narušují program.

Přinášení vlastních hraček z domova je vzhledem k nynější situaci zakázáno!!!

Pitný režim – nosit vhodnou plastovou láhev – nosíme s sebou i na školní hřiště nebo do tělocvičny.

Doporučujeme náhradní oblečení pro pobyt venku.

Co potřebujeme?
– krabici papírových kapesníků – často se hodí:)

Co se vždycky hodí?     (pokud máte možnost)           
– papíry na kreslení – i z jedné strany popsané
– bonbóny – pokud nevíte, co s nimi, my je využijeme na odměny za soutěže, apod.
– balení papírů do kopírky – využíváme na oblíbené křížovky a omalovánky

Poplatek za ŠD:

Pravidelná denní docházka 4 – 5 dní v týdnu – 100,- Kč/měsíc
Pravidelná denní docházka 4 – 5 dní v týdnu (pouze ranní družina) – 50,. Kč/měsíc

Poplatek na pololetí (500,- Kč, příp. 250,- Kč) se platí na účet školy.

  • na 1. pololetí splatnost do 15. října
  • na 2. pololetí splatnost do 15. února

Číslo účtu školy:     27-3961180227/0100,    variabilní symbol:    2222, 
do zprávy pro příjemce uveďte:      ŠD – jméno dítěte

Na Vaše děti a spolupráci s Vámi se těší vychovatelky Michaela Vaďurová, Iveta Richtarová a Mgr. Marta Miklová.