Informace k provozu školní družiny

deti

Ranní družina:  6,30 – 7,25 – příchod do 7,10

Odpolední družina: 1. odd. – 11,30 – 16,00
                                            2. odd. – 12,45 – 14,30 – pak se oddělení spojují

Pravidelný odchod musí být vyznačen na zadní straně zápisního lístku.
Pokud budete potřebovat, aby Vaše dítě někdy odcházelo samo v jinou dobu, musí odevzdat písemnou omluvenku ( datum, jméno dítěte, čas odchodu, podpis rodiče – formulář ke stažení na webu).
Výjimečně lze zaslat omluvenku formou sms zprávy na tel.737 718 160.
Prosíme o odchody mimo dobu mezi 13,00 a 14,30. Tehdy jsou většinou zařazovány společné zájmové činnosti nebo vycházky a odchody dětí v této době narušují program.
_______________________________________________________________________

Přinášení vlastních hraček z domova je vzhledem k nynější situaci zakázáno!!!
Pitný režim – nosit vhodnou plastovou láhev – nosíme s sebou i na školní hřiště nebo do tělocvičny.
Doporučujeme náhradní oblečení pro pobyt venku.
_______________________________________________________________________

Co potřebujeme?               – krabici papírových kapesníků – často se hodí :)))

Co se vždycky hodí?          – papíry na kreslení – i z jedné strany popsané 
( pokud máte možnost)   – bonbóny – využijeme na odměny za křížovky, do soutěží
                                                      – balení papírů do kopírky  – na oblíbené křížovky a omalovánky

_______________________________________________________________________

Poplatek za ŠD:

Pravidelná denní docházka 4 – 5 dní v týdnu – 100,- Kč/měsíc
Pravidelná denní docházka 4 – 5 dní v týdnu (pouze ranní družina) – 50,- Kč/měsíc

Poplatek na pololetí (500,-, příp. 250,- Kč) se platí na účet školy.

  • na 1. pololetí splatnost do 15. října
  • na 2. pololetí splatnost do 15. února

Číslo účtu školy:       27-3961180227/0100,   variabilní symbol:    2222,
do zprávy pro příjemce uveďte:  ŠD – jméno dítěte.
_______________________________________________________________________

Na Vaše děti a spolupráci s Vámi se těší vychovatelky a asistentky pedagoga.