Informace k obnovení výuky od 25. 5.

pozor

Vážení rodiče,

v přílohách najdete potřebné informace pro rozhodnutí, zda Vaše dítě nastoupí od 25. 5. do školy.
Předpokládané příchody žáků do školy jsou pouze orientační. Mohou se změnit v závislosti na nahlášeném počtu dětí.

1.třída – 7.25
2.třída – 7,35
3.třída – 7,45
4.třída – 7,55
5.třída – 8,05