Informace k návratu žáků 1. a 2. tříd do školy

pozor

Vážení rodiče,

ve středu se vracejí mladší žáci do školy. Ve snaze poskytnout Vám co největší komfort a co nejméně omezit výuku a chod školní družiny, jsme s kolegyněmi připravily následující organizaci:

Vyučování probíhá tak, jako před uzavřením škol.
1. třída do 11,20 pak oběd a odchod do školní družiny
2. třída do 11,45 pak oběd a odchod do družiny. Plavecký výcvik je i nadále zakázán.
Odpolední družina je v provozu do 16,00 hodin.

Podařilo se nám zachovat i provoz ranní družiny v obvyklém čase 6,30 – 7,25. Poslední možný čas příchodu do družiny je 7,10. Poté bude umožněn vstup do budovy v 7,25 s ostatními žáky, kteří nenavštěvují družinu.
POZOR – ranní družina bude v kmenových třídách žáků!

Poučte své děti o nutnosti dodržování rozestupů před budovou školy a nošení roušek během celého pobytu ve škole. Žáci budou potřebovat alespoň 2 roušky a igelitový sáček.

Stále platí zákaz sportovních činností, zpěvu a míchání dětí různých tříd. Z tohoto důvodu nebudou probíhat žádné kroužky. Individuální logopedii si řeší paní učitelka Hradilová.

Nezapomeňte objednat dětem obědy přes webové stránky školy. Termín zahájení vydávání svačinek upřesníme později.

Dnem nástupu dětí do školy vzniká také povinnost vrátit zapůjčené tablety. Učiňte tak, prosím, během středy 18. 11. Žáci 3. – 5. ročníku vracejí až po jejich návratu do školy.

Těšíme se na Vás!