Hygienická opatření v MŠ

Prosíme rodiče, aby od 11. 9. vstupovali do MŠ pouze s rouškou a při vstupu si řádně dezinfikovali ruce.

Pro děti povinnost nosit roušku v MŠ neplatí.

Děkujeme za spolupráci