Dětský klub, příměstský tábor

index

Vážení  rodiče,

zjišťujeme předběžný zájem o dětský klub a příměstský tábor. Veškeré aktivity by byly zdarma. Platila by se pouze strava, případné jízdné a nákup výtvarného materiálu.
V případě dostatečného počtu dětí by se školní klub otevřel zhruba v polovině října 2020 a příměstské tábory ve školním roce 2020/21.

Prosíme o zodpovězení  několika  otázek.  Vyhovující odpověď zakroužkujte.

Uvítali byste provozní dobu Dětského klubu do 17h.                ANO – NE
                                                                                                       18h.               ANO – NE

Využili byste účasti Vašich dětí na příměstských táborech v době prázdnin?
                                                                                        podzimní  ANO – NE
                                                                                        zimní        ANO – NE
                                                                                        jarní          ANO – NE
                                                                                        letní          ANO – NE 

Vyplněný dotazník odevzdejte třídní učitelce do úterý 25. 2. V případě neodevzdání dotazníku chápeme, že nemáte zájem o nabízené aktivity. Děkujeme za Váš čas věnovaný dotazníku.

Jméno dítěte/žáka………………………………………………….     Podpis zákonných zástupců……………………………