Čtvrtek 19. 11.

ŽA 47 napsat velkými tiskacími písmeny první slabiky/ číst slova na listech

PSANÍ
Zvětšený list z písanky str. 12 // PS 12 – každou slabiku napsat 1x
Jedná se o tzv. přepis (z tiskacího písma přepisujeme do psacího písma)

M 38/3

Znovu připomínám:
Protože nemáme možnost slavnostního předávání Slabikářů s páťáky, volíme tuto formu:
V pátek dopoledne budeme ve škole slavnostně rozlepovat tajnou obálku, tím okamžikem se z nás stávají velcí čtenáři 😊 Proto v pátek doporučuji naplánovat domácí slavnostní večer (odpoledne), společně si prolistovat Slabikář, prohlédnout obrázky, ukázat si známá písmenka, v domácí knihovničce vyhledat knihy s pohádkami, které ve Slabikáři najdeme apod. Foto do naší galerie vítána, v pondělí si ve škole budeme vyprávět zážitky.

Svačiny možno odebírat od 23. 11.

Na pátek:
krychle + párátka + peníze (v krabičce), neotevřená kouzelná obálka, ŽA, M, eurosložka s M6 + M7 + list se čvercovou sítí, Písanka, eurosložka se všemi popsanými listy do psaní,
cvičný list 
s „kapičkou“ pro nácvik písmene a + zvětšený list z písanky s. 13 prosím dát do složky Pošta