Březen – měsíc knihy zahájen i na naší škole – všichni čteme!

images (5)

Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme mezi námi jaro. Mimo to však oslavujeme knihy pro všechny věkové kategorie, které jsou nekonečným zdrojem poznání. Jak řekl Jan Amos Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“ Jedním z našich záměrů je naučit děti knihy milovat.

Březen – měsíc knihy jsme přivítali čtenářsky. Naše škola podporuje rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, a proto budeme ve škole celý tento měsíc číst. Začali jsme v pondělí 5. března první vyučovací hodinu, četli jsme deset minut a pokračovali i v dalších dnech. Celý měsíc pak žáci se svými učiteli českého jazyka zhodnotí.

Děti ze čtenářského kroužku připravily rozhlasovou relaci, ve které svým spolužákům odpověděly na otázky proč právě březen a proč právě knihám je věnován. Vymyslely pro všechny děti i paní učitelky anketu, výtvarnou soutěž a mnoho dalších aktivit. Školní knihovna bude celý měsíc otevřena pro čtenáře i NEčtenáře každý den o hlavní přestávce. Vyvrcholením tohoto měsíce bude Noc s Andersenem, při které si připomeneme kreslené příběhy Rychlých šípů a Jaroslava Foglara.

Tak tedy Č T Ě M E a nejen v měsíci březnu!

Mgr. Marta Miklová