Anketa SUK – čteme všichni

Ahoj kluci a holky, paní učitelky, soutěž o nejoblíbenější dětskou knihu začíná!

„SUK – Čteme všichni“ je celostátní anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, která byla vydána v uplynulém roce.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásila 28. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti.  Anketa rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám a ke vzdělanosti vůbec.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:
Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
Počin školních knihoven

Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři.
Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2021 včetně.

Hlasovat v rámci ankety je možno elektronicky nebo poštou prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků:


Nezapomeňte hlasovat, která kniha vydaná v roce 2020 se vám nejvíce líbila!

Za školní knihovnu Marta Miklová