Aktuálně ze třídy

medvidek-pu-9788000029696

Milí čtvrťáci,

velmi se těším na nový týden. Pevně věřím, že už si všichni osvojíte třídní pravidla.

V příštím týdnu uplyne už 95 let od prvního vydání knihy Alana Alexandera Milnea, jejímž hlavním hrdinou byl Medvídek Pú. Víš něco o populární literární postavě? Pokud knihu najdeš ve své knihovničce, přines ji do školy.

Děkuji všem, kteří se zapojili do sběru papíru. Rodičům děkuji za pomoc a spolupráci. Společně jsme nasbírali 761 kg. Tříděním a sběrem papíru šetříme životní prostředí a zachraňujeme stromy.

Přineste si na matematiku rýsovací potřeby (pravítko, kružítko, ořezaná obyčejná tužka č. 3, trojúhelník s ryskou).

Na tělocvik budeme chodit ven (pokud nebude pršet), myslete proto na to, abyste měli vhodné oblečení.

Připomínám opakovací test z vlastivědy (práce s mapou ČR, státní symboly) a z přírodovědy (živá a neživá příroda, houby). Projdi si zápiskový a pracovní sešit, zopakuj učivo.

Krojovaný průvod u příležitosti hodů ani letos nebude z důvodu prevence před šířením nakažlivého onemocnění Covid-19.

Mějte se krásně, s úsměvem
paní učitelka Miklová