Aktuální informace

index

Dnes jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021 a bylo nám spolu prima.

Zítra do školy s sebou aktovku, vybavené pouzdro, přečtenou nebo rozečtenou knihu, prázdninový deník nebo drobný předmět jako připomínku prázdnin (fotka, pohled, kamínek…) dobrou svačinu, dostatek pití. Čeká nás ohlédnutí za prázdninami. Moc se těším na společné vyprávění a na všechny děti ve třídě.

Když bude pěkné počasí bez deště, půjdeme ven, vhodné oblečení. Vyučování končí 11,25 hodin.

Dětem jsem dnes rozdala tiskopisy k vyplnění – přihláška ke stravování (svačiny, obědy) a do školní družiny. Prosím vyplněné poslat zítra do školy. Děkuji za spolupráci.

PRŮBĚŽNĚ NOSTE: balení nebo krabici papírových kapesníků

Hygienická opatření ve škole: po příchodu do školy si každé dítě ihned umývá ruce mýdlem, popř. používá desinfekci na ruce. Ruce budeme umývat co nejvíce. Celkově se o přestávkách budeme více pohybovat v naší třídě. Omezíme procházky po škole a návštěvy do jiných tříd. Opatření jsme si s dětmi vysvětlili. Bylo by prima si o tomto popovídat i doma.

Pokud bude mít dítě již ráno jakékoli příznaky infekčního onemocnění, zůstává doma. Nesmí do kolektivu. Rodič kontaktuje svého lékaře a situaci řeší. V případě, že má dítě různé alergie a s tím související smrkání a kýchání, je nutné přinést potvrzení od lékaře a předat třídní učitelce.

Rouška – v tuto chvíli není nutná pro použití ve škole. Prosím, dejte dítěti do aktovky z preventivních důvodů. Pokud bude třeba používat roušky ve škole, budu Vás ihned informovat.

Marta Miklová