5.10.

Český jazyk – hláska L nás probudí

                        – básnička – Budulínek

                        – ŽA – str. 21

                      – domácí úkol – ŽA str. 21 cv. srdíčko – skládat do mřížky m,l, a , cv. kytička – číst 

                       řádek

                     – domácí úkol – přinesu nějaký předmět, který začíná na hlásku L

Matematika – krokování – zápis pomocí šipek – práce na mazací tabulce

                         –  pracovní sešit str. 22 cv. 2,3   str. 23 cv. 5 – dokončit za domácí úkol

 

Grafomotorika – psaní šikmé prohnuté čáry – lístek lípy

                               – pracovní sešit str. 23 – nejprve několikrát vyzkoušejte na papír, poté do sešitu – je

                                  to těžký úkol

 

Výtvarná výchova – cesta do školy

 

Prvouka – podzim – sklizeň úrody – práce ve skupinách

                                                                    – příprava prezentace pro děti z MŠ

 

Chválím děti za velmi pěknou práci. Čtení i skládání nám dnes šlo výborně.

Max neměl vystřižené písmeno L,l. Lukášek neměl úkol do grafomotoriky. Prosím dodělejte. Děkuji. LH