25.10.

Český jazyk – předměty, které začínají na hlásku O

                         – hláska O nás probudí

                         – opakování básničky

                        – skládací abeceda – diktát písmen, slabik, slova – máma

                        – četba pohádky – Otesánek

                       – ŽA str. 33

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 cv. srdíčko

Matematika – počítáme do 7

                          – porovnávání počtu

                         – hra molekuly

                         – překládání papíru – zastřižení růžku

                         – pracovní sešit str. 32

 

Grafomotorika – dolní zátrh 

                              – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 – nejprve pracuji na papír ze školy –

                                obtahuji několikrát. Poté pracuji do sešitu – předlohu obtáhnu několikrát,

                                poté píši jen jednou.

 

Hudební výchova – píseň – Skákal pes

                                     – nácvik strašidelného tance

Připomínám na zítra strašidelné kostýmy a případné pochutiny. Děkuji. LH