22.6.

Český jazyk   – čtení s porozuměním – Petr a Lena

                             – hádanky

                              – rozlišování b, d, p

                            – Sl str. 112 + Sl str. 111 – celé stránky

 

Psaní – pětilístek – Hasič

 

Anglický jazyk – Animal friends – slovní zásoba –a dog, a cat, a bird, a snake, a mouse, a tiger, 

                                  – pracovní sešit str. 53, 54, 55

 

 

Dnes si děti odnesly cvičební úbor.

Chválím děti za pěknou práci a chování.