22.10.

Český jazyk – vyvození hlásky O

                         – jmenování předmětů, které začínají na hlásku O

                         – hláska O nás probudí

                         – ŽA str. 32

  – čtení z knihy – P. Horáček: Papuchalk Petr

                         – domácí úkol – ŽA str. 32 cv. papoušek – naučte se básničku + kytka – číst písmena v

                           řádcích

                         – vystřihněte prosím písmeno o, O, ó, vystřihnout slabiky Mo, mo, Lo, lo, So, Só, so, só

                         –  na pondělí si přinesu nějaký předmět, který začíná na hlásku O

 

Matematika – porovnávání – hra: Berušky

                         – překládání papíru – dečka

                        – pracovní sešit str. 30

 

Grafomotorika – dolní zátrh – dbáme na šikmou čáru shora dolů

                               – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 – 4 řádky – nejprve se rozcvičím na papíře ze školy,

                                  obtahuji několikrát

 

Tělesná výchova – rozcvička

                                   – pohybové hry

 

Chválím děti za pěknou práci.

V úterý nás čeká projektová výuka – Halloween. Pošlete prosím v úterý dětem strašidelné masky.  Budeme mít výuku v maskách. Můžete poslat i nějaké sladkosti nebo strašidelné občerstvení. Předem děkuji. 

Verunka dnes neměla cvičební úbor. Pošlete ho prosím do školy. Děkuji. 

Přeji Vám pěkný víkend. LH