20.10.

Český jazyk – postřehování slabik

                        – čtení slabik 

                        – Ža str. 31

                       – domácí úkol – ŽA str. 31 cv. sova (číst slabiky ve stromech) + hvězdička (číst slova)

Grafomotorika – horní zátrh

                               – domácí úkol – pracovní sešit str. 31 – poslední 4 řádky – nejprve několikrát obtáhněte na

                                papíře ze školy, potom pokračujte v sešitě. Tučně napsané obtáhněte několikrát, pak

                                pokračujte pouze jednou.  Píšeme pomalu, nespěcháme. Píšeme v klidu. 

 

Tělesná výchova – pohybové hry

                                   – výskoky na švédskou bednu

Anglický jazyk – Happy House – pens and pencils

                             – slovní zásoba – a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler

                             – poslech