5.tř – Vlastivěda

Učivo 15. 10. –  19. 10.

Kraje České republiky – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj (zápis viz. sešit) + procvičování jednotlivých krajů na pracovních listech

Aktivní práce s mapou ČR, opakování učiva, při testech děti pracují vždy s mapou ČR, ze které lze vše vyčíst. Jen je potřeba pravidelně trénovat orientaci na mapě a umět s ní pracovat.

Referáty – František Škroup, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, Božena Němcová (děti si vybraly jednu z významných osobností, mají za úkol zjistit co nejvíce o jejím životě, v úterý přednesou referát ostatním spolužákům).

 

Učivo 8. 10. -12. 10.

Aktivní práce s mapou ČR (povrch, vodstvo, města), trénujte doma!

Kraje České republikyStředočeský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj (zápis v sešitě) + procvičování jednotlivých krajů na pracovních listech

Stačí se naučit jen to základní učivo, co máme zapsáno v sešitě. S učebnicemi a obrazovým materiálem pracujeme jen v hodinách, informací ke krajům ČR je hodně, tak ať se dětem neplete.

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Projekt STALETÉ KOŘENY K VÝROČÍ 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 1918 – 2018 (výukový program) – zápis viz. sešit

Senátní a komunální volby 2018, zastupitelstva obcí, volby v Tečovicích

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

Státní svátky, Den české státnosti, svatý Václav jako přemyslovský kníže a světec, legendy

Velíšek, Starý: Můj stát – Putování za českými patrony

Instalace výstavy TADY NOVÁ REPUBLIKA k 100. výročí vzniku Československa. Výstava zhrnuje základní informace o meziválečném Československu, všichni jste srdečně zváni.

 

NÁŠ KRAJ Zlínský kraj

Krajské město, větší města, řeky, lázně Luhačovice (léčivé prameny), poutní místo Velehrad, bazilika (Cyril a Metoděj), zámek Kroměříž (zámek,Podzámecká a Květná zahrada – památka UNESCO), Rožnov pod Radhoštěm (Valašské muzeum v přírodě), zámek Buchlovice, hrad Buchlov, vrchol Radhoště, CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy

Aktivní práce s mapou Zlínského kraje, legenda (mapové značky) – sešit, pracovní list

22. 9. – DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE

Příprava rozhlasové relace – 28. 10 . Den české státnosti (svatý Václav)

Na úterý 25. 9. se připrav na písemný test – Zlínský kraj

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Ohlédnutí za prázdniny – cestování a výlety, aktivní práce s mapou ČR

Naše vlast – MÍSTO, KDE ŽIJEME

Kraje ČR, krajská města, znaky jednotlivých krajů (zápis viz. sešit),  PS strana 4/1, PL 2/3

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Návštěva MJVM Zlín, edukační program Co je to muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.