5.tř – Vlastivěda

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Seznam učebnic a pracovních sešitů, které tento rok použijeme:

Novodobé české dějiny- PS, učebnice- ( TAK TIK)

Obrazy z novějších českých dějin ( ALTER)- učebnice

Putování po ČR-( ALTER)- učebnice

Putování po Evropě ( ALTER)- učebnice

Hravá vlastivěda – ČR a Evropa učebnice a PS ( TAK TIK)

PS – (HANAMI)

sešit

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Náš kraj- uč. str. 4,2

Nad mapou ČR

PS ( Hravá..) str. 2 – 4

PS str. 3 – 5, 4/1 – 3, 5/ 4-6

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

Práce s mapou, měřítka, orientace.

PS str. 5- dokončení.

Opakování- pohoří, řeky, nížiny, sousedé ČR

Kraje ČR- interakt. PS str. 2, 3, 4, 5

Učebnice str. 4

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

Modrý PS str. 5/6

Den české státnosti- PL, rozhlasová relace,

interaktivní PS str. 6

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Opakování PS inter. str. 5, 6, 7, 8 – dokončení

Učebnice str. 4,5- Praha

PL- sv. Václav

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

Středočeský kraj, Praha- malé opakování.

PS str. 9, uč. str. 6, 7- zápis v sešitech

Učivo 16. 10. – 20. 10. 2017

Karlovarský kraj – dokončení str. 8, 9 – uč., PS str.10

Ústecký kraj- uč. str. 10,11