5.tř – Přírodověda

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Člověk a energie, Elektrická energie, elektrárny, elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče

Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje, učebnice strana 19 – 22, zápis viz. sešit

VÝPRAVA DO VESMÍRU – úvod (velký třesk,  Mléčná dráha, vesmír a vědci)

 

Učivo 8. 10. – 12. 10.

Nerostné suroviny – ENERGETICKÉ SUROVINY (zápis viz sešit), učebnice strana 17, 18

Pevná paliva – uhlí

Kapalná paliva – ropa

Plynná paliva – zemní plyn

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Nerostné suroviny – RUDY (zápis viz. sešit), učebnice strana 15, 16

Železné rudy – železo, magnetit

Drahé kovy – zlato, stříbro, rtuť

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

NEROSTNÉ SUROVINY – nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny (zápis viz. sešit)

NERUDNÍ SUROVINY – stavební kámen (pískovec, žula, vápenec), sklářské a keramické suroviny

Křemenec, kaolín, síra, sádrovec (vznik, použití)

Drahé kameny (výroba šperků) – kalcit, rubín, granát, achát, jaspis

Česká sklářská tradice

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – HORNINY A NEROSTY (jak vypadá naše Země uvnitř? – viz. PL)

Rozdělení hornin podle vzniku – horniny vyvřelé (magmatické), horniny přeměněné, usazené horniny

Horniny vyvřelé (magmatické) – žula, gabro, čedič (složení, těžba, využití, použití) – zápis viz. sešit

CHKO České středohoří – Panská skála – varhany (sloupcovité uložení čediče)

Podzimní rovnodennost

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Opakování ze 4. ročníku

Člověk v přírodě – ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA (rovnováha jednotlivých částí živé a neživé přírody v jeden propojený celek), suroviny, výrobky, učebnice strana 6 – 9, PS strana 3

Pozorování neživé přírody

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Návštěva MJVM Zlín, sbírka přírodovědného muzea