5.tř – Přírodověda

Učivo  3. 12. – 7. 12.

Země, pohyby Země, střídání dne a noci, střídání čtyř ročních období

Jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní rovnodennost, zimní slunovrat, PS strana 30/1, 2 + text s obrázky v učebnici strana 29, 30

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Planety, charakteristika planet (zápis viz. sešit)

Hvězdy, souhvězdí, zakreslení souhvězdí, práce s odbornou literaturou, encyklopedií, učebnice strana 26

Staré řecké báje a pověsti

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Návštěva interaktivního vědeckého muzea v Olomouci – digitální planetárium, zhlédnutí filmu o vesmíru , expozice SVĚTLO A TMA, ŽIVÁ VODA,  ROZUM V HRSTI, pomocí zábavných exponátů seznámení s vědou a výzkumem

 

Učivo 12. 11. – 16. 11

Písemná práce  – Vesmír, Slunce, sluneční soustava (vyhledávání informací v dostupných informačních zdrojích, orientace v textu)

Porovnávání planet sluneční soustavy, záznam do tabulky, PS strana 29/1

Práce s odbornou literaturou, encyklopedie

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Slunce, sluneční skvrna, sluneční erupce, škodlivost Slunce, prospěšnost Slunce, učebnice strana 25, 28

Planety a planetky. Kometa. PS strana 27, 28

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Halloween – tematicky zaměřená výuka (dýně, tykev), opakování živé přírody se zaměřením na rostliny, základní životní podmínky

 

Učivo 22. 10. – 26. 10.

Shrnutí tematického celku Nerosty a horniny, písemné prověřování učiva

ZEMĚ VE VESMÍRU – Vesmír a sluneční soustava, práce s textem PS strana 27/1, 3, planety sluneční soustavy, učebnice strana 28

 

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Člověk a energie, Elektrická energie, elektrárny, elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče

Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje, učebnice strana 19 – 22, zápis viz. sešit

VÝPRAVA DO VESMÍRU – úvod (velký třesk,  Mléčná dráha, vesmír a vědci)

 

Učivo 8. 10. – 12. 10.

Nerostné suroviny – ENERGETICKÉ SUROVINY (zápis viz sešit), učebnice strana 17, 18

Pevná paliva – uhlí

Kapalná paliva – ropa

Plynná paliva – zemní plyn

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Nerostné suroviny – RUDY (zápis viz. sešit), učebnice strana 15, 16

Železné rudy – železo, magnetit

Drahé kovy – zlato, stříbro, rtuť

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

NEROSTNÉ SUROVINY – nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny (zápis viz. sešit)

NERUDNÍ SUROVINY – stavební kámen (pískovec, žula, vápenec), sklářské a keramické suroviny

Křemenec, kaolín, síra, sádrovec (vznik, použití)

Drahé kameny (výroba šperků) – kalcit, rubín, granát, achát, jaspis

Česká sklářská tradice

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – HORNINY A NEROSTY (jak vypadá naše Země uvnitř? – viz. PL)

Rozdělení hornin podle vzniku – horniny vyvřelé (magmatické), horniny přeměněné, usazené horniny

Horniny vyvřelé (magmatické) – žula, gabro, čedič (složení, těžba, využití, použití) – zápis viz. sešit

CHKO České středohoří – Panská skála – varhany (sloupcovité uložení čediče)

Podzimní rovnodennost

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Opakování ze 4. ročníku

Člověk v přírodě – ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA (rovnováha jednotlivých částí živé a neživé přírody v jeden propojený celek), suroviny, výrobky, učebnice strana 6 – 9, PS strana 3

Pozorování neživé přírody

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Návštěva MJVM Zlín, sbírka přírodovědného muzea