5.tř – Přírodověda

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Pracovní sešit ( HANAMI)

Učebnice ( NOVÁ ŠKOLA)

Sešit

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Podmínky života uč. str. 6 – 8- opakování

PS str. 3, 4, 5/ 4,5

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

Třídění rostlin PS str. 6,7

Vlastní zápis do sešitu – rozdělení přírody, podmínky života- uč. str. 8,9

PS str. 8/1,2- podle času.

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

Dokončení PS str. 8-9

Nerosty a horniny- uč. str. 11- zápis v sešitech.

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Horniny a nerosty

uč. str. 11 – 14- zápis do sešitu

PS str. 9 – dokončení

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

Horniny a nerosty uč. str. 12 – 18, zápisy v sešitě.

Učivo 16. 10. – 20. 10. 2017

Dokončení hornin a nerostů, energ. suroviny, obnovitelné zdroje, vodiče a nevodiče.

Učebnice po str. 22

Půda – úvod, uč. str. 23

Učivo 23. 10. – 25. 10. 2017

Půda- stručný zápis do sešitu, uč. str. 23, 24- práce s naučným textem.

Učivo 30. 10. – 3. 11. 2017

Půda- malá písemná práce.

Země ve vesmíru, Slunce, galaxie, sluneční soustava.

Uč. str. 25 – 27, PS str. 27, 28.

Učivo 6. 11. – 10. 11. 2017

Vesmír- planety, střídání dne a noci, roční období.

Uč. str. 28 – 30, PS str. 30 – 32.

Učivo 13. 11. – 15. 11. 2017

Písemné prověřování učiva- ve středu 15. 11.

Měsíc- fáze, PS str. 30 – 32 , dokončení z min. týdne

Učivo 20. 11. – 24. 11. 2017

Planety uč. str. 27, 28.

Výzkum vesmíru str. 32, 33.

PS str. 28 – 32 podle času.

Učivo 27. 11. – 1. 12. 2017

Dokončování práce v PS. Rozšiřující učivo o vesmíru.

Učivo 4. 12. – 8. 12. 2017

Rozšiřující učivo o vesmíru, PS str. 27 – 33

Učivo 11. 12. – 15. 12. 2017

Prohlubování učiva o vesmíru, prezentace.