5.tř – Přírodověda

depositphotos_54340969-stock-photo-cartoon-animal-hippo (1)

 

Učivo 21. 10. – 25. 10. 2019

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje- dokončení, půda- str. 21, 22.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Malá písemná práce- nerosty a horniny.

Elektrické spotřebiče, vodiče- nevodiče,

obnovitelné- neobnovitelné přírodní zdroje.

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Energetické suroviny, učebnice str. 15 – 19.

Učíme se psát vlastní zápis probraného učiva- přehlednost, účelnost zápisu. Učíme se učit.

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Rudy – uč. str. 13, 14, praktické ukázky hornin.

Energetické suroviny – uč. str. 15.

Učivo 23. 9. – 27. 9. 2019

Neživá příroda uč. str. 9, horniny a nerosty- nerudní suroviny uč. str. 10 – 12, zápis do sešitu.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Neživá příroda, PS str. 3, učebnice str. 9

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Třídění organizmů, základní životní podmínky, dopravní výchova.

Učebnice str. 6,7. Pracovní sešit str. 3.