5.tř – Přírodověda

Učivo 17. 6. – 21. 6.

Člověk ve společnosti, vztahy mezi lidmi, práva a povinnosti dětí

Závěrečné shrnutí a procvičování učiva, práce v PS

Odevzdávání učebnic

 

Učivo 10. 6. – 14. 6.

Zásady první pomoci ( první pomoc, postup při poskytování základní první pomoci), zdravý způsob života, PS strana 45, 47

Písemný prověřovací test

 

Učivo 3. 6. – 7. 6.

Shrnutí a procvičování učiva – soustavy v lidském těle, jejich nejdůležitější části a funkce , rizika a zdravotní nebezpečí

PS strana 42/1, 3, 43, 44 celá + ústně si připrav odpovědi na otázky z učebnice strana 72

Na středu 12. 6. se připrav na písemné prověřování znalostí o fungování lidského těla! 

 

Učivo 27.5. – 31.5.

Zdravý způsob života – nebezpečnost návykových látek.

Člověk ve společnosti – vztahy mezi lidmi.

Učivo 20.5. – 24.5.

Lidské tělo – dokončování vylučovací soustavy; kožní soustava. Zjišťování parametrů své postavy (měření hlavy, výšky, délky chodidla apod.). Učebnice str. 62 – 64

Učivo 13.5. – 17.5.

Lidské tělo – trávicí soustava, vylučovací soustava (sledování krátkých videí, povídání si, hledání zajímavostí o lidském těle v encyklopediích, v knihách a na internetu)

Učivo 6.5. – 10.5.

Probírání učiva – lidské tělo. Psaní opravného testu.

Učivo 29.4. – 3.5.

Psaní testu, vyrábění postavy člověka (svalová soustava, kosterní soustava, orgány). Probírání dalšího učiva – svalová s., dýchací s., oběhová s. (uč. str.57 – 59)

Učivo 22.4. – 26.4.

Test – člověk (lidsjé tělo, kostra) uč. str. 53 – 56

Učivo 15.4. – 17.4.

Téma člověk – opakováni probrané látky

Učivo 8.4. – 12.4.

V tomto měsíci se věnujeme tématu: ČLOVĚK. Tento týden jsme se věnovali pohybové, opěrné, svalové soustavě.

Učivo 1.4. – 5.4.

Probíráme téma: ČLOVĚK. Žáci mají za úkol vypracovat na pondělí 8.4. referát na jednu ze soustav (vylučovací, rozmnožovací, dýchací aj.).

Učivo 25.3. – 29.3.

Začali jsme téma ČLOVĚK (učebnice od str. 52). Vývoj člověka v pracovním sešitě na straně 35.

Učivo 18. – 22. 3.

Učebnice po str. 52. Začali jsme projekt HUMAN BODY.

>ZÁPISY UČIVA VL, PŘ<

>PROCVIČOVÁNÍ UČIVA<

Učivo 4. 3. – 8. 3.

Živá příroda, třídění rostlin a živočichů, zápisy do sešitu, učebnice strana 50-51, práce v PS strana 4-5

Písemné prověřování učiva – Podnebné pásy Země

 

Učivo 18. 2. – 22. 2.

Třídění živočichů, učebnice strana 50 – 51, PS strana 4 – 5

Obratlovci a bezobratlí, učebnice strana 50 – 51, PS strana 8/1, 2

Učebnice strana 52 – projít ústně otázky, 6. 3. – prověřovací písemný test (rozmanitost podmínek na Zemi, podnebné oblasti Země)

 

Učivo 11. 2. – 15. 2.

Život v mořích a oceánech, učebnice strana 41, PS strana 12 -13, práce s odborným textem – učit se dělat zápis, vystihnout v bodech charakteristické rysy, osnova

Shrnutí a uzavření tematického celku Rozmanitost podmínek na Zemi

TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANIZMŮ, učebnice strana 48 – 49, PS strana 6 – 7

 

Učivo 4. 2. – 8. 2.

Shrnutí a procvičování učiva – Podnebné oblasti Země, PS strana 10-11, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23

Návštěva Festivalu IQ play ve Zlíně

 

Učivo 28. 1. – 1. 2.

Polární pás, Arktida, Antarktida, učebnice strana 40, PS strana 22-23

Prezentace referátů

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

Subtropický pás, učebnice strana 38

Mírný pás – stepi, listnaté a smíšené lesy, jehličnaté lesy (tajga), učebnice strana 39, PS strana 16

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

Tropický pás – tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, PS strana 18-19

Písemný prověřovací testík na aktuální učivo

 

Učivo 7. 1. – 11. 1. 2019

ROZMANITOST PODMÍNEK NA ZEMI, PODNEBNÉ OBLASTI ZEMĚ

Fauna, flóra, rovník, obratník Raka, obratník Kozoroha, Počasí, podnebí (klima), podnebné pásy – tropický pás, subtropický pás, mírný pás, polární pás, učebnice strana 35, PS strana 10, 11

TROPICKÝ PÁS – tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, učebnice strana 36-37, PS strana 14-15

 

Učivo 31. 12. – 4. 1. 2019

Vánoční prázdniny

 

Učivo 17. 12. – 21. 12.

Shrnutí  a uzavření tematického celku ZEMĚ VE VESMÍRU, procvičování a upevňování učiva, učebnice strana 23 – 34, PS strana 27 – 34 (pracovní sešit slouží jako pracovní učebnice, projděte si zadané strany, doplňte cvičení, učte se i z PS)

V učebnici na straně 34 si vyzkoušejte, jak si pamatujete, co jsme se naučili (Člověk a neživá příroda, Člověk a vesmír)

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

Měsíc jako přirozená družice Země, první těleso, na které vstoupil člověk, kosmický program Apollo, astronauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin, obíhání kolem Země

Měsíční fázeNOV, PRVNÍ ČTVRŤ („dorůstání“ Měsíce), ÚPLNĚK, POSLEDNÍ ČTVRŤ („couvání“ Měsíce), učebnice strana 31, 32, PS strana 31, 32

 

Učivo  3. 12. – 7. 12.

Země, pohyby Země, střídání dne a noci, střídání čtyř ročních období

Jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní rovnodennost, zimní slunovrat, PS strana 30/1, 2 + text s obrázky v učebnici strana 29, 30

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Planety, charakteristika planet (zápis viz. sešit)

Hvězdy, souhvězdí, zakreslení souhvězdí, práce s odbornou literaturou, encyklopedií, učebnice strana 26

Staré řecké báje a pověsti

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Návštěva interaktivního vědeckého muzea v Olomouci – digitální planetárium, zhlédnutí filmu o vesmíru , expozice SVĚTLO A TMA, ŽIVÁ VODA,  ROZUM V HRSTI, pomocí zábavných exponátů seznámení s vědou a výzkumem

 

Učivo 12. 11. – 16. 11

Písemná práce  – Vesmír, Slunce, sluneční soustava (vyhledávání informací v dostupných informačních zdrojích, orientace v textu)

Porovnávání planet sluneční soustavy, záznam do tabulky, PS strana 29/1

Práce s odbornou literaturou, encyklopedie

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Slunce, sluneční skvrna, sluneční erupce, škodlivost Slunce, prospěšnost Slunce, učebnice strana 25, 28

Planety a planetky. Kometa. PS strana 27, 28

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Halloween – tematicky zaměřená výuka (dýně, tykev), opakování živé přírody se zaměřením na rostliny, základní životní podmínky

 

Učivo 22. 10. – 26. 10.

Shrnutí tematického celku Nerosty a horniny, písemné prověřování učiva

ZEMĚ VE VESMÍRU – Vesmír a sluneční soustava, práce s textem PS strana 27/1, 3, planety sluneční soustavy, učebnice strana 28

 

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Člověk a energie, Elektrická energie, elektrárny, elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče

Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje, učebnice strana 19 – 22, zápis viz. sešit

VÝPRAVA DO VESMÍRU – úvod (velký třesk,  Mléčná dráha, vesmír a vědci)

 

Učivo 8. 10. – 12. 10.

Nerostné suroviny – ENERGETICKÉ SUROVINY (zápis viz sešit), učebnice strana 17, 18

Pevná paliva – uhlí

Kapalná paliva – ropa

Plynná paliva – zemní plyn

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Nerostné suroviny – RUDY (zápis viz. sešit), učebnice strana 15, 16

Železné rudy – železo, magnetit

Drahé kovy – zlato, stříbro, rtuť

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

NEROSTNÉ SUROVINY – nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny (zápis viz. sešit)

NERUDNÍ SUROVINY – stavební kámen (pískovec, žula, vápenec), sklářské a keramické suroviny

Křemenec, kaolín, síra, sádrovec (vznik, použití)

Drahé kameny (výroba šperků) – kalcit, rubín, granát, achát, jaspis

Česká sklářská tradice

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – HORNINY A NEROSTY (jak vypadá naše Země uvnitř? – viz. PL)

Rozdělení hornin podle vzniku – horniny vyvřelé (magmatické), horniny přeměněné, usazené horniny

Horniny vyvřelé (magmatické) – žula, gabro, čedič (složení, těžba, využití, použití) – zápis viz. sešit

CHKO České středohoří – Panská skála – varhany (sloupcovité uložení čediče)

Podzimní rovnodennost

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Opakování ze 4. ročníku

Člověk v přírodě – ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA (rovnováha jednotlivých částí živé a neživé přírody v jeden propojený celek), suroviny, výrobky, učebnice strana 6 – 9, PS strana 3

Pozorování neživé přírody

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Návštěva MJVM Zlín, sbírka přírodovědného muzea