5.tř – Přírodověda

 

Učivo 18. 6. – 22. 6. 2018

dokončování úkolů v PS str. 50 – 55, práce s pojmy

Učivo 4. 6. – 8. 6. 2018

Jednoduché stroje- uč. str. 76 – 77

práva a povinnosti – PS str. 52 – 53

prezentace

Učivo 28. 5. – 1. 6. 2018

Naše tělo- písemné prověřování učiva. dokončení rozšiřujících cvičení v PS.

Učivo 21. 5. – 25. 5. 2018

Dokončení z minulého týdne.

Učivo 14. 5. – 18. 5. 2018

Dokončení soustav v lidském těle- opakovací otázky k učivu.

Zdravý životní styl. PS str. 40 – 45, 45 – 50- neuděláme všechno.

Učivo 9. 5. – 11. 5. 2018

Soustavy v lidském těle- vlastní zápisy, opakování a prohlubování učiva.

Učivo 30. 4. – 4. 5. 2018

Soustavy- expertní skupiny- dokončení, rozmnožovací soustava.

Vlastní zápis do sešitu.

Učivo 23. 4. – 27. 4. 2018

Lidské tělo uč. 55, 56

Opakování kostra

Expertní skupiny- soustavy, uč. str. 57 – 65

Učivo 16. 4. – 20. 4. 2018

Člověk – etapy života, sexuální výchova- pohlavní orgány, puberta, rodičovství.

Kostra. Učebnice str. 53 – 56, PS str. 35 – 37

Učivo 9. 4. – 13. 4. 2018

Člověk- uč. 53, 54, PS str. 35, 36.

Učivo 3. 4. – 6. 4. 2018

Člověk- součást přírody, uč. str. 53, PS str. 35

Učivo 26. 3. – 28. 3. 2018

Písemné prověřování učiva – třídění.

Příprava na přírodovědnou soutěž Poznej a chraň.

Učivo 19. 3. – 23. 3. 2018

Třídění živočichů, živá příroda- třídění, viz sešit- písemné opakování.

Učivo 12. 3. – 16. 3. 2018

Dokončování úkolů z minulého týdne, třídění živočichů.

Hodnocení projektu-Robinsonův ostrov, zajímavosti z třídění rostlin a živočichů – prezentace.

 

Učivo 5. 3. – 9. 3. 2018

Třídění živých organizmů. Zajímavosti ze zvířecího života- vyhledání na internetu.

Učebnice str. 48 – 51.PS str. 4 – 9. Přehled třídění rostlin- sešit.

Učivo 26. 2. – 2. 3. 2018

Podnebné pásy- písemné prověřování.

Dokončení v PS str. 16 , 17, 18, 19, 24

Učivo 12. 2. – 16. 2. 2018

Podnebné pásy Evropy.

Pouště a polopouště Ps str. 20,21

Polární pustiny PS str. 22, 23

Travnaté oblasti PS str. 18, 19

Učivo 5. 2. – 9. 2. 2018

Moře mírného a polárního pásma- stručný zápis.

Tropické deštné lesy- práce s textem PS str. 14, 15, zápis

Lesy PS str. 16,17

Propojení s vlastivědou str.  46, 47- PS vlastivědy

 

Učivo 29. 1. – 1. 2. 2018

Život v mořích a oceánech PS str. 12 ,13

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Pracovní sešit ( HANAMI)

Učebnice ( NOVÁ ŠKOLA)

Sešit

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Podmínky života uč. str. 6 – 8- opakování

PS str. 3, 4, 5/ 4,5

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

Třídění rostlin PS str. 6,7

Vlastní zápis do sešitu – rozdělení přírody, podmínky života- uč. str. 8,9

PS str. 8/1,2- podle času.

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

Dokončení PS str. 8-9

Nerosty a horniny- uč. str. 11- zápis v sešitech.

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Horniny a nerosty

uč. str. 11 – 14- zápis do sešitu

PS str. 9 – dokončení

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

Horniny a nerosty uč. str. 12 – 18, zápisy v sešitě.

Učivo 16. 10. – 20. 10. 2017

Dokončení hornin a nerostů, energ. suroviny, obnovitelné zdroje, vodiče a nevodiče.

Učebnice po str. 22

Půda – úvod, uč. str. 23

Učivo 23. 10. – 25. 10. 2017

Půda- stručný zápis do sešitu, uč. str. 23, 24- práce s naučným textem.

Učivo 30. 10. – 3. 11. 2017

Půda- malá písemná práce.

Země ve vesmíru, Slunce, galaxie, sluneční soustava.

Uč. str. 25 – 27, PS str. 27, 28.

Učivo 6. 11. – 10. 11. 2017

Vesmír- planety, střídání dne a noci, roční období.

Uč. str. 28 – 30, PS str. 30 – 32.

Učivo 13. 11. – 15. 11. 2017

Písemné prověřování učiva- ve středu 15. 11.

Měsíc- fáze, PS str. 30 – 32 , dokončení z min. týdne

Učivo 20. 11. – 24. 11. 2017

Planety uč. str. 27, 28.

Výzkum vesmíru str. 32, 33.

PS str. 28 – 32 podle času.

Učivo 27. 11. – 1. 12. 2017

Dokončování práce v PS. Rozšiřující učivo o vesmíru.

Učivo 4. 12. – 8. 12. 2017

Rozšiřující učivo o vesmíru, PS str. 27 – 33

Učivo 11. 12. – 15. 12. 2017

Prohlubování učiva o vesmíru, prezentace.

Učivo 18. 12. – 22. 12. 2017

Prezentace planet, činnost k opakování si připravují děti.

Učivo 3. 1. – 5. 1. 2018

Opakování učiva za první pololetí- neživá příroda, vesmír

Živá příroda- podnebné pásy- uč. str. 35., PS str. 10.

Učivo 8. 1. – 12. 1. 2018

Opakování učiva, tropický pás, subtropický pás. Učebnice str. 36 – 38.

PS str.11- 14.

Učivo 15. 1. – 19. 1. 2018

Pololetní písemná práce- pondělí

Mírný pás – uč. str. 39 – 40, PS str. 10, 11, polární pás

Učivo 22. 1. – 26. 1. 2018

Mírný pás- zápis do sešitů, polární pás uč. str. 40- zápis v sešitech. PS  str. 10 – 11.