5.tř – Matematika

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Učebnice, PS 1, PS 2-

 ( FRAUS- Hejný)

Matematické minutovky -( PRODOS)- 1. a 2. díl- prac. seš.

Můj početník- z loňska

Sešity M1, M2, geometrie- budeme pokračovat ze čtvrté třídy

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Vstupní písemná práce.

Uč. 5/2,3, 6/ 4, 9, 7/ 11,12

PS 5/ 1, 2, 3, 5/5- bádání ve dvojicích

6/7, 8, 10

G- vstupní písemná práce

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

Dokončení z min. týdne

PS 5/ 1, 2, 3

PS 6 – celé

Nové PS 7/ 12, 13,14

učebnice – zvířátka Dědy Lesoně

9/19, 10/ 25, 11/34- neposedové, 12/ 41, 35

G učebnice 11/ 28, 15-celé

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

PS str. 7/ 12, 13, 14- dokončení z min. týdne

PS str. 8/ 15 – 19

Uč. 12/35, 37

13/ 42 – 48

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Rovnice a zlomky

Operace s velkými čísly

uč. 14/50,52

18/ 68 – 71, 19/ 75, 76

G- lichoběžník

uč. 16/61, PS str. 11/ 28, 29

Týdenní úkol máme v malém sešitku- minutovky

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

Minutovky str. 9- týdenní úkol.

Uč. 21/13, 22/14

PS str. 9/ 23,22,20,27

PS str. 13/35,36

15/57 – experimentujeme

G- dokončení z min. týdne

Stavby z krychlí uč. str. 17, 13/49

Malá písemná práce- numerické počítání.

Učivo 16. 10. – 20. 10. 2017

Násobení a dělení

Uč. str. 24/1, 2, 5, 6

25/9 10

PS str. 17/1-3

Malá psemná práce – součtové trojúhelníky, zápis velkých čísel, zaokrouhlování.

G- síť krychle uč. str. 15/57

Mnohoúhelníky uč. str. 28- jen něco