5.tř – Matematika

depositphotos_2610494-stock-photo-funny-cartoon-numbers-9

Učivo  21. 10. – 25. 10. 2019

Násobení a dělení, chytré dělení dvoumístným číslem( uč. str. 25).

Učebnice str. 26, 27.

26/ 13, 15. 27/ 21, 23.

PS str. 18, slovní úlohy PS 19/ 6, 7, uč. 24/8

G- úhel uč. 16/ 62, 63, práce s úhloměrem.

19/ 73- výstaviště, parketování.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Procvičování numerického počítání, logické úlohy.

Učebnice str. 21 – 23 – výběr, str. 24, 25 – násobení a dělení.

PS str. 17

Menší písemná práce- závorky, písemné násobení a dělení.

G- sítě krychle, stavby z krychlí- uč. str. 17

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování čísel přes milion- porovnávání, zápis.

Písemné dělení.

Zákonitosti a vztahy

učebnice 20/6, 7, 21/11, 13, 22/ 14, 16, 18, 24/2, 5 25/ 9, 10

PS str. 10, 13.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Písemné násobení a dělení, slovní úlohy- malá písemná práce.

Učebnice str. 10/ 27,  11/ 28, 29, 30,  13/ 42 – 47.

G- učebnice str. 15/ 54, 55, 56, 57

Učivo 23. 9. – 27. 9. 2019

Prověřování znalostí- násobilky, písemného sčítání a odčítání.

Učebnice 9/21, 22, 23, 10/ 25/ 27.

PS str. 6 – 14 výběrově.

G- učebnice 13/48, 49, 15/ 54.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Násobilka – desetiminutovka.

Indické násobení, písemné násobení.

Uč. str. 7, 8, 9

PS str. 6 – 14 výběr cvičení podle času.

G.- PS str. 11/ 28, 29

Učebnice  10/26, 13/ 48, 49

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Opakování násobilky, práce ve stovkové tabulce, hry s čísly.

Učebnice str. 6 cv. 7, 8, 9, str. 7 cv. 10, 11, 12, str. 8 – podle času.

Pracovní sešit str. 4, 5.

Geometrie- opakování základních pojmů- rýsování.