5.tř – Matematika

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Učebnice, PS 1, PS 2-

 ( FRAUS- Hejný)

Matematické minutovky -( PRODOS)- 1. a 2. díl- prac. seš.

Můj početník- z loňska

Sešity M1, M2, geometrie- budeme pokračovat ze čtvrté třídy

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Vstupní písemná práce.

Uč. 5/2,3, 6/ 4, 9, 7/ 11,12

PS 5/ 1, 2, 3, 5/5- bádání ve dvojicích

6/7, 8, 10

G- vstupní písemná práce

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

Dokončení z min. týdne

PS 5/ 1, 2, 3

PS 6 – celé

Nové PS 7/ 12, 13,14

učebnice – zvířátka Dědy Lesoně

9/19, 10/ 25, 11/34- neposedové, 12/ 41, 35

G učebnice 11/ 28, 15-celé

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

PS str. 7/ 12, 13, 14- dokončení z min. týdne

PS str. 8/ 15 – 19

Uč. 12/35, 37

13/ 42 – 48

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Rovnice a zlomky

Operace s velkými čísly

uč. 14/50,52

18/ 68 – 71, 19/ 75, 76

G- lichoběžník

uč. 16/61, PS str. 11/ 28, 29

Týdenní úkol máme v malém sešitku- minutovky

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

Minutovky str. 9- týdenní úkol.

Uč. 21/13, 22/14

PS str. 9/ 23,22,20,27

PS str. 13/35,36

15/57 – experimentujeme

G- dokončení z min. týdne

Stavby z krychlí uč. str. 17, 13/49

Malá písemná práce- numerické počítání.

Učivo 16. 10. – 20. 10. 2017

Násobení a dělení

Uč. str. 24/1, 2, 5, 6

25/9 10

PS str. 17/1-3

Malá psemná práce – součtové trojúhelníky, zápis velkých čísel, zaokrouhlování.

G- síť krychle uč. str. 15/57

Mnohoúhelníky uč. str. 28- jen něco

Učivo 23. 10. – 25. 10. 2017

Dělení dvoumístným číslem- procvičování. PS str. 18.

PS str. 17 a 19, 23

Minutovky – týdenní úkol str. 17

Učivo 30. 10. – 3. 11. 2017

Dělení dvoumístným číslem- procvičování a prověřování.

Malá písemná práce – slovní úlohy.

PS str. 23, 27/1, 2

Zlomek, část, desetinné číslo.

Uč. 36/ 1- 5, 37/ 9 -14.

Týdenní úkol v minutovkách str. 18.

G – mnohoúhelníky- dokončení.

Učivo 6. 11. – 10. 11. 2017

Zlomek a desetinné číslo, zápis, porovnávání, převod zlomku na desetinné číslo a zpět.

Dokončení uč. str. 36, 37, 36/1- 5, 37/ 8 – 14

PS str. 27, 28 – dokončení.

G – konstrukce pravoúhlého troj., mnohoúhelník konvexní a nekonvexní – uč. str.30

Učivo 13. 11. – 15. 11. 2017

Pondělí- písemná práce, středa – písemná práce geometrie.

Slovní úlohy na papírech.

Učebnice str. 37, 38/ 15, 16, 17, 19.

Učivo 20. 11. – 24. 11. 2017

Rozbor písemné práce, opakování zlomků.

Uč. str. 39/ 23 – 27, dokončení 38/16, 17

PS str. 29, rovnice uč. 44/ 1 – 4.

G- objem a povrch, uč. 40 – 41 podle času.

Učivo 27. 11. – 1. 12. 2017

Dokončení desetinná čísla a zlomky. učebnice str. 43/25, 28, 29.

Rovnice uč. str. 44/3,4

PS str. 33

G- objem a povrch, uč. str. 40 – 41

PS str. 30 – 31jen něco.

Učivo 4. 12. – 8. 12. 2017

Rovnice uč. str. 45/ 5 – 13, 46/ 14, 15

PS str. 34/ 4 – 6,G PS str. 20/ 1-3, str. 21, 22

Učivo 11. 12. – 15. 12. 2017

Matematický kolotoč- slovní úlohy, matematický,, poker“.

Sudoku, rébusy, hlavolamy.

Uč. 47/22, 47/ 23, 24

PS 34/ 4- 6.