5.tř – Matematika

Učivo 18. 6. – 22. 6. 2018

dokončování v PS- práce ve dvojicích, učebnice str. 104- 108

Učivo 4. 6. – 8. 6. 2018

Písemná práce z geometrie- pátek, malé písemné opakování- zlomky.

Žáci sobě – uč. str. 105, PS str. 43, 44- výběr

Učivo 28. 5. – 1. 6. 2018

Písemné opakování – papír.

Písemná práce – Hejný.

Učivo 21. 5. – 25. 5. 2018

Logika uč. 92, 93/ 3 – 11.

PS 24, 25- dokončení,36

G- papír- úhly, vzájemná poloha kružnic.

Malá písemná práce- desetinná čísla.

Učivo 14. 5. – 18. 5. 2018

Práce s tabulkami a grafy- papír.

Rovnice II- uč. 77/10, 11, PS str. 24

Logika str. 92, 93/ 3,5,6,11

G- povrch kvádru- papír ( geometrie bude ve čtvrtek).

Učivo 9. 5. – 11. 5. 2018

Rovnice II- uč. 77/ 8,9.10, PS str. 23

malá písemná práce- slovní úlohy

G- uč. 84/ 1, 2, 86/ 15- povrch krychle

Učivo 30. 4. – 4. 5. 2018

Rovnice II, učebnice str. 76/ 1, 2- pokus- omyl.

Učebnice 76/3, 76/ 4, 5, 6 – práce ve dvojicích.

PS str. 23/1

Malá písemná práce- slovní úlohy.

G- osová souměrnost, kvádr

Učivo 23. 4. – 27. 4. 2018

Velká čísla uč. 88, 90 /16, 90/ 10, PS str. 33, 34.

Písemné prověřování učiva aritmetika i geometrie

 

Učivo 16. 4. – 20. 4. 2018

Písemná práce- opakování učiva, písemná numerace, slovní úlohy, zlomky, desetinná čísla.

Velká čísla- uč. str. 88, PS str. 33

Geometrie- písemné opakování- přímka, polopřímka, úsečka, obvody, obsahy, kolmice, konstrukce troj., převody jednotek…

Učivo 9. 4. – 13. 4. 2018

Procvičování – desetinná čísla- numerace, písemné počítání s velkými čísly.

Pravděpodobnost a náhoda PS 17/2, 18/3, 19, slovní úlohy- úměrnost.

G- úhel, opakování rýsování, PS str. 21/5, 4

Učivo 3. 4. – 6. 4. 2018

Procvičování písemného násobení a dělení, dělení desetinného čísla přirozeným číslem.

Pravděpodobnost a náhoda- práce ve skupinách- uč. str. 68, PS str. 17

Učivo 26. 3. – 28. 3. 2018

Desetinná čísla- násobení a dělení- práce na papír.

uč. str. 67/ 24, 25, 82/ 20

Ps str. 15, 16

Učivo 19. 3. – 23. 3. 2018

Zlomky a desetinná čísla- porovnávání, sčítání a odčítání, část z celku, násobení a dělení desetinného čísla 10 a 100.

Zajímavé slovní úlohy- papír, násobení a dělení desetinného čísla přirozeným číslem. Matematický klokan- rozbor úkolů.

G- práce z minulého týdne.

Uč. 80/5, 81/6, 7, 9, 10.

Učivo 12. 3. – 16. 3. 2018

Zlomek a desetinné číslo, uč. 80/4, 5, 81/6-10

triády, sourozenci, prapotomci uč. 66/21, 67/ 24, 25, PS str. 26

Řešení slovních úloh- papír

G – úhel, měření, PS str. 20, 21, uč. 73/7, 12

Učivo 5. 3. – 9. 3. 2018

Opakování písemné numerace i desetinných čísel- malá písemná práce.

Triáda, učebnice str. 66, 67/22, PS str. 14, 16

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000- papír.

Slovní úlohy s desetinnými čísly.

G- úhel- měření, uč 73/ 6,7, PS str. 20

Učivo 26. 2. – 2. 3. 2018

Řady- učebnice str. 64/ 1,2,3, PS 13/ 1 – 4, PS 15 / 8,9

Desetinná čísla- papír

G- úhel- uč. 72 / 1-3, PS str. 20 / 1

 

Učivo 12. 2. – 16. 2. 2018

Zlomky- papír – opakování, Olympijské hry v číslech- papír

Rodné číslo uč. 63/12, 13, 15

PS str. 10/1-4, 12/6-8

G-  PS str. 6, 3

Učivo 5. 2. – 9. 2. 2018

Vennův diagram uč. 61/2,3

opakování Biland, Ciferník PS 7/1, 2, 8,9

Opakování o zlomcích, desetinném čísle, operace s nimi- papír

G- konstrukce PS str. 5,

Učivo 29. 1. – 1. 2. 2018

Billand, ciferník uč. 58/12, 59/15,59/18

PS 2 str. 7

 

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Učebnice, PS 1, PS 2-

 ( FRAUS- Hejný)

Matematické minutovky -( PRODOS)- 1. a 2. díl- prac. seš.

Můj početník- z loňska

Sešity M1, M2, geometrie- budeme pokračovat ze čtvrté třídy

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Vstupní písemná práce.

Uč. 5/2,3, 6/ 4, 9, 7/ 11,12

PS 5/ 1, 2, 3, 5/5- bádání ve dvojicích

6/7, 8, 10

G- vstupní písemná práce

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

Dokončení z min. týdne

PS 5/ 1, 2, 3

PS 6 – celé

Nové PS 7/ 12, 13,14

učebnice – zvířátka Dědy Lesoně

9/19, 10/ 25, 11/34- neposedové, 12/ 41, 35

G učebnice 11/ 28, 15-celé

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

PS str. 7/ 12, 13, 14- dokončení z min. týdne

PS str. 8/ 15 – 19

Uč. 12/35, 37

13/ 42 – 48

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Rovnice a zlomky

Operace s velkými čísly

uč. 14/50,52

18/ 68 – 71, 19/ 75, 76

G- lichoběžník

uč. 16/61, PS str. 11/ 28, 29

Týdenní úkol máme v malém sešitku- minutovky

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

Minutovky str. 9- týdenní úkol.

Uč. 21/13, 22/14

PS str. 9/ 23,22,20,27

PS str. 13/35,36

15/57 – experimentujeme

G- dokončení z min. týdne

Stavby z krychlí uč. str. 17, 13/49

Malá písemná práce- numerické počítání.

Učivo 16. 10. – 20. 10. 2017

Násobení a dělení

Uč. str. 24/1, 2, 5, 6

25/9 10

PS str. 17/1-3

Malá psemná práce – součtové trojúhelníky, zápis velkých čísel, zaokrouhlování.

G- síť krychle uč. str. 15/57

Mnohoúhelníky uč. str. 28- jen něco

Učivo 23. 10. – 25. 10. 2017

Dělení dvoumístným číslem- procvičování. PS str. 18.

PS str. 17 a 19, 23

Minutovky – týdenní úkol str. 17

Učivo 30. 10. – 3. 11. 2017

Dělení dvoumístným číslem- procvičování a prověřování.

Malá písemná práce – slovní úlohy.

PS str. 23, 27/1, 2

Zlomek, část, desetinné číslo.

Uč. 36/ 1- 5, 37/ 9 -14.

Týdenní úkol v minutovkách str. 18.

G – mnohoúhelníky- dokončení.

Učivo 6. 11. – 10. 11. 2017

Zlomek a desetinné číslo, zápis, porovnávání, převod zlomku na desetinné číslo a zpět.

Dokončení uč. str. 36, 37, 36/1- 5, 37/ 8 – 14

PS str. 27, 28 – dokončení.

G – konstrukce pravoúhlého troj., mnohoúhelník konvexní a nekonvexní – uč. str.30

Učivo 13. 11. – 15. 11. 2017

Pondělí- písemná práce, středa – písemná práce geometrie.

Slovní úlohy na papírech.

Učebnice str. 37, 38/ 15, 16, 17, 19.

Učivo 20. 11. – 24. 11. 2017

Rozbor písemné práce, opakování zlomků.

Uč. str. 39/ 23 – 27, dokončení 38/16, 17

PS str. 29, rovnice uč. 44/ 1 – 4.

G- objem a povrch, uč. 40 – 41 podle času.

Učivo 27. 11. – 1. 12. 2017

Dokončení desetinná čísla a zlomky. učebnice str. 43/25, 28, 29.

Rovnice uč. str. 44/3,4

PS str. 33

G- objem a povrch, uč. str. 40 – 41

PS str. 30 – 31jen něco.

Učivo 4. 12. – 8. 12. 2017

Rovnice uč. str. 45/ 5 – 13, 46/ 14, 15

PS str. 34/ 4 – 6,G PS str. 20/ 1-3, str. 21, 22

Učivo 11. 12. – 15. 12. 2017

Matematický kolotoč- slovní úlohy, matematický,, poker“.

Sudoku, rébusy, hlavolamy.

Uč. 47/22, 47/ 23, 24

PS 34/ 4- 6.

Učivo 18. 12. – 22. 12. 2017

Sudoku, PS str. 40, činnosti pro opakování si připravují děti.

Učivo 3. 1. – 5. 1. 2018

Opakování PS str. 39 – 40- ne celé.

práce s daty – uč. str. 48/ 1-4.

G- konstrukce, uč. str. 52/ 1 – 4.

Učivo 8. 1. – 12. 1. 2018

Opakování učiva- dokončení v PS str. 39, 40

Práce s daty, PS str. 36 -37

Uč. str. 49/ 11 – 14, 51/ 20 -24

geometrie- konstrukce – uč. str. 53, opakování učiva

Učivo 15. 1. – 19. 1. 2018

Pololetní písemné práce

pondělí prof. Hejný, středa- klasická mat., čtvrtek- geometrie

PS 1 – dokončení

Učivo 22. 1. – 26. 1. 2018

Rozbor písemných prací, dokončení práce v PS č. 1

Biland uč. 56/1,2, 57/3,58/11

G- konstrukce uč. str. 54