5.tř – Matematika

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Seznámení s algoritmem písemného dělení dvouciferným číslem se zbytkem, řešení úloh v různých prostředích

Sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobilkové obdélníky, hadi, myslím si číslo…, učebnice strana 24/5, 8, 25/12, PS strana17/2, 3, 18/4 první tři řádky

Mnohoúhelník, modelování n-úhelníků, měření, vyhledávání, čtverečkovaný papír, učebnice strana 28/1

Děti si do výuky nosí kalkulačku, zjišťují na ní správnost úplného a neúplného podílu při dělení dvouciferným dělitelem

 

Učivo – 8. 10. – 12. 10.

Zákonitosti, vztahy a práce s daty – objevování vztahů mezi čísly, hledání a používání algoritmů, upevňování operace násobení a dělení v různých prostředích, učebnice strana 21/12, 22/18, 23/19, 20, 21

Násobení – násobilkové obdélníky, součty středových čísel, písemné násobení, indické násobení, řešení slovních úloh, hledání vztahů mezi čísly, učebnice strana 24/5, 8, procvičujte násobilku!

Ve škole pracujeme jen s učebnicí, pracovní sešity máme jen na docvičení nebo procvičování učiva, každý pracuje podle svých schopností. Pří vypracování domácího úkolu píšeme všechny postupy i cesty ke konečnému výsledku do sešitu, ne po papírech, které zůstávájí doma. Pokud nepovolím, žáci nepoužívají při výpočtech kalkulačku. Děkuji.

Chválím všechny žáky za přípravu na test – převody délkových jednotek, dopadl na výbornou!

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Zákonitosti, vztahy a práce s daty – objevování vztahů mezi čísly, hledání a používání algoritmů, upevňování operace sčítání a odčítání v různých prostředích, algebrogramy,  práce se stovkovou tabulkou, kalkulačkou, učebnice strana 20/1, 2, 3, 4, 21/13, 23/19 a, b, PS strana 14, 15

Převody délkových jednotek, minutovky strana 29 celá

Tělesa, sítě těles – kvádr, práce ve čtvercové mříži -zakreslení sítě, barevnost protilehlých stran, PS strana 12/32

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

Opakování a procvičování učiva z předchozích let, jednotlivá prostředí, ve kterých jsme se pohybovali, římské číslice, učebnice strana 16/59 a, b, c, strana 17 celá, 19/75, 76, Minutovky strana 5/9 a, b, strana 6 celá (denně procvičovat násobilku!!!)

Rýsování jednoduchých geometrických konstrukcí  v centimetrové mříži, zápis pomocí šipek, obvod, obsah čtyřúhelníků (čtverec, kosodélník, lichoběžník), modelování geometrie v 3D-prostoru, stavby z krychlí, zápis plánu – hledání více řešení, kvádr, povrch kvádru

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

Číselný obor do do 1 000 000 (čtení a zápis čísel, porovnávání, posloupnost, zaokrouhlování, objevování vztahů mezi čísly, kombinatorické situace, nácvik početních operací) – sešit

Modelování a řešení úloh v různých prostředích, PS strana 5/1, 2, 3, strana 6/7, 9, 10, strana 7/14, strana 8 a 9 celá, strana 10/24, 25, 26,27 – každý pracuje podle svých schopností, to co zvládá, není smyslem mít v PS úhledně vyřešena a splněna všechna cvičení

Modelování geometrie v 3D-prostoru, stavby z krychlí, plán stavby, pohled shora, zepředu a zprava, zápis konstrukce, učebnice strana 17/64

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Vstupní písemná práce, rozbor písemné práce

Základní početní výkony, početní zákony (zápis viz. sešit), Minutovky strana 1, 2/4, 11/22, PS strana 6/7, 9, 10

Opakování a procvičování učiva z předchozích let, připomenutí jednotlivých prostředí, modelování a řešení úloh

Písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem (procvičujte násobilku)

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Opakování – základní vztahy, pavučiny, řešení slovních úloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

.