5.tř – Český jazyk

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Pracovní sešit- Hravá čeština(TAK TIK)

Tajemství pravopisu- z loňska

Učebnice ČJ-( ALTER)

Čítanka

Učíme se číst s porozuměním- pracovní učebnice

Sešity ČJ1,ČJ 2, čtení sloh, čtenářský deník – pokračují

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Vstupní písemná práce,.

Stavba slova uč. 5/2, str. 6, 7 vše ústně

Příbuzná slova 9/ 10, 12 – písemně

PS ( hravá)- str. 4,5

Vstupní prověřování čtenářské gramotnosti.

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

předpony od, nad, pod, před- opakování

ob, v- nové- uč. 14/28, 15/ 29

diktát po přípravě

PS 6/ 1, 2, 7/ 3, 4, 8/ 1, 3, 9/ 1, 2, 3

PS str. 23, 25

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

Předpony a předložky s, z

PS str. 24- dokončení

8/ 1,3

9/ 1,2,3

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Předpony a předložky s, se, z, ze.

Slovní druhy

uč. str. 16

22/ 2 – písemně, 23/ 4, 5, 6- písemně

PS str. 8,9,10

Pracujeme na malé úvaze- Moje čtenářství

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

předpony a předložky s,se,z, ze

Uč. 16/34, 19/7, 21/13,23/4,5

Slovesa uč. 25 – 2727/11- shoda

PS str18, čítanka 33,27

Malý diktát na s,z

Učivo 16. 10. – 20. 10 2017

Slovesa- mluvnické kategorie, časování, shoda

Uč. str. 28/12, PS str. 58, 59, 60

Diktát- s,z, vyjm. slova, předpona, předložky

Komiks.

Učivo 23. 10. – 25. 10. 2017

Slovesný způsob.

Podmiňovací způsob str. v uč. 32, 33.

Práce na slohové práci 33/30- Kdybych měl milion…….( výběr tématu)33/32

Učivo 30. 10. – 3. 11. 2017

Opakování o slovesech- uč. str. 34, 35.

Diktát- výběr vět z probraných cvičení.

Stavba věty- podmět a přísudek, podmět- holý, rozvitý několikanásobný.

Uč. str. 37/1, 2- ústně, 38/4 – ústně, 39/8b- pís., 41/11 a, b- něco pís.

PS str. 62 – 64

Sloh – leták z PS str. 63.

K.J. Erben- Kytice, Halloween, Památka zesnulých

Učivo 6. 11. – 10. 11. 2017

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený.

Uč. 39/ 8b- pís., 41/ 11a,b- dokončení z min. týdne.

PS str.64/6, 5, 61/ 8 a -g.

Učivo 13. 11. – 15. 11. 2017

Úterý- písemná práce, učíme se s Marťánkem- rozšiřující úkoly, úkoly z,, příjmaček!“ do primy.

K. Čapek- ukázky, život a dílo

Učivo 20. 11. – 24. 11. 2017

přísudek- holý, rozvitý, několikanásobný, jmenný

diktát- úterý

Uč. str. 42, 43/ 16, 18 – pís.,  44/21

Shoda 47/ 2a, b, PS str. 65

Čtení s porozuměním-  bratři Čapkové, čtenářská dílna.

 

Učivo 27. 11. – 1. 1. 12. 2017

Opakování přísudků, shoda, koncovky podstatných jmen- procvičování.

Uč. 41/11, 13, 43/16, 44/ 21

PS str. 65- dokončení, 66 – 67podle času.

Učivo 4. 12. – 8. 12. 2017

Shoda přísudku s podmětem- procvičování.

Uč. 51/17-s,z, 56/25, 57/28,29

Advent, H. CH. Andersen, vánoční pásmo.

Učivo 11. 12. – 15. 12. 2017

Pohádky a vánoční příběhy, advent, čítanka str. 89 – 107.

Uč. str. 57- dokončení, 57/28, 60/30, 59/ 36

PS str. 58, 59.

Učivo 18. 12. -22. 12. 2017

Učebnice str. 60/37, 39,62/47

Činnosti k opakování si připravují děti.