5.tř – Český jazyk

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Pracovní sešit- Hravá čeština(TAK TIK)

Tajemství pravopisu- z loňska

Učebnice ČJ-( ALTER)

Čítanka

Učíme se číst s porozuměním- pracovní učebnice

Sešity ČJ1,ČJ 2, čtení sloh, čtenářský deník – pokračují

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Vstupní písemná práce,.

Stavba slova uč. 5/2, str. 6, 7 vše ústně

Příbuzná slova 9/ 10, 12 – písemně

PS ( hravá)- str. 4,5

Vstupní prověřování čtenářské gramotnosti.

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

předpony od, nad, pod, před- opakování

ob, v- nové- uč. 14/28, 15/ 29

diktát po přípravě

PS 6/ 1, 2, 7/ 3, 4, 8/ 1, 3, 9/ 1, 2, 3

PS str. 23, 25

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

Předpony a předložky s, z

PS str. 24- dokončení

8/ 1,3

9/ 1,2,3

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Předpony a předložky s, se, z, ze.

Slovní druhy

uč. str. 16

22/ 2 – písemně, 23/ 4, 5, 6- písemně

PS str. 8,9,10

Pracujeme na malé úvaze- Moje čtenářství

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

předpony a předložky s,se,z, ze

Uč. 16/34, 19/7, 21/13,23/4,5

Slovesa uč. 25 – 2727/11- shoda

PS str18, čítanka 33,27

Malý diktát na s,z

Učivo 16. 10. – 20. 10 2017

Slovesa- mluvncké kategorie, časování, shoda

Uč. str. 28/12, PS str. 58, 59, 60

Diktát- s,z, vyjm. slova, předpona, předložky

Komiks.