5.tř – Český jazyk

Učivo 18. 6. – 22. 6. 2018

přímá řeč uč. 156 – 159

písemně 158/5, 159/ 12, 154/ 7

Učivo 4. 6. – 8. 6. 2018

1. část písemné práce- úterý, 2. část písemné práce- středa.

příslovce 143/ 2,5, 145/ 11

předložky 147/3

prohlubování čtenářské gramotnosti- vlastní četba

Učivo 28. 5. – 1. 6. 2018

Uč. 138/ 25- po přípravě, 139/ 27, 140/30- ústně.

Práce na papír.

Učivo 21. 5. – 25. 5. 2018

Věta hlavní a vedlejší, čárka v souvětí, seznámení s přímou řečí, neohebné slovní druhy.

Uč. 132, 133- dokončení z min. týdne., 135- ústně.

136/19,20, 137/ 22,23

PS str. 95, 92, 93

Učivo 14. 5. – 18. 5. 2018

Skladba- souvětí, věta jednoduchá, podmět, přísudek, přívlastek, věta hlavní a vedlejší.

Uč. 128/3- ústně, 128/4,5-ne celé. Uč. str. 132,133

PS str. 94,95

Učivo 9. 5. – 11. 5. 2018

Skloňování číslovek, uč. str. 122, 124/16, práce na papír

učebnice str. 126- podmět a přísudek, věta hlavní a vedlejší- opakování

PS str. 57

Učivo 30. 4. – 4. 5. 2018

Opakování zájmen- papír, číslovky PS str. 57, skloňování číslovek-

uč. str. 121, 122, 121/9

Číslovky- papír.

Čtení metodou INSERT.

Tento týden opět píšeme diktát.

Učivo 23. 4. – 27. 4. 2018

Opakovací diktát, číslovky- druhy

uč. 118/ 2, 119/ 3, 120 – pravidla

PS str. 56

Párové čtení.

Učivo 9. 4. – 13. 4. 2018

Skloňování osobních zájmen on, ona, ono, ten, náš.

Procvičování tvarů zájmen já, ty, mi, my, sebou, s sebou.

Psaní mě, mně – v dalších slovních druzích.

Uč. 113/ 13, 17, 114, 115, PS str. 54

Učivo 26. 3. – 28. 3. 2018

Zájmena já, ty, se

uč. 112/ 9-12, 113/ 14

Velikonoční dílna- zvyky, tradice, čtení o Velikonocích, velikonoční tvoření.

Učivo 19. 3. – 23. 3. 2018

Zájmena- druhy str. 108, 109

108/ 2 – písemně, 110/ 4 – 7

PS 53/ 1, 2, 54/ 8

Rudyard Kypling- dobrodružná literatura

Učivo 12. 3. – 16. 3. 2018

Přídavná jména přivlastňovací- uč. 102/1,2- ústně, 103- teorie, 104/5, práce na papíry

Stupňování příd. jm.105/3, 106/4,5

Čtení dobrodružných příběhů, čtenářské chvilky.

Učivo 5. 3. – 9. 3. 2018

Procvičování tvarů a koncovek přídavných jmen, přípony – ský, – ští.

Uč. 97/1, 98/ 2,3,4, 99/7

PS str. 52

Přepis sci- fi povídky do sešitu.

Veršovánky- vlastní tvorba.

Čtenářské chvilky s vlastní knihou, dokončení  čtení a rozboru básní z minulého týdne.

 

Učivo 26. 2. – 2. 3. 2018

Procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých. Přípony – ský, -ští.

Učebnice str. 97/ 1- ústně

98/ 2, 3, 4

99/7, PS str. 52

Vlastní čtyř a více veršování, sci-fi příběh.

práce s básní- čítanka str. 220 -221, 213, 198-199

Učivo 12. 2. – 16. 2. 2018

Skloňování přídavných jmen- vzory mladý a jarní.

Práce s textem – polární liška – papír.

Uč. 94/2, 95/ 5,6, 8

PS str. 51

Školní kolo v recitaci.

Návštěva knihovny.

 

Učivo 5. 2. – 9. 2. 2018

Dokončení cvičení z minulého týdne 78/ a,b,c

Uč. 86/2- diktát po přípravě, 87/ 6

Přídavná jména opakování co už umíme,  uč. str. 89

PS str. 50, 51

Práce na slohové práci- krátký sci fi příběh.

Práce na básničce do 9. 2.

 

Učivo 29. 1. – 1. 2. 2018

Procvičování koncovek a pádů u podstatných jmen uč. 78/ 3a, b, c, 83/4, 84/7

PS str. 48,49

Práce na pamětném osvojení básně- každý jaký kus  básně zvládne.

Učivo 4. 9. – 8. 9. 2017

Přehled učebnic a pracovních sešitů, které letos použijeme:

Pracovní sešit- Hravá čeština(TAK TIK)

Tajemství pravopisu- z loňska

Učebnice ČJ-( ALTER)

Čítanka

Učíme se číst s porozuměním- pracovní učebnice

Sešity ČJ1,ČJ 2, čtení sloh, čtenářský deník – pokračují

Učivo 11. 9. – 15. 9. 2017

Vstupní písemná práce,.

Stavba slova uč. 5/2, str. 6, 7 vše ústně

Příbuzná slova 9/ 10, 12 – písemně

PS ( hravá)- str. 4,5

Vstupní prověřování čtenářské gramotnosti.

Učivo 18. 9. – 22. 9. 2017

předpony od, nad, pod, před- opakování

ob, v- nové- uč. 14/28, 15/ 29

diktát po přípravě

PS 6/ 1, 2, 7/ 3, 4, 8/ 1, 3, 9/ 1, 2, 3

PS str. 23, 25

Učivo 25. 9. – 29. 9. 2017

Předpony a předložky s, z

PS str. 24- dokončení

8/ 1,3

9/ 1,2,3

Učivo 2. 10. – 6. 10. 2017

Předpony a předložky s, se, z, ze.

Slovní druhy

uč. str. 16

22/ 2 – písemně, 23/ 4, 5, 6- písemně

PS str. 8,9,10

Pracujeme na malé úvaze- Moje čtenářství

Učivo 9. 10. – 13. 10. 2017

předpony a předložky s,se,z, ze

Uč. 16/34, 19/7, 21/13,23/4,5

Slovesa uč. 25 – 2727/11- shoda

PS str18, čítanka 33,27

Malý diktát na s,z

Učivo 16. 10. – 20. 10 2017

Slovesa- mluvnické kategorie, časování, shoda

Uč. str. 28/12, PS str. 58, 59, 60

Diktát- s,z, vyjm. slova, předpona, předložky

Komiks.

Učivo 23. 10. – 25. 10. 2017

Slovesný způsob.

Podmiňovací způsob str. v uč. 32, 33.

Práce na slohové práci 33/30- Kdybych měl milion…….( výběr tématu)33/32

Učivo 30. 10. – 3. 11. 2017

Opakování o slovesech- uč. str. 34, 35.

Diktát- výběr vět z probraných cvičení.

Stavba věty- podmět a přísudek, podmět- holý, rozvitý několikanásobný.

Uč. str. 37/1, 2- ústně, 38/4 – ústně, 39/8b- pís., 41/11 a, b- něco pís.

PS str. 62 – 64

Sloh – leták z PS str. 63.

K.J. Erben- Kytice, Halloween, Památka zesnulých

Učivo 6. 11. – 10. 11. 2017

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený.

Uč. 39/ 8b- pís., 41/ 11a,b- dokončení z min. týdne.

PS str.64/6, 5, 61/ 8 a -g.

Učivo 13. 11. – 15. 11. 2017

Úterý- písemná práce, učíme se s Marťánkem- rozšiřující úkoly, úkoly z,, příjmaček!“ do primy.

K. Čapek- ukázky, život a dílo

Učivo 20. 11. – 24. 11. 2017

přísudek- holý, rozvitý, několikanásobný, jmenný

diktát- úterý

Uč. str. 42, 43/ 16, 18 – pís.,  44/21

Shoda 47/ 2a, b, PS str. 65

Čtení s porozuměním-  bratři Čapkové, čtenářská dílna.

 

Učivo 27. 11. – 1. 1. 12. 2017

Opakování přísudků, shoda, koncovky podstatných jmen- procvičování.

Uč. 41/11, 13, 43/16, 44/ 21

PS str. 65- dokončení, 66 – 67podle času.

Učivo 4. 12. – 8. 12. 2017

Shoda přísudku s podmětem- procvičování.

Uč. 51/17-s,z, 56/25, 57/28,29

Advent, H. CH. Andersen, vánoční pásmo.

Učivo 11. 12. – 15. 12. 2017

Pohádky a vánoční příběhy, advent, čítanka str. 89 – 107.

Uč. str. 57- dokončení, 57/28, 60/30, 59/ 36

PS str. 58, 59.

Učivo 18. 12. -22. 12. 2017

Učebnice str. 60/37, 39,62/47

Činnosti k opakování si připravují děti.

Učivo 3. 1. – 5. 1. 2018

Opakování učiva- papír, podstatná jména- uč. str. 64, 65- ústně.

Tři králové- práce s textem, hra na reportéra- průzkum čtenářství ve třídě.

Kniha jako dárek pod stromečkem- ukázky nových knih.

Učivo 8. 1. – 12. 1. 2018

Opakování učiva, kartičky, diktáty, zajímavá cvičení.

Podstatná jména- procvičování koncovek, uč. str. 65/4, 67/6

PS str. 41,42,43

Učivo 15. 1. – 19. 1. 2018

pololetní písemná práce- úterý, pololetní diktát- čtvrtek

prověřování čtenářské gramotnosti, kontrola čtenářských deníků

PS str. 47, 48

Učivo 22. 1. – 26. 1. 2018

Rozbor písemných prací.

Podstatná jména PS str. 46, 47.

Uč. 69/3, 69/5 – ústně.

Vzor předseda , soudce73/5, 75/ 5