5.tř – Český jazyk

FotkyFoto_detske-cteni-knihy-zatimco-sedi-na-stoh-knih-dalsi-kreslene-pro-vas-design_79882180

Učivo 21. 10. – 25. 10. 2019

Slovesa, slovesný způsob.

procvičování str. 40, učebnice str. 28 – 31, str. 31 – rozkazovací způsob.

29/ 13, 14. 30/ 19, 20.

Sloh- sdělení str. 6, 7.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Opakování předložky s,z, slovní druhy.

Shoda přísudku s podměte, slovesa- mluvnické kategorie.

Učebnice str. 25 – 28, 25/1, 27/6,8, 28/29.

Procvičování str.44.

Diktát- předpony, předložky, s,z.

 

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování s, z- předpona a předložky, slovní druhy.

Význam slov- uč. 20/12- ústně, 21/ 14- pís., 22/ 2, 23/ 4, 5, 6.

procvičování str. 20, 21.

Slohový výcvik str. 3.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Předpony a předložky, vyjmenovaná slova ve větách – diktát.

Předpony s-, z-. učebnice str. 16 – dokončení, procvičování str. 17, 18.

Význam slov uč. str. 18 – ústně, 19/ 7, 9  str. 20 – ústně, 21/ 14.

Do čtenářského deníku děti zapisují přečtené knihy

Učivo 13. 9. – 27. 9. 2019

Zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova, předpony a předložky- opakování , prověřování znalostí.

Pravidla pro psaní předpon s,z – učebnice str. 15, 16.

Procvičování str. 14, 15, 16

Čtení s porozumění- práce s textem. Čtenářské chvilky.

Příprava relace do školního rozhlasu- Den české státnosti, sv. Václav.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Předpony a předložky, zdvojené souhlásky, vzjmenovaná slova- malý diktát.

Učebnice 13/23, 24- ústně, 13/ 25 písemně

Procvičování str. 8, 9, 10

předpony ob, v – pravopis ě, je- učebnice str. 14

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Stavba slova, slova příbuzná, předpony roz, bez, vz, vyjmenovaná slova.

Učebnice str. 9, 10. Procvičování str. 2,5.

Čtení z přečtené knihy (prázdninové čtení). Zápis do čtenářského deníku. Hry se slovy- banka slov.