5.tř – Anglický jazyk

Aj 19. – 23. 3.

V tomto týdnu nebude výuka Aj z důvodu mé nepřítomnosti. Některé hodiny jsou již nahrazeny, zbytek proběhne na přelomu března a dubna. Žáci nepřijdou o žádnou hodinu. Děkuji za pochopení.

Aj 5. – 9. 3 .

Příští týden dokončíme 4. lekci. Žáci mají zvládat přítomný čas prostý a průběhový, vytvořit zápor, otázku a odpovědět na ni.

Aj 26. 1. – 2. 3.

Příští týden budeme procvičovat učivo 4. lekce. V pátek test z přítomného času prostého a průběhového + doing sports (viz. zápis v sešitě – do, go, play). Upozorňuji, že stále platí možnost opravy testů, které se dětem nepovedou. Původní známka se ale neškrtá.

>doing sports<

prepositions of time<

https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI

Aj 12. – 16. 2.

Učebnice po str. 44, pracovní sešit po str. 35. V pátek po prázdninách píšeme test z určování času a oznamovacích vět přítomných časů – viz. zápis v sešitě.

Aj 5. – 9. 2.

Učebnice po str. 43, pracovní sešit po str. 34/1. V pátek píšeme test z určování času a oznamovacích vět přítomných časů – viz. zápis v sešitě.

>předložky času<

>Přítomný čas prostý<

>Přítomný čas průběhový<

>Procvičování přítomných časů<

Aj 22. – 26. 1.

Učebnice po str. 42, pracovní sešit po str. 33/3. Učíme se slovesa, určování času, čteme kopii v sešitě.

Daily routine

>daily routine – začátečníci<

>daily routine – pokročilí<

AJ 8. – 12. 1.

Učebnice po str. 39, pracovní sešit po str. 31.
Opakujeme gramatiku a slovíčka lekce 1 – 3. Každou hodinu píšeme krátké přípravné testy.
Opakujte zejména prac. sešit str. 10, 11, 20, 21, 30, 31, 65 – 67.

>TELLING THE TIME<

Pololetní opakování

>učebnice Project<

>procvičování gramatiky<

>job-mixer<

>procvičování aj<

Aj 3. – 5. 1.

Připravujeme se na pololetní písemnou práci, kterou píšeme v pátek 19. 1.
Opakujeme slovíčka i gramatiku lekce 1. – 3. Zejména cvičení v pracovním sešitě označená „Progress check“ a str. 65 – 67.

Vánoční anglická videa

Aj 11. – 15. 12.

Učebnice po str. 38, pracovní sešit po str. 31.

>TO BE, CAN, HAVE GOT<

Aj 4. – 8. 12.

>Christmas games<

>riddle of animals<

>school subjects<

Učebnice po str. 33, pracovní sešit po str. 27.

Aj 27. 11.-1. 12.

Učebnice po str. 32, pracovní sešit po str. 26.
Příští týden v pátek píšeme test ze slovesa HAVE GOT a slovní zásoby (pracovní sešit 22 – 27).

Aj 20. – 24. 11.

>animals<

>have got 1<

>regular plurals<

>quiz plurals<

>adjectives<

>adjectives 2<

 Aj 6. – 10. 11.

Učebnice po str. 28, pracovní sešit po str. 22. Učíme se sloveso HAVE GOT.

Aj 30. 10. – 3. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 24, pracovní sešit po str. 19.
V pondělí 6. 11. píšeme znovu test – číslice do 100, dny v týdnu, Wh otázky (viz. prac. sešit str.19/4).

Někteří žáci potřebují intenzivnější domácí přípravu – zejména procvičovat znalost i psaní slovíček.

Čtvrtletní písemná práce bude v pátek 10. 11.

Trénuj Wh otázky

Aj 16. – 21. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21, pracovní sešit po str. 16.
V pátek 3. 11. test – číslice do 100, dny v týdnu, Wh otázky (viz. prac. sešit str.19/4) + čtení story uč. str. 20.

Aj 9. – 13. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 13.
V pátek 20. 10. test – státy, sloveso TO BE – otázka i zápor.

Aj 2. – 6. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 14, pracovní sešit po str. 12/2, 3.

Aj 18. – 22. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 10, pracovní sešit po str. 8/1, 2; str. 10/1, 3 a str. 11/4.
V pátek 6. 10. píšeme závěrečný test 1. lekce – trénuj prac. sešit str. 10, 11, 65.

TRÉNUJ MNOŽNÉ ČÍSLO

TRÉNUJ SPELLING

 Aj 11. – 15. 9

probrané učivo:
Učebnice po str. 8, pracovní sešit po str. 5. V pátek test z rozkazů – učebnice str. 7/5 a číslice 1 – 20.

IMPERATIVES – trénuj

VIDEO – trénuj

Procvičování anglického jazyka online


Dokument

Londýn

PROCVIČUJTE PŘEDLOŽKY ZDE!
Další hry ZDE!
HRY A GRAMATIKA ZDE!

„Trénuj Present Simple“

„procvičujte stupňování přídavných jmen“

Čtvrtletní sebehodnocení

Přehled učiva AJ – 5. třída

Standardy AJ – co má umět žák po 5. ročníku

Seznamte se s přehledem požadavků na minimální znalost žáka po ukončené 5. třídě:


Zajímavé stránky AJ

English Time

Ondrovy oblíbené stránky

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Hangman – šibenice

Videa: