4. třída – Matematika

depositphotos_52720693-stock-illustration-geek-boy-cartoon-character

 

Učivo 18. 2. – 22. 2. 2019

Zlomky uč. 58/ 12 – 16

59- arabské chleby, cv. 21.

G – sítě krychlí, uč. 50/11, 48/4.

Učivo 11. 2. – 15. 2. 2019

Písemné násobení a dělení- papír.

Chytrá Lhota- papír- logické úlohy.

Zlomky- uč. str. 56, PS 2 str. 6, 7.

G- stavby z krychlí uč. 51.

Dokončení v PS 1 str. 33.

 

Učivo 4. 2. – 8. 2. 2019

PS str. 36 – 40.

Počítání pro volnou chvíli- papír.

Práce s daty uč. 54/8, 12, 55/14, 15, 17, 18

G- uč. 46/15

stavby a parketování

uč. str. 48, 49

Učivo 28. 1. – 31. 1. 2019

Indické násobení, procvičování násobilky bez pomocné tabulky.

Práce s daty, uč. str. 52 – 55, 52/4, 53/6, 55/ 14 – 18.

 

Učivo 21 . 1. – 25. 1. 2019

Rovnice II, uč. 47/ 16 – 18. 46/ 11 – 13.

Hejný- písemná práce.

PS str. 32- z minulého týdne.

Početník str. 28, G – str. 48.

Učivo 14. 1. – 18. 1. 2019

14. 1. – pololetní písemná práce.

18. 1. – pís. pr. geometrie.

Rovnice uč. str. 15, 46/ 11, 12

PS str. 32/ 11, 12, PS str. 36

Učivo 7. 1. – 11. 1. 2019

Rovnice II, uč. str. 44

Procvičování malé násobilky bez tabulky, velké s tabulkou.

Procvičování písemné numerace.

Šipkový zápis uč. 41/8, 43/ 16, 19

Rovnice 44/1,2,3

PS str. 30/1-3, 32/10.

Početník str. 38,39.

G str. 48

Učivo 17. 12. – 21. 12. 2018

Matematické hry, hádanky.

Procvičování učiva.

Učivo 10. 12. – 14. 12. 2018

PS 24/3,4, 25/6, 26/8.

Učebnice str. 40 – celá čísla. Římské číslice- str. 42/10-12.

G- rýsování obrázku.

Malá písemná práce na písemné dělení.

 

Učivo 3. 12. – 7. 12. 2018

Písemné dělení jednociferným číslem.

Učebnice str. 38/14,15,16 – práce ve dvojicích, 39/23- hra.

39/20.

PS 26/8.

G- kosočtverec uč. 30/15, 17, 18.

Opakování konstrukce trojúhelníku.

 

Učivo 26. 11. – 30. 11. 2018

Dělení jednomístným činitelem-uč. str. 36 dokončení.

Uč. 37/8, 11- algebrogramy. PS str. 24/1, 3,4.

G- úhlopříčky.

Uč. 29/12,13,10, PS str. 18 – 20.

 

Učivo 19. 11. – 23. 11. 2018

Zlomky, uč. str. 35/ 18, 19, 20 (21- šipkový graf).

Dělení jednomístným činitelem, uč. 36/ 1, 2, 3, 5.

PS 24/1, 17/12

G- rovinné útvary,

uč. 28/1-4,

PS 18/1,2.

 

Učivo 12. 11. – 16. 11. 2018

Čtvrtletní písemné práce 1. část- 12. 11., 2. část- 15. 11.

Zlomky- zápis a porovnávání.

Uč. 33/6, 33/8, PS str. 21/3,4

 

Učivo 5. 11. – 9. 11. 2018

Učebnice 26/19, 20- z minulého týdne.

G- konstrukce trojúhelníku, uč. 27/25, 26- z min. týdne

PS 16/5-8- týdenní úkol.

Procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání a násobení.

ZLOMKY- zápis, praktické znázornění, manipulace.

Učebnice str.32, PS str. 21/1,2.

Písemná práce – jednoduché slovní úlohy.

 

Učivo 31. 10. – 2. 11. 2018

Halloweenské učení.

učebnice str. 26/ 19, 20, 27/22

Tangramy str. 27

PS 16/5,6 – domácí úkol.

 

Učivo 22. 10. – 26. 10. 2018

Šipkové grafy, násobení a dělení, sudá a lichá čísla.

Písemná práce- násobilka, rovnice.

Násobilka do 5 bez tabulky, ostatní s pomocí tabulky.

učebnice str. 25, 26. PS str. 15- DÚ.

Geometrie uč. 15/ 37, 38.

Učivo 15. 10. – 19. 10. 2018

Násobení a dělení. Logické úlohy, úlohy- myslím si číslo.

Učebnice str. 24/1-7- práce ve skupinách.

PS str. 14/9, str. 15.

Písemná práce – tři slovní úlohy.

Geometrie- tangramy 27/ 25 -27.

Učivo 8. 10. – 12. 10. 2018

Rovnice, učebnice str. 22 – 23.

,, Myslím si číslo“, 22/13, 15, něco ze cvič. 16

šipkové grafy, pavučiny, hadi

23/20, 21- experimentPS str. 14

Geometrie stavby str. 19/55, 56, 57.

 

Učivo 1. 10. – 5. 10. 2018

Rovnice, učebnice str. 20, 21.

Procvičování násobilky, numerace do 1 000.

PS str. 12, 13, početník str. 4

Geometrie- čtvercová síť, učebnice str. 14/31,32,  15/ 37

Učivo 24. 9. – 27. 9. 2018

Slovní úlohy se dvěma výkony, odhad, skrytá nebo nadbytečná informace.

Učebnice str. 8/ 3, 9/ 10, 11/ 18, 12/ 25, 16/ 45, 17/ 49, 50.

Učivo 17. 9. – 21. 9. 2018

Vstupní písemná práce.

Týdenní úkol – početník str. 3.

Učebnice str. 8, PS str. 6.

Geometrie- stavby PS str. 8, 10/21

Učivo 10. 9. – 14. 9. 2018

Opakování- rodokmen, výstaviště, hadi, parketování.

PS str. 4,5, učebnice str. 6 – hadi, Hančin dopis, str. 7/ a, b, c

Geometrie- uč. 11/ 16 , 14/ 31

Učivo 3. 9. – 7. 9. 2018

Rozdání, podepsání a obalení pomůcek.

Cestování, autobus, hadi.

Učebnice str. 5,6. PS str. 4.