4. třída – Matematika

                                                                                                           matematika

 

Učivo 7.10. – 11.10.

čísla do 10 000 – číselní osa, zápis číslic, rozvinutý zápis 

učebnice str. 27,28

domácí úkol – str. 28 cv. 9 výroba kartiček

G – přímka, úsečka

 

Učivo 30.9. – 4.10.

opakování násobení, děleni

učebnice str. 14 – 17

násobení dvojciferného čísla jednociferným číslem – učebnice str. 22

 

 

Učivo 23.9. – 27.9.

Písemné sčítání a odečítání, slovní úlohy

učebnice str. 20,21

G- bod, přímka 

 

Učivo 16.9. – 20.9.

pocítání do 1000, odečítání zpaměti, slovní úlohy

učebnice str. 9 – 12

 

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

opakování – počítání do 1000

– číselná řada, porovnávání čísel, slovní úlohy

– učebnice str. 5 – 8