4. třída – Matematika

depositphotos_52720693-stock-illustration-geek-boy-cartoon-character

Učivo 22. 10. – 26. 10. 2018

Šipkové grafy, násobení a dělení, sudá a lichá čísla.

Písemná práce- násobilka, rovnice.

Násobilka do 5 bez tabulky, ostatní s pomocí tabulky.

učebnice str. 25, 26. PS str. 15- DÚ.

Geometrie uč. 15/ 37, 38.

Učivo 15. 10. – 19. 10. 2018

Násobení a dělení. Logické úlohy, úlohy- myslím si číslo.

Učebnice str. 24/1-7- práce ve skupinách.

PS str. 14/9, str. 15.

Písemná práce – tři slovní úlohy.

Geometrie- tangramy 27/ 25 -27.

Učivo 8. 10. – 12. 10. 2018

Rovnice, učebnice str. 22 – 23.

,, Myslím si číslo“, 22/13, 15, něco ze cvič. 16

šipkové grafy, pavučiny, hadi

23/20, 21- experimentPS str. 14

Geometrie stavby str. 19/55, 56, 57.

 

Učivo 1. 10. – 5. 10. 2018

Rovnice, učebnice str. 20, 21.

Procvičování násobilky, numerace do 1 000.

PS str. 12, 13, početník str. 4

Geometrie- čtvercová síť, učebnice str. 14/31,32,  15/ 37

Učivo 24. 9. – 27. 9. 2018

Slovní úlohy se dvěma výkony, odhad, skrytá nebo nadbytečná informace.

Učebnice str. 8/ 3, 9/ 10, 11/ 18, 12/ 25, 16/ 45, 17/ 49, 50.

Učivo 17. 9. – 21. 9. 2018

Vstupní písemná práce.

Týdenní úkol – početník str. 3.

Učebnice str. 8, PS str. 6.

Geometrie- stavby PS str. 8, 10/21

Učivo 10. 9. – 14. 9. 2018

Opakování- rodokmen, výstaviště, hadi, parketování.

PS str. 4,5, učebnice str. 6 – hadi, Hančin dopis, str. 7/ a, b, c

Geometrie- uč. 11/ 16 , 14/ 31

Učivo 3. 9. – 7. 9. 2018

Rozdání, podepsání a obalení pomůcek.

Cestování, autobus, hadi.

Učebnice str. 5,6. PS str. 4.