4. třída – Český jazyk

depositphotos_103209946-stock-photo-pointing-butterfly-cartoon-character

Učivo 15. 10. – 19. 10. 2018

Procvičování předpon a předložek. předpony vy/vý, ob- pravopis ě, je.

Diktát vět s vyjmenovanými slovy.

Učebnice 23/5, 23/3, 26/6.

Procvičování str. 9 – zdvojené souhlásky, str. 11. ě, je.

PS str. 15/7,8.

Sloh str. 15/6. Procvičujeme popis.

Učivo 8. 10. – 12.10. 2018

Stavba slova, pravopis předpon a předložek.

Předpony- v, vy/vý, předpona ob a pravopis je, ě.

Učebnice str. 21 – 23, 21/3,5

22/7- diktát po přípravě, 23/5,

PS 12/11, popis osoby PS str. 9/9, 9/8,7- ústně.

Zavedení čtenářského deníku. 

 

Učivo 1. 10. – 5. 10. 2018

Stavba slova- kořen, předpony a příponové části, tvorba slov.

Opakování vyjmenovaných slov.

Učebnice str. 16 – 20. PS str. 12/ 8, 10

Procvičování str. 5 dva sloupečky. Sloh- PS str. 12/ 7, 9

Zavádíme čtenářský deník.

Učivo 24. 9. – 27. 9. 2018

Opakování – souvětí, věta jednoduchá, vyjmenovaná slova.

Učebnice str. 13/ 4, 12/ 3, 14/ 4.

PS str. 7/ 1, 8/ 4, 5.

Učivo 17. 9. – 21. 9. 2018

Vstupní písemná práce,

Slovní druhy- přehled, učebnice str. 9, 10.

Podstatná jména- mluvnické kategorie, učebnice str. 11/5.

PS str. 5/5, 6/11.

Učivo 10. 9. – 14. 9. 2018

Význam slov, tvorba vět.

Učebnice str. 4,5, 5/ 4,5 písemně, 6/ 9 písemně

PS str. 4/1, 5/2, str. 5 ostatní úkoly ústně

Týdenní úkol- procvičování str. 2

Přineseme si knihu na školní čtení.

Učivo 3. 9. – 7. 9. 2018

Moje prázdniny- tvorba vět a souvětí.

To jsem já- komunikační techniky.

Rozdání pomůcek, podepsání a obalení.

Učebnice str. 3/1, 4/1, 5/2,3,4.

Pracovní sešit4/1, 5/2,4,5