4. třída – Český jazyk

depositphotos_103209946-stock-photo-pointing-butterfly-cartoon-character

Učivo 10. 12. – 14. 12. 2018

Vyjmenovaná slova- procvičování str. 26, 27.

Slovesa – tvary, mluvnické kategorie. Diktát po přípravě.

Učebnice 53/1, 2- pís., 54/ 1-4.

PS str. 25.

Advent, čtení o Vánocích.

Učivo 3. 12. – 7. 12. 2018

Slovesa- mluvnické kategorie- uč. str. 51.

Učebnice 50/ 1, 2, 3- něco jen ústně, 51/4- diktát po přípravě.

Procvičování- dokončování po str. 26.

PS str. 54.

Advent- povídání a čtení, zvyky a tradice.

 

Učivo 26. 11. – 30. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po v, z- podrobně. Slovní druhy- mluvnické kategorie.

Souvětí a věta jednoduchá.

Učebnice 42/3, 43/7, 45/4.

Slovní druhy – uč. str. 47, slovesa – uč. str. 49

PS str. 53/1. procvičování str. 24,25.

Mluvený projev.

 

Učivo 19. 11. – 23. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po p, s.

Věta jednoduchá a souvětí. Sloh- mluvený projev.

Učebnice 40/6, 37/4, 5-ústně.

PS 19/1, 20/5, 21/6, 57/1.

Diktát- vyjmenovaná slova, DÚ- v procvičování.

Kniha, kterou jsem přečetl za čtvrt roku.

 

Učivo 12. 11. – 16. 11. 2018

Čtvrtletní písemné práce 1. část- 13. 11. , 2. část 16. 11.

Opakování vyjmenovaných slov po M- prohlubování učiva.

Uč. 31/2, 35/6a

 

Učivo 5. 11. – 9. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po b, l – podrobně.

Učebnice 25/2,3, 27/11, 28/2,29/7.

PS str. 16/1,2, 17/5, 18/10, 18/7- popis předmětu

Procvičování – str. 16- týdenní úkol.

Diktát- předpony a předložky.

 

Učivo 31. 10. – 2. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po B- sloveso BÝT. učebnice str. 26, procvičování str. 15.

Halloweenské učení- práce s textem.

 

Učivo 22. 10. – 26. 10. 2018

Opakování a procvičování učiva o předponách a předložkách, ě, je, zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova.

Diktát vět s vyjm. slovy.

Pamětné osvojení básně do 9. 11., pozvánka , PS str. 14/3, 4,5.

Procvičování str. 10, 12, učebnice str. 34/ 2 -5.

 

Učivo 15. 10. – 19. 10. 2018

Procvičování předpon a předložek. předpony vy/vý, ob- pravopis ě, je.

Diktát vět s vyjmenovanými slovy.

Učebnice 23/5, 23/3, 26/6.

Procvičování str. 9 – zdvojené souhlásky, str. 11. ě, je.

PS str. 15/7,8.

Sloh str. 15/6. Procvičujeme popis.

Učivo 8. 10. – 12.10. 2018

Stavba slova, pravopis předpon a předložek.

Předpony- v, vy/vý, předpona ob a pravopis je, ě.

Učebnice str. 21 – 23, 21/3,5

22/7- diktát po přípravě, 23/5,

PS 12/11, popis osoby PS str. 9/9, 9/8,7- ústně.

Zavedení čtenářského deníku. 

 

Učivo 1. 10. – 5. 10. 2018

Stavba slova- kořen, předpony a příponové části, tvorba slov.

Opakování vyjmenovaných slov.

Učebnice str. 16 – 20. PS str. 12/ 8, 10

Procvičování str. 5 dva sloupečky. Sloh- PS str. 12/ 7, 9

Zavádíme čtenářský deník.

Učivo 24. 9. – 27. 9. 2018

Opakování – souvětí, věta jednoduchá, vyjmenovaná slova.

Učebnice str. 13/ 4, 12/ 3, 14/ 4.

PS str. 7/ 1, 8/ 4, 5.

Učivo 17. 9. – 21. 9. 2018

Vstupní písemná práce,

Slovní druhy- přehled, učebnice str. 9, 10.

Podstatná jména- mluvnické kategorie, učebnice str. 11/5.

PS str. 5/5, 6/11.

Učivo 10. 9. – 14. 9. 2018

Význam slov, tvorba vět.

Učebnice str. 4,5, 5/ 4,5 písemně, 6/ 9 písemně

PS str. 4/1, 5/2, str. 5 ostatní úkoly ústně

Týdenní úkol- procvičování str. 2

Přineseme si knihu na školní čtení.

Učivo 3. 9. – 7. 9. 2018

Moje prázdniny- tvorba vět a souvětí.

To jsem já- komunikační techniky.

Rozdání pomůcek, podepsání a obalení.

Učebnice str. 3/1, 4/1, 5/2,3,4.

Pracovní sešit4/1, 5/2,4,5