4. třída – Český jazyk

 

 


český jazyk

Učivo 25.11. – 29.11.

opakování vyjmenovaných slov po B, L, M – slova příbuzná

pracovní sešit str. 14 cv. 4, str. 15 cv. 6, 7, 8

vyjmenovaná slova pro pokročilé

čtení – zprávy – věrohodnost zpáv, porozumění textu

diktát

 

Učivo 18.11. – 22.11.

opakovaní vyjmenovaných slov po L – řada vyjmenovaných slov, slova příbuzná 

pracovni sešit  str. 13 cv. 1,2

vyjmenovaná slova pro pokročilé str. 7-9

přepis, v pondělí 25.11. diktát 

čtenarské deníky – odevzdání, kontrola, prezentace

 

 

Učivo 11.11. – 15.11.

opakovaní vyjmenovaných slov po B, L – řada vyjmenovaných slov, slova příbuzná 

pracovni sešit  str. 12 cv. 8, 10, 11

vyjmenovaná slova pro pokročilé str. 4, 5, 6 cv 3

diktát 

sloh – vzkaz, SMS zpráva 

 

Učivo 4.11. – 8.11.

opakovaní vyjmenovaných slov po B – řada vyjmenovaných slov, hry – Vyjmenovákov, souřadnice slov 

učebnice str. 25 cv.1,2,3, str. 26 cv. 7,8

legenda o sv. Martinovi – čtení s porozuměním 

 

Učivo 31.10. – 1.11.

opakování předpony, předložky

práce ve skupinách – kořen slova, předpona, přípona

procvičování – hra bomba – předpona x předložka

Rozdělení rolí na vánoční vystoupení

V úterý nás čeká beseda s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Žáci si mohou přinést knížku k podpisu.

 

 

Učivo 21.10. – 25.10.

předpony- vz-, roz-, bez-

učebnice str. 20

předpony- ob-, v-, 

učebnice str. 21

interaktivní procvičování, práce ve dvojicích, ve skupinách

sloh – popis osoby – pozorování a popis obrázků, fotografií osob různých národností

čtení s porozuměním – čítanka str. 20,21

 

Učivo 14.10. – 18.10.

predpony – od-, nad-, pod-, před-

učebnice str. 18

předpony- vz-, roz-, bez-

učebnice str. 18,19

 

Učivo 7.10. – 11.10.

kořen slova -předpona, přípona -U str.16 cv1,2

opakování – vyjmenovaná slova po B

úterý – přepis

sloh – popis osoby – PS  str. 9, domácí úkol – přinést obrázky osob různých národností

čtení s porozuměním PS str 8 cv.3,5  str. 9

 

Učivo 30.9. – 4.10.

opakování – vyjmenovaná slova po B + příbuzná slova – PS str.7 cv1

opakování – pravopis párových souhlásek – U str.13 cv.3 do sešitu

středa – diktát

sloh – vyplnit přihlášku do soutěže – PS str. 8 cv.2

čtení s porozuměním

 

Učivo 23.9. – 27.9.

hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, souvětí, abeceda

ucebnice str. 12

opakovani psaní i, í, y,ý po tvrdých, měkkých a obojetný souhláskách

 

Učivo 16.9. – 20.9.

slova s citovým zabarvením, slova spisovná, nespisovná, slovní druhy

ucebnice str. 8 – 11

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

význam slov, tvorba vět

učebnice str. 4,5, 5/ 4,5 písemně