4. třída – Český jazyk


český jazyk

Učivo 7.10. – 11.10.

kořen slova -předpona, přípona -U str.16 cv1,2

opakování – vyjmenovaná slova po B

úterý – přepis

sloh – popis osoby – PS  str. 9, domácí úkol – přinést obrázky osob různých národností

čtení s porozuměním PS str 8 cv.3,5  str. 9

 

Učivo 30.9. – 4.10.

opakování – vyjmenovaná slova po B + příbuzná slova – PS str.7 cv1

opakování – pravopis párových souhlásek – U str.13 cv.3 do sešitu

středa – diktát

sloh – vyplnit přihlášku do soutěže – PS str. 8 cv.2

čtení s porozuměním

 

Učivo 23.9. – 27.9.

hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, souvětí, abeceda

ucebnice str. 12

opakovani psaní i, í, y,ý po tvrdých, měkkých a obojetný souhláskách

 

Učivo 16.9. – 20.9.

slova s citovým zabarvením, slova spisovná, nespisovná, slovní druhy

ucebnice str. 8 – 11

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

význam slov, tvorba vět

učebnice str. 4,5, 5/ 4,5 písemně