4. třída – Anglický jazyk

Aj 7. – 11. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 15. V pátek 18. 11. test ze slovíček a frází Ch 5 a 6.

>procvičuj povolání<

Aj 30. 9. – 4. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 9. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1 ,2, 3. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 4. 10. test slovíčka ch 3, 4 a předložky.

Aj 23. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 12. Čteme články a učíme slovíčka a fráze U1. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 11. 10. závěrečný test U1.

>Scary skeleton song<

>Test<

PÍSNIČKA

>PŘEDLOŽKY MÍSTA<

>English now<

Aj do 20.9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 8. Pracovní sešit po str. 6. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1 ,2, 3. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 27.9. test slovíčka ch 3 a čtení článku CH3.

Aj do 13. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6. Pracovní sešit po str. 5. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1,2. Učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE učebnice str. 84.

>Procvičuj TO BE<

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

 

 

 

Aj do 14. 6.

Všechno učivo je probrané. Do konce školního roku budeme procvičovat, sledovat dokumenty a filmy v angličtině.

Aj do 7. 6.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  72. Pracovní sešit po str. 80. V úterý 11. 6. píšeme závěrečnou písemnou práci + čtení Ch 30.
Děkuji Elle Zámorské a Danielu Kunstovi za vzornou reprezentaci školy ve spelovací soutěži. Kov jsme sice nepřivezli, ale dokázali jsme, že máme opravdu širokou slovní zásobu.

Aj 13. – 17. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  67. Pracovní sešit po str. 80.

>PÍSNIČKA<

>PÍSNIČKA<

Aj 5. 5. – 10. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  66. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 17. 5. test slovíčka, fráze CH 29 + dny v týdnu.

>WEATHER<

Aj 30. 4. – 2. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 10. 5. závěrečný test 7. lekce.

Aj do 26. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 3. 5. test CH 25 – 28 (slovíčka, fráze)

Aj 1. – 5. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 67.

>TO BE<

>LIKE<

>CAN<

Aj 25. – 29. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  59. Pracovní sešit po str. 65. V pátek 5. 4. test uč. str. 59/3 + slovíčka CH 26.

Aj 18. – 22. 3.

Dokončili jsme 6. lekci. Příští týden začneme chapter 25. V pátek test ze slovíček ch 25 + čtení článku 25.

Aj 11. – 15. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  55. Pracovní sešit po str. 62/1. Ve čtvrtek 21. 3. souhrnný test U6.

>testy 1<

>testy 2<

>souhrnné procvičování<

Aj 4. – 8. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  54. Pracovní sešit po str. 57. Ve čtvrtek 14. 3. test slovíčka CH 21 – 24, čtení článku CH 24.

Aj 18. – 22. 2

Probrané učivo:
Učebnice po str.  53. Pracovní sešit po str. 57. Ve čtvrtek po jarních prázdninách test slovíčka CH 20 – 23, čtení článku CH 23.

Aj 11. – 15. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  49. Pracovní sešit po str. 55.

>DON´T  X  DOESN´T<

Aj 4. – 8. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  47. Pracovní sešit po str. 51. V PÁTEK 15. 2. PÍŠEME ZÁVĚREČNÝ TEST Z 5. LEKCE (CH 17 – 20).

>Trénuj 3. osoba čísla jednotného přítomný čas prostý<

AJ 21. – 25. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  44. Pracovní sešit po str. 48/1, 2. V PÁTEK 8. 2. TEST CH 18, 19, + ČTENÍ ČLÁNKU CH 19.

>DAYS OF THE WEEK<

Aj 14. – 18. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  40. Pracovní sešit po str. 45/5.

>PROCVIČUJ ČAS – POKROČILEJŠÍ<

Aj 7. – 11. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  37. Pracovní sešit po str. 42. Ladíme formu na pololetní písemnou práci – opakujeme všechna slovíčka, fráze a gramatiku.

>quiz<

V úterý 15. 1. píšeme pololetní písemnou práci. Opakujte si slovní zásobu, gramatiku (sloveso TO BE, CAN, LIKE), předložky, číslovky…

Probrané učivo:
Učebnice po str.  35. Pracovní sešit po str. 38/2,3. Umíme slovíčka chapter 1 – 15

Aj 10. – 14. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  32. Pracovní sešit po str. 63. Umíme slovíčka chapter 1 – 14 sloveso TO BE, LIKE, CAN, zájmena, číslovky 0 – 100.

>procvičuj CAN<

>Magic English<

 

Aj 3. – 7. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  29. Pracovní sešit po str. 33. Umíme slovíčka chapter 1 – 12 sloveso TO BE, zájmena, číslovky 0 – 100.
V pátek 14. 12. test z CH 13 + sloveso TO BE.

Upozorňuji na náročnou gramatiku této lekce, která bude zahrnuta i v pololetní písemné práci. Učte se systematicky, nenechávejte procvičování na poslední chvíli.

>procvičuj<

Aj 26. 11. – 30. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  27. Pracovní sešit po str. 28/3. Umíme slovíčka chapter 1 – 11.
V pátek 7. 12. test z 3. lekce.

Aj 19. 11. – 23. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 26. Umíme slovíčka chapter 1 – 10; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 100, části lidského těla.
V pátek 30. 11. očekávejte test ze slovíček 9 – 11 a TO BE (I am, you are…, tvoření otázky a záporu viz. učebnice str. 84)

Aj 12. – 16. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 24/2. Umíme slovíčka chapter 1 – 10; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 100, části lidského těla.
Znovu se budeme vracet ke slovesu TO BE – kladná věta, otázka, zápor, krátká odpověď – viz. uč. str. 84. V pátek 23. 11. očekávejte test ze slovíček 9, 10 a TO BE.

Aj 5. – 9. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 – 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20, části lidského těla.
Ve čtvrtek 15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce.

Aj do 2. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 18. Pracovní sešit po str. 20/3. Umíme slovíčka chapter 1 – 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20, části lidského těla.
Ve čtvrtek píšeme závěrečný test 2. lekce.
Někteří žáci zapomínají DÚ a pomůcky. Prosím o pečlivější dohled nad domácí přípravou.
Děkuji.
>části těla<
>povolání<

Aj 22. – 26. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17. Pracovní sešit po str. 19. Umíme slovíčka chapter 1 – 7; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20.

Aj 8. – 12. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 15 Umíme slovíčka chapter 1 – 5; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číst články v učebnici str.12/1 a 13/4.
Příští týden začneme Chapter 6.

Aj 1. – 5. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 13 Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3, 4; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
Příští týden začneme Chapter 5.
>PROCVIČOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN<

Aj 24. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9/5. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
Příští týden si napíšeme zkušební závěrečný test 1. lekce.

Platba za English Club

Vážení rodiče, z důvodu nižšího počtu zapsaných žáků je letošní poplatek 900 Kč za pololetí. Můžete jej uhradit u ředitelky školy.
Děkujeme za pochopení.

Aj 17. -21. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7. Pracovní sešit po str. 7. Umíme slovíčka chapter 1, 2; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
>PROCVIČOVÁNÍ TO BE<

Vážení rodiče, ještě máme volná místa v kroužku English club. Pokud nenaplníme kapacitu, musíme ho zrušit. Stále se můžete hlásit u třídní učitelky nebo paní ředitelky. Děkuji.

Aj 10. – 14. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5. Pracovní sešit po str. 5. Umíme slovíčka chapter 1, osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě.