4. třída – Vlastivěda

 

images

Učivo 17. 9. – 21. 9. 2018

ČR – znaky, hranice, sousední státy, poloha, demokracie.

PS str. 2, 3,4

Soubor námětů str. 11, zápis do sešitu.

Učivo 10. 9. – 14. 9. 2018

Naše vlast PS str. 11- soubor námětů….

PS- tak tik str. 2,3

Učivo 3. 9. – 7. 9. 2018

Rozdání, podepsání, obalení sešitů, učebnic a prac. seš.

Česká republika- prázdninová putování- mapa ČR, Evropa.

PS str. 2.