4.tř – Vlastivěda

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Obec a okolí, můj domov, sídlo, obec, krajina, znak obce, PS strana 3

Náš region, Zlínský kraj, historické události v našem kraji, tipy na výlety v našem regionu

Práce s mapou ČR, orientace na mapě

V úterý si napíšeme opakovací test – Česká republika, připravte se !

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Práce s mapou ČR, orientace na mapě – Kraje a krajská města (viz. sešit)

Zlínský kraj, sousední kraje

Učíme se pracovat s mapou, nic se neučíme zpaměti, z mapy vše vyčteme

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Den české státnosti – 28. září, zavraždění prvního Přemyslovce – knížete Václava, nejvýznamnější postava českých dějin, ochránce a patron naší země, Myslbekova socha sv. Václava v horní části Václavského náměstí (expertní skupiny – učíme se z textu, pamatujeme si hlavní myšlenky, řekneme je svými slovy)

Zápisy učiva do sešitu – Česká republika

Staré pověsti české – O praotci Čechovi, připravuje si Anička Pančochová a Robert Šlosárek

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Česká republika – Naše vlast

Česká republika, historické země, vznik samostatné ČR, hlavní město Praha, nejdelší řeka Vltava, člen Evropské unie, současný prezident, úřední jazyk, nářečí, zvyky, tradice, národnostní menšina

Život v demokratickém státě, základní práva, volby, občan, republika, ústavní činitelé, Ústava ČR, trestný čin, soud

Státní symboly ČR, PS strana 11

Kraje a krajská města, PS 9/1, 2 – práce s mapou ČR

Učivo si zapíšeme do sešitu, dovysvětlíme a procvičíme, nosit mapy ČR

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

Prezentace dětí  „Moje prázdniny“ (vlastivědné pojmy, práce s mapou ČR)

Obec a okolí, Místo, kde žijeme, Můj domov

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitu, pomůcky, učivo

Státní svátky v ČR

Na úterý 12. 9. připravit krátkou prezentaci „Moje prázdniny“, možno i na PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.