4.tř – Vlastivěda

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Aktivní práce s mapou ČR

Vodstvo ČR, stojatá voda – jezera, rybníky, vodní nádrže + názvy nejznámějších, zajímavosti, encyklopedie

Vodní zdroje v našem regionu

Prověřování vlastivědných znalostí

 

Učivo 4. 12. – 8. 12.

Vodstvo ČR, řeky ČR, naše největší řeky – Labe, Vltava, Morava, Ohře – všechny řeky ukazujeme od pramene, levé a pravé přítoky

Jezera, rybníky, přehrady

Aktivní práce s mapou ČR, nic se neučíme zpaměti, z mapy lze vše vyčíst – PS strana 14

PS strana 18, 19

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Vodstvo České republiky, povrchová a podpovrchová voda, povrchová voda tekoucí, stojatá

Průběh vodního toku (pramen, potok, přítoky, řeka, soutok, ústí), horní, střední a dolní tok

Úmoří, povodí, rozvodí

Aktivní práce s mapou ČR, orientace na mapě (procvičujte a často trénujte na příruční mapě ČR – využijte pojmy k orientaci na mapě v PS na straně 14) 

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Povrch České republiky, nadmořská výška, kóta, nížiny-roviny (zelená barva na mapě), vysočiny-pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny (různé odstíny žluté a hnědé)

Pohraniční pohoří + nejvyšší hory, vnitrozemská pohoří + nejvyšší hory, nížiny (teplejší podnebí, úrodná půda)

Aktivní práce s mapou ČR, orientace na mapě ČR   

 

Učivo 13. 11. – 16. 11.

Orientace v krajině, kompas, buzola, hlavní světové strany, vedlejší světové strany

Poledník, rovnoběžka, směrová růžice, střelka, družice (satelit)

Orientace v přírodě bez kompasu

17. 11. – Den boje za svobodu a nezávislost, Den studenstva, studentská hymna, sametová revoluce, Václav Havel

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Měřítko mapy, definice, práce s příruční mapou, měřítko 1 : 1 000 000

Číselná měřítko, grafická měřítko, skutečná vzdálenost na mapě, PS strana 7

Čtení s porozuměním LOGICO PICCOLO Tabulky-mapy-zobrazení, PL 10

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Mapa, zobrazení krajiny na mapě – mapa, různé druhy map, glóbus, atlas, autoatlas, vysvětlivky a značky, měřítko mapy, značky obcí na mapě, naše obec na mapě

Barvy na mapě, povrch a nadmořská výška, aktivní práce s mapou ČR – vysvětlování přímo na mapě, PS strana 10/2a,b, 3

Dušičky, Památka zesnulých, návštěva místního hřbitova

 

Učivo 23. 10. – 25. 10.

Charakteristika krajů v ČR, krajských měst – dokončení (viz. zápis v sešitě)

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa, Tomáš Garrigue Masaryk

Volby do Poslanecké sněmovny 2017, hlasovací lístky, volební místnost v Tečovicích, voliči

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Charakteristika krajů v ČR, krajských měst

Pražské pověsti – Staroměstský orloj, Golem, Karlův most, Blaničtí rytíři

Nejstarší zlínské pověsti, Karel Pekárek: Starozlínské pověsti

Krajské město Zlín, mapy – mapa centra Zlína – 1910, orientace na mapě, mapa Zlína na Googlu

Pověst O Ječmínkovi

 

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Obec a okolí, můj domov, sídlo, obec, krajina, znak obce, PS strana 3

Náš region, Zlínský kraj, historické události v našem kraji, tipy na výlety v našem regionu

Práce s mapou ČR, orientace na mapě

V úterý si napíšeme opakovací test – Česká republika, připravte se !

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Práce s mapou ČR, orientace na mapě – Kraje a krajská města (viz. sešit)

Zlínský kraj, sousední kraje

Učíme se pracovat s mapou, nic se neučíme zpaměti, z mapy vše vyčteme

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Den české státnosti – 28. září, zavraždění prvního Přemyslovce – knížete Václava, nejvýznamnější postava českých dějin, ochránce a patron naší země, Myslbekova socha sv. Václava v horní části Václavského náměstí (expertní skupiny – učíme se z textu, pamatujeme si hlavní myšlenky, řekneme je svými slovy)

Zápisy učiva do sešitu – Česká republika

Staré pověsti české – O praotci Čechovi, připravuje si Anička Pančochová a Robert Šlosárek

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Česká republika – Naše vlast

Česká republika, historické země, vznik samostatné ČR, hlavní město Praha, nejdelší řeka Vltava, člen Evropské unie, současný prezident, úřední jazyk, nářečí, zvyky, tradice, národnostní menšina

Život v demokratickém státě, základní práva, volby, občan, republika, ústavní činitelé, Ústava ČR, trestný čin, soud

Státní symboly ČR, PS strana 11

Kraje a krajská města, PS 9/1, 2 – práce s mapou ČR

Učivo si zapíšeme do sešitu, dovysvětlíme a procvičíme, nosit mapy ČR

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

Prezentace dětí  „Moje prázdniny“ (vlastivědné pojmy, práce s mapou ČR)

Obec a okolí, Místo, kde žijeme, Můj domov

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitu, pomůcky, učivo

Státní svátky v ČR

Na úterý 12. 9. připravit krátkou prezentaci „Moje prázdniny“, možno i na PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.