4.tř – Přírodověda

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Příroda v zimě, období zimního klidu, učebnice strana 27, 28

Živočichové v období zimního klidu, studenokrevní živočichové, teplokrevní živočichové

Péče o živočichy v zimě

Přírodovědná vycházka – pozorování přírody v zimě

 

Učivo 4. 12. – 8. 12.

Život a význam stromů, PS strana 20 – 21

Živočichové, vlastnosti živočichů, dělení živočichů, učebnice strana 15, PS strana 22

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Jehličnaté stromy, učebnice strana 22, 23, práce v PS strana 19, 20/3

Návštěva paní Dolinové z dětského dopravního hřiště v Otrokovicích, teoretická část dopravní výchovy – bezpečná jízda, dopravní značky, zkušební test, PS strana 46/1

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Procvičování učiva, práce v PS strana 16, 17 celá

Ovocné stromy a keře, PS strana 18/1, 2, 3

Typy plodů – peckovice, malvice, bobule, oříšek,  učebnice strana 13, 54

Odrůdy ovoce (barva, chuť, velikost)

Tuzemské, exotické ovoce, ovoce jako zdroj vitamínů

 

Učivo 13. 11. – 16. 11.

Listnaté stromy a keře, PS strana 14/4, 15/1, 2, 3

Život stromů, příprava stromů na zimu, www.stromovani.cz

Návštěva Experimentária v Otrokovicích – Jak se staví energeticky šetrný dům, procvičování školních znalostí

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Dřeviny, třídění a stavba dřevin

Listnaté, ovocné a jehličnaté stromy, učebnice strana 22-24, 54

Hlavní části stromu, jejich funkce

Zajímavosti o listech stromu, PS strana 14/1, 2, 3

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Rostliny kulturní (užitkové) a plané, procvičování učiva, PS strana 8, 9/2

Obilniny, stavba těla obilniny, PS strana 7

Život bylin a příprava na zimu, podzemní části rostlin (cibule, oddenky, hlízy), PS strana 11/1

 

Učivo 23. 10. – 25. 10.

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku, rostliny jednoleté, dvouleté a trvalky, vyhledávání informací na PC, učebnice strana 14

Byliny léčivé a jedovaté, zásady sběru léčivých rostlin, práce s atlasem léčivých rostlin, PS strana 10 celá, 9/4

Rostliny kulturní a plané, učebnice strana 38-39, PS strana 8/1

Změna letního času na zimní

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Stavba těla – list, květ, opylení, oplození

Plod se semeny, typy plodů, semeno

Stromové slavnosti  v Sadu Svobody ve Zlíně, výukové aktivity pro děti s tématikou stromů, sázení stromečků do květináčů, ukázka ptáků, sov a dravců, poznávačky stromů, rostlin a živočichů, ukázka hendikepovaných netopýrů, tvořivé dílničky ze dřeva, beseda s myslivcem

 

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Výtrusné rostliny – mechy, plavuně, přesličky, kapradiny

Semenné rostliny, stavba těla – kořen, stonek a jejich funkce, učebnice strana 10, 11

V pondělí si napíšeme test z tématu ROSTLINY (probrané učivo) – připravte se!

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Prověřovací test – Houby

ROSTLINY – VLASTNOSTI ROSTLIN

Společné znaky rostlin, fotosyntéza

Dělení rostlin podle rozmnožování, učebnice strana 9, 10

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Návštěva dětského dopravního hřiště v Otrokovicích, výcvik na dopravním hřišti, praktické činnosti na kole (výbava a údržba kola, znalost dopravních značek a předpisů platných pro chodce a cyklisty), tísňová volání, písemný test ve škole – projděte chyby

Myslete na bezpečnost svých dětí, cyklistickou přilbu děti neměly pevnou, v případě nepříjemného pádu či nárazu by hlavu dítěte nechránila!  Doma si s dětmi vyzkoušejte.

Houby jedlé, nejedlé, jedovaté, zástupci hub, práce s atlasem hub, opakování

V pondělí si napíšeme test z tématu HOUBY – připravte se!

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

HOUBY (čím se liší od rostlin, výživa hub, stavba těla houby, rozmnožování hub, pravidla při sběru hub, význam hub)

Houby jedlé, nejedlé, jedovaté – učebnice strana 8, PS strana 12 – 13

Práce s atlasy hub

Péče o pokojové rostliny, botanický koutek ve třídě

Podzimní rovnodennost, Den bez aut

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

ROZMANITOST PŘÍRODY, pojmy příroda – živá a neživá, zástupci živé i neživé přírody, propojenost živé a neživé přírody

Podmínky života na Zemi, ekosystém, učebnice strana 6 – 7, PS strana 3, 4/1, 5/5

V pondělí si napíšeme krátký opakovací testík.

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitu, pomůcky, učivo

Práce s třídním kalendářem

Pravidla silničního provozu