4.tř – Přírodověda

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Výtrusné rostliny – mechy, plavuně, přesličky, kapradiny

Semenné rostliny, stavba těla – kořen, stonek a jejich funkce, učebnice strana 10, 11

V pondělí si napíšeme test z tématu ROSTLINY (probrané učivo) – připravte se!

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Prověřovací test – Houby

ROSTLINY – VLASTNOSTI ROSTLIN

Společné znaky rostlin, fotosyntéza

Dělení rostlin podle rozmnožování, učebnice strana 9, 10

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Návštěva dětského dopravního hřiště v Otrokovicích, výcvik na dopravním hřišti, praktické činnosti na kole (výbava a údržba kola, znalost dopravních značek a předpisů platných pro chodce a cyklisty), tísňová volání, písemný test ve škole – projděte chyby

Myslete na bezpečnost svých dětí, cyklistickou přilbu děti neměly pevnou, v případě nepříjemného pádu či nárazu by hlavu dítěte nechránila!  Doma si s dětmi vyzkoušejte.

Houby jedlé, nejedlé, jedovaté, zástupci hub, práce s atlasem hub, opakování

V pondělí si napíšeme test z tématu HOUBY – připravte se!

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

HOUBY (čím se liší od rostlin, výživa hub, stavba těla houby, rozmnožování hub, pravidla při sběru hub, význam hub)

Houby jedlé, nejedlé, jedovaté – učebnice strana 8, PS strana 12 – 13

Práce s atlasy hub

Péče o pokojové rostliny, botanický koutek ve třídě

Podzimní rovnodennost, Den bez aut

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

ROZMANITOST PŘÍRODY, pojmy příroda – živá a neživá, zástupci živé i neživé přírody, propojenost živé a neživé přírody

Podmínky života na Zemi, ekosystém, učebnice strana 6 – 7, PS strana 3, 4/1, 5/5

V pondělí si napíšeme krátký opakovací testík.

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitu, pomůcky, učivo

Práce s třídním kalendářem

Pravidla silničního provozu