4.tř – Matematika

Učivo 4. 6. – 8. 6.

Příprava na závěrečnou písemnou práci

Závěrečná prověřovací písemná práce (aritmetika, geometrie)

Rýsovací dovednosti, geometrické konstrukce, krychle, kvádr, sítě těles

 

Učivo 28. 5. – 1. 6.

Souhrnné opakování a procvičování učiva, slovní úlohy, matematická prostředí, práce ve skupinách

Geometrické konstrukce, rýsovací dovednosti, kolmost, rovnoběžnost, pravoúhlý trojúhelník, geoboard

 

Učivo 21. 5. – 25. 5.

Shrnutí učiva, opakování a procvičování učiva, velká čísla, pamětné i písemné počítání, odhady, zaokrouhlování

Řešení slovních úloh,  násobení a dělení přirozených čísel 10, 100 a 1 000, výhodné počítání

 

Učivo 14. 5. -18. 5.

Nácvik rýsování, používání úhloměru, určování velikosti úhlů, úhly rovnostranného trojúhelníka, úhly obdélníka, úhly čtverce

Upevňování algoritmu písemného násobení

Pavučiny, biland, šipkové grafy, zaokrouhlování, řešení slovních úloh

PS strana 32/6, 34/2,3, 36/5, 6, 8, 37/3, 2, 39/ž, učebnice strana 99/13

 

Učivo 7. 5. – 11. 5.

Písemné násobení víceciferným činitelem, upevňování algoritmu písemného násobení

Násobilka, indické násobení, pavučiny, slovní úlohy, PS strana 34, 35

 

Učivo 30. 4. – 4. 5.

Procvičování pamětných i písemných početních operací, upevňování algoritmů sčítání a násobení, prověřování učiva

Indické násobení, sčítací trojúhelníky, rovnice, zvířátka dědy Lesoně

Myslím si číslo…, slovní úlohy

 

Učivo 23. 4. – 27. 4.

Geometrické konstrukce, nácvik rýsování kolmic, rovnoběžek a rovnic podle slovního zadání, seznámení s konvenčním popisem konstrukce, učebnice strana 89, 90/4, PS strana 31, 32, 33

Sonobova krychle (skládání krychle z papíru – origami), další zkušenosti s prostorovými geometrickými útvary, rozvoj prostorové představivosti, učebnice strana 70

Úhel, měření úhlů, pravý úhel, přímý úhel , učebnice strana 90

Velká čísla – souhrnné procvičování učiva

 

Učivo 16. 4. – 20. 4.

Prověřovací písemná práce za 3. čtvrtletí

Zaokrouhlování velkých čísel, odhady, pamětné i písemné počítání, řešení rovnic, zvířátka dědy Lesoně, PS strana 19/2

Geometrické konstrukce – přesné rýsování, osvojení znakového zápisu konstrukce, PS strana 31, učebnice strana 75/16

Nácvik rýsování kolmic podle slovního zadání, zacházení s pravítkem s ryskou

 

Učivo 9. 4. – 13. 4.

Procvičování pamětných i písemných početních operací

Velká čísla, odhady, rozvinutý zápis čísel

Dělitelnost, násobilkové obdélníky, indické násobení, biland, bilandský zápis, bilandské číslo, řešení slovních úloh, PS strana 19/3, 20 celá, 21/10

 

 

Učivo 3. 4. – 6. 4.

Získávání zkušeností s velkými čísly v různých kontextech – matematické minutovky první dvě strany

Dělitelnost, manipulace a vizualizace, jednoobdélníkové číslo – prvočíslo, učebnice 73/1, 2, PS 19/1 první sloupec

Upevňování algoritmu dělení se zbytkem, řešení slovních úloh, M – test

Biland, zápis čísel v bilandu, převody čísel mezi desítkovou a dvojkovou soustavou, PS strana 9/9, 13/2, 18/7

 

Učivo 26. 3. – 28. 3.

Velká čísla, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, odhady, zaokrouhlování

Řešení slovních úloh

Krychlové stavby, stavba x těleso

 

Učivo 19. 3. – 23. 3.

Velká čísla, přirozená čísla v oboru do 1 000 000, porovnávání a zaokrouhlování čísel

Převody jednotek, jednotky deci, centi, kilo, učebnice strana 66/10, 67/13, 68/18, PS strana 14/5, 15/7, 8, 10

Upevňování algoritmů sčítání a násobení, řešení slovních úloh

 

Učivo 12. 3. – 16. 3.

Velká čísla, přirozená čísla v oboru do 1 000 000, zápis a čtení čísel, číselné řády, PS strana 14/3, 4, 15/6

Biland, zápis a čtení číslic v Bilandu, učebnice strana 65/2, dvojková soustava

Pravoúhlý trojúhelník, odvěsny, přepona, práce s geodeskou

Matematický klokan 2018 

Procvičování pamětných i písemných početních operací

 

Učivo 5. 3. – 9. 3.

Souřadnice, vztahy a závislosti, souřadnicový zápis bodů na mříži, obvody a obsahy čtverce, zápis souřadnic trojúhelníků, PS strana 11/2 a, b, c, d, e

Vztah mezi zlomky a desetinnými čísly, životní zkušenosti žáků, PS strana 8/4a, b

Egyptské dělení, učebnice strana 59/18 a – f, komunikace, práce ve dvojicích

Procvičování pamětných i písemných početních operací

 

Učivo 26. 2. – 2. 3.

SOUŘADNICE, VZTAHY A ZÁVISLOSTI – seznámení se souřadnicovým zápisem bodů na mříži, učebnice strana 61, PS strana 10/1

ZLOMKY – práce s různými modely zlomků, řešení slovních úloh obsahující zlomky, tvoření krychlových staveb, učebnice strana 58 celá, 59/22

Procvičování písemných i pamětných početních operací

Rýsovací dovednosti, řešení konstrukčních úloh, učebnice strana 58/17, 46/15, kosočtverec

 

Učivo 12. 2. – 16. 2.

Zlomky, určování a zápis zlomku, řešení slovních úloh obsahující zlomky, dělení útvaru na dané části, tvoření krychlových staveb

Číselný rozklad čtyřúhelníku a úsečky, učebnice strana 56/1, 2, 3, 57/9 obtížnější, PS 2. díl strana 4 – 7, strana 8/5, 6, na straně 6 cvičení 4 jsme  ještě nedělali

Komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Písemné početní operace, zaokrouhlování, odhady

Závorky, pořadí očetních operací, Matematické minutovky strana 8/15a, b, strana 21 celá

 

Učivo 5. 2. – 9. 2.

Evidence dat, početní operace, tvorba staveb, hra SOVA, zaokrouhlování, povídání o cenách – účty z pokladen, řešení slovních úloh, matematické vztahy

Objevení desetiných čísel, zaokrouhlování, počítání s haléři – během příštího týdne přinést  z domu účty, kontrola zaokrouhlování

Řešení rovnic, přepis pomocí čísel

Učebnice strana 52/3, 4, 54/8, 9, 12, 55/15, 17

 

Učivo 29. 1. – 1. 2.

Práce s daty, sběr dat, organizace souboru dat, prezentace souboru, učebnice strana 52/1

Čtyřúhelníky ve čtvercové mříži, rýsování podle šipkového zápisu, obvody a obsahy, PS strana 38 celá

Řešení a tvoření slovních úloh, matematické vyjádření, úlohy o myšleném čísle

Procvičování algoritmu písemného dělení, trénujte doma společně s násobilkou, která je základem celé matematiky, některé děti ještě nemají zautomatizovány všechny spoje a často chybují!!!

 

Učivo 22. 1. – 26. 1.

Krychlové stavby, tvorba krychlových staveb, objem staveb

Zápis konstrukce stavby ikonickým jazykem

Plán stavby a pohledy stavby, konstrukční činnosti, učebnice strana 49/5,  51 celá

Procvičování pamětného počítání, počítání se závorkami, násobení a dělení, Matematické minutovky strana 9/18, strana 13 celá

 

Učivo 15. 1. – 19. 1.

Pololetní písemná práce (geometrie, aritmetika), rozbor písemné práce, práce s chybou

Práce s daty, evidence dat, početní operace, rýsování, rozpoznávání trojúhelníků

Písemné početní operace, pamětné počítání, řešení slovních úloh, učebnice strana 55/15, 16, 17, PS strana 37, 40 celá

 

Učivo 8. 1. – 12. 1.

Opakování a procvičování učiva na pololetní písemnou práci, učebnice strana 60

Úlohy o myšleném čísle, přepis rovnic pomocí zvířátek, hada, řešení rovnic, řešením šipkových grafů, součtové trojúhelníky, součtová tabulka, indické násobení, římské číslice, sousedé PS strana 36 celá

Délkové jednotky, převody jednotek, počítání s jednotkami (zápis viz. sešit)

Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, měření, rýsování, určování obvodu a obsahu

 

Učivo 3. 1. – 5. 1. 2018

Procvičování a upevňování učiva, matematická terminologie, písemné násobení, písemné dělení + zkouška, pamětné sčítání a odčítání, řešení slovních úloh, trénujte násobilku

Obvody, obsahy, rýsování ve čtvercové mříži

Učebnice strana 60/1, 2, 3, PS strana 36/1

 

Učivo 18. 12. – 22. 12.

Opakování a procvičování probraného učiva

Čtyřúhelníkové šipkové grafy, řešení rovnic

Procvičování násobení a dělení

 

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Krokování, dvojkrok, schody, přepis do jazyka šipek, učebnice strana 43/16, 17,18, 45/9

Hrátky s římskými čísly, řešení šipkových grafů, určování obvodu, obsahu, učebnice strana 44/4, PS strana 30, 31, 32/10

Modelování trojúhelníků ze dřívek, klasifikace trojúhelníků, délky stran, obvod, učebnice strana 48/1,2

 

Učivo 4. 12. – 8. 12.

Římské číslice, zápis a čtení římských číslic, modelování ze dřívek, učebnice strana 42/10 – 14, PS strana 29/8, 9, 11

Řešení slovních úloh, úlohy o myšleném čísle, prověřování písemného dělení

Určování obvodu a obsahu, učebnice strana 44/4

Kapitolu Celá čísla přeskočím, vrátím se až v 5. třídě.

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Dělení jednomístným číslem, počítání na kalkulačce, řešení slovních úloh, autobus, PS strana 22/5, 6, 24/3, 4, 25/5, 27/4 a, b učebnice  strana 35/5

Řešení algebrogramů, uč. strana 37/11

Dělitelnost, uč. strana 38/17, práce se stovkovou tabulkou

Rýsovací dovednosti, rýsování a měření, kružnice, poloměr a průměr kružnice, uč. strana 38/18

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Dělení se zbytkem, písemné dělení, zaokrouhlování, indické násobení, pavučiny, PS strana 22/7, 24/1, 2, 25/6, 26/8, učebnice strana 29/8, 9, 35/19

Zlomky, výpočet části z celku, dělení útvaru na části

Obsah trojúhelníku ve čtvercové mříži, rýsování a měření, experimentování

Rovnoběžnost, příklady rovnoběžnosti

 

Učivo 13. 11. – 16. 11.

Čtvrtletní prověřování učiva

Řešení slovních úloh se zlomky, učebnice strana 33/8, 34/11, 12

Dělení jednomístným číslem, zbytek při dělení, úplný podíl, neúplný podíl, zkouška

Seznámení s algoritmem písemného dělení (zápis viz. sešit), učebnice strana 36/1

Každý den trénujte násobilku!!!

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Modelování a zapisování zlomků, kmenové zlomky, rovnost rozkladů daného tvaru, úsečky, kruhu, ciferník hodin, učebnice strana 32/1, 2, 3, 4, 33/6

Řešení slovních úloh se zlomky, výpočet části z celku, PS strana 21/2, 3, 23/8, 9, 10

Rýsování a měření, rýsování kružnic

Počítání se závorkami, indické násobení, číselné rovnice

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Rovinné útvary, rozpoznávání rovinných útvarů, určování obvodu a obsahu, rovnoramenný trojúhelník, kosočtverec, úhlopříčky čtverce, kolmost, rovnoběžnost, argumentace, rýsování úsečky, měření, PS strana 19, 20, učebnice strana 28/1, 2, 3, 29/7, 8, 30/15

Zlomek, zápis zlomku, modelování a zapisování zlomku, dělení útvaru na části, PS strana 21/1, učebnice strana 32 – zápis zlomku 

Numerické počítání, číselný obor 1 – 1 000

 

Učivo 23. 10. – 25. 10.

Rovinné útvary – rovnoramenný trojúhelník, čtverec (pojmy vrchol, strana, úhlopříčka), kosočtverec, obvody a obsahy trojúhelníků ve čtvercové mříži (měření úsečky), pohyb ve čtvercové mříži, šipkový zápis, tangram

Šipkové grafy, pamětné i písemné početní operace, základní vlastnosti početních výkonů

Matematické minutovky strana 5/10 a, b, 17/33, 19/37

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Rovnice, přepis z číselných rovnic do zvířátek dědy Lesoně více způsoby, tvoření šipkových grafů s danými pevnými čísly, tvoření šipkových grafů s danými třemi operacemi (postupné odhalování zákonitostí), přepis hada do rovnice, přepis rovnice do hada, učebnice strana 22/15, 16, skupinová práce

Úlohy o myšleném čísle, přepsání do čísel s x, přepis do hada, do úlohy o zvířátkách – společná práce na tabuli, skupiny

Sudá a lichá čísla, orientace v pojmech, pravdivá, nepravdivá tvrzení, algebrogram, učebnice strana 25

Úlohy připravující na písemné dělení, postupy, učebnice strana 26/18, PS strana 17/12

Procvičujte násobení a dělení s tabulkou N, budeme psát test

Orientace v rovině, prostoru

 

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Rovnice v prostředí dědy Lesoně (viz sešit), úlohy o myšleném čísle, šipkový graf, hadi, pavučiny, PS strana 12-13, 14/9, kdo co zvládl, učebnice strana 22/10, 11, 13

Násobení a dělení, představa sudého a lichého čísla, řešení násobilkových obdélníků, písemné sčítání a odčítání, provedení zkoušky, procvičování algoritmů – minutovky

Rovinné útvary – rovnoramenný trojúhelník, shodnost úseček, kolmost, přímka, práce s geodeskou (viz sešit)

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Zákonitosti a vztahy – Rovnice, řešení rovnic v prostředí dědy Lesoně, odhalování zákonitostí, popis procesu, řešení a tvorba rovnic, skupinová práce, učebnice strana 20/1, 2

Násobení a dělení s tabulkou N, indické násobení, PS strana 11/22 a), b), c), 15, 16/5,

Přerýsování obrázku do centimetrové čtvercové mříže, obsahy, obvody trojúhelníků, zápis trojúhelníků pomocí šipek, učebnice strana 15/37 a, b, c, d

 

Učivo  25. 9. – 29. 9.

Opakování základních vztahů, modelování situací v prostředích, strategie řešení slovních úloh

Sčítání po sobě jdoucích přirozených čísel, vhled do konstrukce úlohy, PS strana 11/23

Dělení se zbytkem, dělenec, dělitel, neúplný podíl, zbytek, Minutovky strana 11/12,  písemné sčítání Minutovky strana 15/29, procvičování násobení, PS strana 4 – 11

Pomůcky k rýsování, rýsovací dovednosti, přesné, nepřesné rýsování, přímka, úsečka, rýsování trojúhelníků ve čtvercové síti podle šipkového zápisu, PS strana 11/22 a) – budeme dokončovat ve škole

Příští týden budeme psát test na násobení a dělení se zbytkem – trénujte s tabulkou N!

Rýsovací pomůcky  – tvrdá ořezaná tužka č. 3, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm (děti budou mít ve škole pod lavicí)- prosím doplnit

Registrace Logické olympiády 2017 končí 30. 9., kategorie A, základní kolo pro žáky 1. stupně ZŠ probíhá od 1. 10. do 7. 10., registrovaní žáci  vyplní krátký on-line test, držím palce a přeji hodně štěstí při řešení úloh! 

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Opakování základních vztahů, modelování situací v prostředích, strategie řešení slovních úloh

Pořadí početních operací, dělení se zbytkem, písemném sčítání, odčítání

Procvičujte násobení s tabulkou N

Krokování, sčítací trojúhelníky, násobilkové obdélníky, sousedé, číselné trojice, myslím si číslo…

PS strana 9 (co kdo zvládl), PS strana 10/19, 20, 21, učebnice strana 8/4, 9/5a, b, 6a, b, 7, strana 18/54, Matematické minutovky strana 4/8a, b

Krychlové stavby, jejich plány, zakreslení pohledů

Připomínám registraci do Logické olympiády – do 30. 9.

 

Učivo – 11. 9. – 15. 9.

Vstupní písemná práce

Opakování základních vztahů, oživení jednotlivých prostředí

Dopisy z prázdnin – Hančin dopis, učebnice strana 6, 7 a, b (práce s rodokmenem)

Upevňování algoritmů, krokování, řešení číselných situací, PS strana 4 – 7 (kdo co zvládl)

Matematické minutovky strana 1/1, 2, strana 2/3 a, b (práce s tabulkou N)

Manipulace s pravítkem, měření

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitů, pomůcky, učivo

Opakování – Dopisy z prázdnin, Vítkův a Ivanův dopis (cyklotrasy, autobus), učebnice strana 5, 6, hadi již ne

Opakování základních vztahů, PS strana 4 cvičení 1

Práce s papírem – osová souměrnost (všichni máme krásné jméno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

.