4.tř – Matematika

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Rovnice v prostředí dědy Lesoně (viz sešit), úlohy o myšleném čísle, šipkový graf, hadi, pavučiny, PS strana 12-13, 14/9, kdo co zvládl, učebnice strana 22/10, 11, 13

Násobení a dělení, představa sudého a lichého čísla, řešení násobilkových obdélníků, písemné sčítání a odčítání, provedení zkoušky, procvičování algoritmů – minutovky

Rovinné útvary – rovnoramenný trojúhelník, shodnost úseček, kolmost, přímka, práce s geodeskou (viz sešit)

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Zákonitosti a vztahy – Rovnice, řešení rovnic v prostředí dědy Lesoně, odhalování zákonitostí, popis procesu, řešení a tvorba rovnic, skupinová práce, učebnice strana 20/1, 2

Násobení a dělení s tabulkou N, indické násobení, PS strana 11/22 a), b), c), 15, 16/5,

Přerýsování obrázku do centimetrové čtvercové mříže, obsahy, obvody trojúhelníků, zápis trojúhelníků pomocí šipek, učebnice strana 15/37 a, b, c, d

 

Učivo  25. 9. – 29. 9.

Opakování základních vztahů, modelování situací v prostředích, strategie řešení slovních úloh

Sčítání po sobě jdoucích přirozených čísel, vhled do konstrukce úlohy, PS strana 11/23

Dělení se zbytkem, dělenec, dělitel, neúplný podíl, zbytek, Minutovky strana 11/12,  písemné sčítání Minutovky strana 15/29, procvičování násobení, PS strana 4 – 11

Pomůcky k rýsování, rýsovací dovednosti, přesné, nepřesné rýsování, přímka, úsečka, rýsování trojúhelníků ve čtvercové síti podle šipkového zápisu, PS strana 11/22 a) – budeme dokončovat ve škole

Příští týden budeme psát test na násobení a dělení se zbytkem – trénujte s tabulkou N!

Rýsovací pomůcky  – tvrdá ořezaná tužka č. 3, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm (děti budou mít ve škole pod lavicí)- prosím doplnit

Registrace Logické olympiády 2017 končí 30. 9., kategorie A, základní kolo pro žáky 1. stupně ZŠ probíhá od 1. 10. do 7. 10., registrovaní žáci  vyplní krátký on-line test, držím palce a přeji hodně štěstí při řešení úloh! 

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Opakování základních vztahů, modelování situací v prostředích, strategie řešení slovních úloh

Pořadí početních operací, dělení se zbytkem, písemném sčítání, odčítání

Procvičujte násobení s tabulkou N

Krokování, sčítací trojúhelníky, násobilkové obdélníky, sousedé, číselné trojice, myslím si číslo…

PS strana 9 (co kdo zvládl), PS strana 10/19, 20, 21, učebnice strana 8/4, 9/5a, b, 6a, b, 7, strana 18/54, Matematické minutovky strana 4/8a, b

Krychlové stavby, jejich plány, zakreslení pohledů

Připomínám registraci do Logické olympiády – do 30. 9.

 

Učivo – 11. 9. – 15. 9.

Vstupní písemná práce

Opakování základních vztahů, oživení jednotlivých prostředí

Dopisy z prázdnin – Hančin dopis, učebnice strana 6, 7 a, b (práce s rodokmenem)

Upevňování algoritmů, krokování, řešení číselných situací, PS strana 4 – 7 (kdo co zvládl)

Matematické minutovky strana 1/1, 2, strana 2/3 a, b (práce s tabulkou N)

Manipulace s pravítkem, měření

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitů, pomůcky, učivo

Opakování – Dopisy z prázdnin, Vítkův a Ivanův dopis (cyklotrasy, autobus), učebnice strana 5, 6, hadi již ne

Opakování základních vztahů, PS strana 4 cvičení 1

Práce s papírem – osová souměrnost (všichni máme krásné jméno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

.