4.tř – Matematika

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Krokování, dvojkrok, schody, přepis do jazyka šipek, učebnice strana 43/16, 17,18, 45/9

Hrátky s římskými čísly, řešení šipkových grafů, určování obvodu, obsahu, učebnice strana 44/4, PS strana 30, 31, 32/10

Modelování trojúhelníků ze dřívek, klasifikace trojúhelníků, délky stran, obvod, učebnice strana 48/1,2

 

Učivo 4. 12. – 8. 12.

Římské číslice, zápis a čtení římských číslic, modelování ze dřívek, učebnice strana 42/10 – 14, PS strana 29/8, 9, 11

Řešení slovních úloh, úlohy o myšleném čísle, prověřování písemného dělení

Určování obvodu a obsahu, učebnice strana 44/4

Kapitolu Celá čísla přeskočím, vrátím se až v 5. třídě.

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Dělení jednomístným číslem, počítání na kalkulačce, řešení slovních úloh, autobus, PS strana 22/5, 6, 24/3, 4, 25/5, 27/4 a, b učebnice  strana 35/5

Řešení algebrogramů, uč. strana 37/11

Dělitelnost, uč. strana 38/17, práce se stovkovou tabulkou

Rýsovací dovednosti, rýsování a měření, kružnice, poloměr a průměr kružnice, uč. strana 38/18

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Dělení se zbytkem, písemné dělení, zaokrouhlování, indické násobení, pavučiny, PS strana 22/7, 24/1, 2, 25/6, 26/8, učebnice strana 29/8, 9, 35/19

Zlomky, výpočet části z celku, dělení útvaru na části

Obsah trojúhelníku ve čtvercové mříži, rýsování a měření, experimentování

Rovnoběžnost, příklady rovnoběžnosti

 

Učivo 13. 11. – 16. 11.

Čtvrtletní prověřování učiva

Řešení slovních úloh se zlomky, učebnice strana 33/8, 34/11, 12

Dělení jednomístným číslem, zbytek při dělení, úplný podíl, neúplný podíl, zkouška

Seznámení s algoritmem písemného dělení (zápis viz. sešit), učebnice strana 36/1

Každý den trénujte násobilku!!!

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Modelování a zapisování zlomků, kmenové zlomky, rovnost rozkladů daného tvaru, úsečky, kruhu, ciferník hodin, učebnice strana 32/1, 2, 3, 4, 33/6

Řešení slovních úloh se zlomky, výpočet části z celku, PS strana 21/2, 3, 23/8, 9, 10

Rýsování a měření, rýsování kružnic

Počítání se závorkami, indické násobení, číselné rovnice

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Rovinné útvary, rozpoznávání rovinných útvarů, určování obvodu a obsahu, rovnoramenný trojúhelník, kosočtverec, úhlopříčky čtverce, kolmost, rovnoběžnost, argumentace, rýsování úsečky, měření, PS strana 19, 20, učebnice strana 28/1, 2, 3, 29/7, 8, 30/15

Zlomek, zápis zlomku, modelování a zapisování zlomku, dělení útvaru na části, PS strana 21/1, učebnice strana 32 – zápis zlomku 

Numerické počítání, číselný obor 1 – 1 000

 

Učivo 23. 10. – 25. 10.

Rovinné útvary – rovnoramenný trojúhelník, čtverec (pojmy vrchol, strana, úhlopříčka), kosočtverec, obvody a obsahy trojúhelníků ve čtvercové mříži (měření úsečky), pohyb ve čtvercové mříži, šipkový zápis, tangram

Šipkové grafy, pamětné i písemné početní operace, základní vlastnosti početních výkonů

Matematické minutovky strana 5/10 a, b, 17/33, 19/37

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Rovnice, přepis z číselných rovnic do zvířátek dědy Lesoně více způsoby, tvoření šipkových grafů s danými pevnými čísly, tvoření šipkových grafů s danými třemi operacemi (postupné odhalování zákonitostí), přepis hada do rovnice, přepis rovnice do hada, učebnice strana 22/15, 16, skupinová práce

Úlohy o myšleném čísle, přepsání do čísel s x, přepis do hada, do úlohy o zvířátkách – společná práce na tabuli, skupiny

Sudá a lichá čísla, orientace v pojmech, pravdivá, nepravdivá tvrzení, algebrogram, učebnice strana 25

Úlohy připravující na písemné dělení, postupy, učebnice strana 26/18, PS strana 17/12

Procvičujte násobení a dělení s tabulkou N, budeme psát test

Orientace v rovině, prostoru

 

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Rovnice v prostředí dědy Lesoně (viz sešit), úlohy o myšleném čísle, šipkový graf, hadi, pavučiny, PS strana 12-13, 14/9, kdo co zvládl, učebnice strana 22/10, 11, 13

Násobení a dělení, představa sudého a lichého čísla, řešení násobilkových obdélníků, písemné sčítání a odčítání, provedení zkoušky, procvičování algoritmů – minutovky

Rovinné útvary – rovnoramenný trojúhelník, shodnost úseček, kolmost, přímka, práce s geodeskou (viz sešit)

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Zákonitosti a vztahy – Rovnice, řešení rovnic v prostředí dědy Lesoně, odhalování zákonitostí, popis procesu, řešení a tvorba rovnic, skupinová práce, učebnice strana 20/1, 2

Násobení a dělení s tabulkou N, indické násobení, PS strana 11/22 a), b), c), 15, 16/5,

Přerýsování obrázku do centimetrové čtvercové mříže, obsahy, obvody trojúhelníků, zápis trojúhelníků pomocí šipek, učebnice strana 15/37 a, b, c, d

 

Učivo  25. 9. – 29. 9.

Opakování základních vztahů, modelování situací v prostředích, strategie řešení slovních úloh

Sčítání po sobě jdoucích přirozených čísel, vhled do konstrukce úlohy, PS strana 11/23

Dělení se zbytkem, dělenec, dělitel, neúplný podíl, zbytek, Minutovky strana 11/12,  písemné sčítání Minutovky strana 15/29, procvičování násobení, PS strana 4 – 11

Pomůcky k rýsování, rýsovací dovednosti, přesné, nepřesné rýsování, přímka, úsečka, rýsování trojúhelníků ve čtvercové síti podle šipkového zápisu, PS strana 11/22 a) – budeme dokončovat ve škole

Příští týden budeme psát test na násobení a dělení se zbytkem – trénujte s tabulkou N!

Rýsovací pomůcky  – tvrdá ořezaná tužka č. 3, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm (děti budou mít ve škole pod lavicí)- prosím doplnit

Registrace Logické olympiády 2017 končí 30. 9., kategorie A, základní kolo pro žáky 1. stupně ZŠ probíhá od 1. 10. do 7. 10., registrovaní žáci  vyplní krátký on-line test, držím palce a přeji hodně štěstí při řešení úloh! 

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Opakování základních vztahů, modelování situací v prostředích, strategie řešení slovních úloh

Pořadí početních operací, dělení se zbytkem, písemném sčítání, odčítání

Procvičujte násobení s tabulkou N

Krokování, sčítací trojúhelníky, násobilkové obdélníky, sousedé, číselné trojice, myslím si číslo…

PS strana 9 (co kdo zvládl), PS strana 10/19, 20, 21, učebnice strana 8/4, 9/5a, b, 6a, b, 7, strana 18/54, Matematické minutovky strana 4/8a, b

Krychlové stavby, jejich plány, zakreslení pohledů

Připomínám registraci do Logické olympiády – do 30. 9.

 

Učivo – 11. 9. – 15. 9.

Vstupní písemná práce

Opakování základních vztahů, oživení jednotlivých prostředí

Dopisy z prázdnin – Hančin dopis, učebnice strana 6, 7 a, b (práce s rodokmenem)

Upevňování algoritmů, krokování, řešení číselných situací, PS strana 4 – 7 (kdo co zvládl)

Matematické minutovky strana 1/1, 2, strana 2/3 a, b (práce s tabulkou N)

Manipulace s pravítkem, měření

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitů, pomůcky, učivo

Opakování – Dopisy z prázdnin, Vítkův a Ivanův dopis (cyklotrasy, autobus), učebnice strana 5, 6, hadi již ne

Opakování základních vztahů, PS strana 4 cvičení 1

Práce s papírem – osová souměrnost (všichni máme krásné jméno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

.