3. třída – Prvouka

Učivo 9. – 13. 10.

Orientace v krajině, opakování a procvičovaní učiva – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

 

Učivo 2. – 6. 10.

Krajina kolem mého domova, pověst o obci Tečovice a okolních obcích – pracovní sešit – str. 9/1

 

Učivo 25. – 29. 9.

Naše vlast, státní symboly, státní svátek, Praha – hlavní město – pracovní sešit – str. 7/3, 4, str. 8/ 1

 

Učivo 18. – 22. 9.

Kde jsme doma, naše vlast – pracovní sešit – str. 4/cv. 4, str. 5/5,  str. 6/1, 3, 4, str. 7/1, 2

 

Učivo 11. – 15. 9.

Cesta do školy, dopravní značky – pracovní sešit – str.  2/1, 3, str. 3/2, str. 4/1,2

 

Učivo 4. – 8. 9.

Ve škole, třídní pravidla