3. třída – Prvouka

Učivo 11. – 18. 12.

objem, čas – papírové hodiny – nastavování času, čtení času, digitální hodiny, moje rodiny – členové rodiny, písemná práce

pracovní sešit – str. 24 – cv. 1

 

Učivo 4. – 8. 12.

měření času, druhy hodin, práce s papírovými hodinami, objem – základní jednotka

pracovní sešit – str. 22 – cv. 3, 4, 5,  str. 23 – cv. 1, 2, 3, 5

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Měření hmotnost – základní jednotka hmotnosti, druhy vah, měření času – základní jednotka času

pracovní sešit – str. 21 – celá, str. 22 – cv. 1, 2

 

Učivo 20. – 24. 11.

Skupenství látek, vlastnosti látek, měření teploty – seznamování se se základní veličinou teploty a její jednotkou

pracovní sešit – str. 19 – cv. 3, 4, 5, str. 20 – cv. 1 – 5

 

Učivo 13. – 16. 11.

Svět kolem nás – vlastnosti látek, písemné opakování – stromy, houby, ovoce a zelenina

pracovní sešit – str. 19 – cv. 1, 2

 

Učivo 6. – 10. 11.

Ovoce a zelenina – upevňování znalostí, pracovní sešit – str. 15, 16

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté, stavba těla houby, sběr hub – pracovní sešit – str. 14

 

Učivo 9. – 13. 10.

Orientace v krajině, opakování a procvičovaní učiva – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

 

Učivo 2. – 6. 10.

Krajina kolem mého domova, pověst o obci Tečovice a okolních obcích – pracovní sešit – str. 9/1

 

Učivo 25. – 29. 9.

Naše vlast, státní symboly, státní svátek, Praha – hlavní město – pracovní sešit – str. 7/3, 4, str. 8/ 1

 

Učivo 18. – 22. 9.

Kde jsme doma, naše vlast – pracovní sešit – str. 4/cv. 4, str. 5/5,  str. 6/1, 3, 4, str. 7/1, 2

 

Učivo 11. – 15. 9.

Cesta do školy, dopravní značky – pracovní sešit – str.  2/1, 3, str. 3/2, str. 4/1,2

 

Učivo 4. – 8. 9.

Ve škole, třídní pravidla