3. třída – Prvouka

Učivo 18. – 22. 6.

Slunce a planety – zopakování učiva, přírodní společenství

pracovní sešit – str. 59 – cv. 3, 4

 

Učivo 11. – 15. 6.

pobyt v přírodě Všemina – přírodní společenství – v lese, u vody

 

Učivo 4. – 8. 6.

střídání dne a noci, ročních období, Slunce a Země, sluneční soustava

pracovní sešit – str. 58 – celá, str. 59 – cv. 1, 2

 

Učivo 28. 5. – 1. 6.

opakování probraného učiva – závěrečná písemná práce

 

Učivo 21. 5. – 25. 5. 

živočichové – plazi, obojživelníci – stavba těla, zástupci

pracovní sešit – str. 55, 56, 57 – cv. 1, 4

 

 

Učivo 14. – 18. 5.

živočichové – ptáci – stavba těla, rozdělení do různých skupin, ryby – popis těla ryby, rozdělení ryb

pracovní sešit – str. 53, 54

 

Učivo 9. – 11. 5.

živočichové – savci, stavba těla kočky domácí, dělení savců dle stravy, dle způsobu pohybu, dle prostředí, ve kterém žijí

pracovní sešit – str. 52 – cv. 1, 2, 3

 

Učivo 30. 4. – 4. 5.

živočichové – společné znaky živočichů

pracovní sešit – str. 51 – cv. 1

 

Učivo 23. – 27. 4.

rostliny – léčivé, jedovaté, chráněné, písemné opakování

pracovní sešit – str. 50

 

Učivo 16. – 20. 4.

rostliny – dýchání rostlin, fotosyntéza, části rostliny – kořen, stonek, listy, květ, plod

pracovní sešit – str. 48, 49

 

Učivo 9. – 13. 4. 

neživá příroda – opakování, rostliny – společné znaky rostlin

pracovní sešit – str. 45, 46, 48 – cv. 1

 

Učivo 3. – 6. 4. 

vzduch – opakování, půda – složení, humus, Slunce – světlo a teplo – význam

pracovní sešit – str. 44, 45

 

Učivo 26. – 28. 3.

vzduch – složení, význam, Velikonoce – zvyky a tradice

pracovní sešit – str. 44 – cv. 1, 2, str. 47 – cv. 1, 3

 

Učivo 19. – 23. 3.

Neživá příroda, horniny a nerosty – písemné opakování, ochrana přírody, voda – koloběh vody, vodní zdroje, slaná a sladká voda

pracovní sešit – str. 41 – cv. 2, 3, str. 42 – cv. 1, 2, 3, 4, str. 43 – celá

 

Prvouka 12. – 16. 3.

Neživá příroda, horniny a nerosty, ropa, uhlí – práce s textem, vyhledávání informací

pracovní sešit – str. 40, str. – cv. 1

 

Učivo 5. – 9. 3.

Přírodniny živé a neživé, lidské výtvory, horniny a nerosty

pracovní sešit – str. 39 – cv. 1, 3, 4

 

Učivo 26. 2. – 2. 3.

Lidé a společnost – povolání dospělých, minulost, současnost, budoucnost

pracovní sešit – str. 38

 

Učivo 12. – 16. 2.

Lidské tělo – správná výživa, potravinová pyramida, pitný režim, jídelníček, povolání dospělých

pracovní sešit – str. 34, 35 – cv. 1, 2, 3

 

Učivo 5. – 9. 2.

Lidské tělo – vnitřní orgány – opakování, zdraví, nemoc, žijeme zdravě – hygiena, životospráva

pracovní sešit – str. 33

 

Učivo 22. – 26. 1.

Lidské tělo – vnitřní orgány – pracovní sešit – str. 30

 

Učivo 15. – 19. 1.

Cena výrobků, bankovky, lidské tělo – stavba těla, rozmnožování

pracovní sešit – str. 28 – cv. 5, str. 29 – celá

 

Učivo 3. – 5. 1.

Hospodaříme s penězi, bankovky, mince, příjmy a výdaje – pracovní sešit – str. 26 – cv. 3

 

Učivo 11. – 18. 12.

objem, čas – papírové hodiny – nastavování času, čtení času, digitální hodiny, moje rodiny – členové rodiny, písemná práce

pracovní sešit – str. 24 – cv. 1

 

Učivo 4. – 8. 12.

měření času, druhy hodin, práce s papírovými hodinami, objem – základní jednotka

pracovní sešit – str. 22 – cv. 3, 4, 5,  str. 23 – cv. 1, 2, 3, 5

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Měření hmotnost – základní jednotka hmotnosti, druhy vah, měření času – základní jednotka času

pracovní sešit – str. 21 – celá, str. 22 – cv. 1, 2

 

Učivo 20. – 24. 11.

Skupenství látek, vlastnosti látek, měření teploty – seznamování se se základní veličinou teploty a její jednotkou

pracovní sešit – str. 19 – cv. 3, 4, 5, str. 20 – cv. 1 – 5

 

Učivo 13. – 16. 11.

Svět kolem nás – vlastnosti látek, písemné opakování – stromy, houby, ovoce a zelenina

pracovní sešit – str. 19 – cv. 1, 2

 

Učivo 6. – 10. 11.

Ovoce a zelenina – upevňování znalostí, pracovní sešit – str. 15, 16

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté, stavba těla houby, sběr hub – pracovní sešit – str. 14

 

Učivo 9. – 13. 10.

Orientace v krajině, opakování a procvičovaní učiva – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

 

Učivo 2. – 6. 10.

Krajina kolem mého domova, pověst o obci Tečovice a okolních obcích – pracovní sešit – str. 9/1

 

Učivo 25. – 29. 9.

Naše vlast, státní symboly, státní svátek, Praha – hlavní město – pracovní sešit – str. 7/3, 4, str. 8/ 1

 

Učivo 18. – 22. 9.

Kde jsme doma, naše vlast – pracovní sešit – str. 4/cv. 4, str. 5/5,  str. 6/1, 3, 4, str. 7/1, 2

 

Učivo 11. – 15. 9.

Cesta do školy, dopravní značky – pracovní sešit – str.  2/1, 3, str. 3/2, str. 4/1,2

 

Učivo 4. – 8. 9.

Ve škole, třídní pravidla