3. třída – Matematika

Učivo 9. – 13. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí hadi, výstaviště, krokování, agebrogramy, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách  0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 13, 14

Pracovní sešit – str. 12 – cv. 4, 6, str. 13 – cv. 7 – jen první řada

Početníček – str. 16 – cv. 1, 2, 3, str. 21 – cv. 1, 2

 

Učivo 2. – 6. 10.

písemné sčítání, násobení a dělení s tabulkou N, parketování, hadi, algebrogramy, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str. 12

Pracovní sešit – str. 10 – cv. 5, str. 11 – cv. 7, 8, 9, 10, str. 12 – cv. 1, 2, 3, 5

Početníček – str. 5 – cv. 3, 4, str. 6 – cv. 1, 2, 3, str. 46 – cv. 1

 

Učivo 25. – 29. 9.

písemné sčítání, krokování, procvičování sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str.  10 – cv. 1, 2, str. 11 – cv. 1, 2

Pracovní sešit – str. 9 – cv. 6, 7, str. 10 – cv. 1, 2, 4

Početníček – str. 5 – cv. 1, 2

 

Učivo 18. – 22. 9.

práce s N tabulkou, počítání s penězi, práce s krychlemi, procvičování sčítání a odčítání do 100, řešení slovních úloh

Učebnice – str. 7 – dole příklady, str. 9 – cv – 3, 5

Pracovní sešit – str. 8 – cv. 1 a), b), str. 9 – cv. 5, 8

Početníček – str. 3 – cv. 3, 4, 5, str. 4 – cv. 3, 4

 

Učivo 11. – 15. 9.

práce s N tabulkou, procvičování zaokrouhlování na desítky, řešení slovních úloh, krychlové stavby – jejich plány, stavba dle plánu, práce ve dvojicích, ve skupinách

Učebnice – str. 6 – cv. 1

Pracovní sešit – str. 5 – cv. 5, 6, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 3, 4, 5

Početníček – str. 1, 2, 3 – cv. 1, 2

 

Učivo 4. – 8. 9.

Organizace  předmětu, práce s tabulkou N, číselná řada, násobky čísel, počítání v prostředí sousedé

Učebnice – str. 5- cv. 1, 3

Pracovní sešit – str. 4 – cv. 1, 2, str. 5 – cv. 3, 4