3. třída – Matematika

Učivo 18. – 22. 6.

krokování – nový pokyn čelem vzad, šipkový a číselný zápis, procvičování a upevňování probraného učiva

učebnice – str. 91 – cv. 2

pracovní sešit — str. 34 – cv. 5, 6, str. 35 – cv. 3, str. 38 – cv. 1

 

Učivo 11. – 15. 6.

pobyt v přírodě Všemina, procvičování učiva

 

Učivo 4. – 8. 6. 

dělení se zbytkem, slovní úlohy, procvičování probraného učiva, závěrečná písemná práce

Pracovní sešit – str. 23 – cv. 4, 5, str. 24 – cv. 2, 3, str. 25 – cv. 4, str. 27 – cv. 12, 14, str. 28 – cv. 2, 4

Učebnice – str. 57 – cv.  1, str. 81 – cv. 4

Početníček – str. 38 – cv. 2, 3

 

Učivo 28. 5. – 1. 6.

dělení se zbytkem, slovní úloha, počítání v různých prostředích, G: polopřímka, kružnice – rýsování

pracovní sešit – str. 20 – cv. 3, str. 21 – cv. 5, 6, 7, str. 22 – cv. 2, 3, strr. 23 – cv. 6, 7

Početníček – str. 36 – cv. 2, str. 37 – cv. 1, 2, 4, 5, str. 38 – cv. 1, str. 48 – cv. 3, 4, 5

 

Učivo 21. – 25. 5.

práce se stovkovou tabulkou a tabulkou N, slovní úloha, počítání se závorkou, dělení mimo obor násobilky, číselný výraz a krokování, G: trojúhelník – druhy, kružnice

učebnice – str. 72 – cv. 2, 3, 4, 6,

pracovní sešit – str. 19 – cv. 1

početníček – str. 11 – cv. 3, str. 35 – cv. 1, 2, str. 36 – cv. 2

 

Učivo 14. – 18. 5.

procvičování písemného sčítání, odčítání a násobení, indické násobení, Biland, práce s tabulkou N,  číselný výraz a krokování,  G: práce s krychlemi, trojúhelník

učebnice – str. 71- cv. 4, str. 72 – cv. 2, 5

pracovní sešit – str. 17, str. 18

Učivo 9. – 11. 5.

procvičování počítání v různých prostředích, práce s parketami, s krychlemi, G: písemná práce – opakování

učebnice – str. 58 – cv. 2, str. 69 – cv. 2, str. 70 – cv. 1, 3

pracovní sešit – str. 17 – cv. 8, 9

Početníček  – str. 9 – cv. 4

 

Učivo 30. 4. – 4. 5.

písemné sčítání a odčítání, krokování – zápis pomocí šipek, zápis pomocí čísel, tabulka N, práce s krychlemi, práce s dřívky, polopřímka – opakování

učebnice – str. 69 – cv. 1, 4

pracovní sešit – str. 15 – celá, str. 16 – celá

počteníček – str. 9 – cv. 1, 2, 3

 

Učivo 23. – 27. 4.

procvičování zaokrouhlování na desítky, stovky, běžné násobení trojmístného čísla jednociferným činitelem, násobilkové obdélníky, práce s kalkulačkou, řešení slovních úloh, G: polopřímka, kvádr, práce s krychlemi

Učebnice – str. 63 – cv. 2, 3, str. 64 – cv. 1, str. 67 – cv. 3, str. 68 – cv. 1, 4,

pracovní sešit – str. 13 – cv. 8, str. 14 – cv. 1, 2

 

Učivo 16. – 20. 4. 

písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na desítky, na stovky, běžné násobení dvojmístného čísla jednociferným činitelem, slovní úlohy, počítání s penězi, práce ve dvojicích

Učebnice – str. 65 – cv. 1, 4

pracovní sešit – str. 11 – cv. 1

 

Učivo 9. – 13. 4. 

procvičování a opakování písemného sčítání a odčítání, vývojový diagram, slovní úlohy, počítání s penězi, práce s krychlemi – plán stavby, polopřímka, opačné polopřímky

učebnice – str. 61 – cv. 1, 2, 4, 5, str. 62 – cv. 4, str. 63 – cv. 5

pracovní sešit – str. 9 – cv. 4, str. 10 – cv. 2, 3, str. 12 – cv. 3, 4, 5, 7

Početníček – str. 11 – cv. 5, str. 12 – cv. 1, 2

 

Učivo 3. – 6. 4.

zaokrouhlování na desítky, na stovky, počítání v různých prostředích, práce s krychlemi, polopřímka

učebnice – str. 62 – cv. 1

pracovní sešit – str. 8, str. 9

početníček – str. 23 – cv. 5, str. 28 – cv. 3

 

Učivo 26. – 28. 3.

indické násobení – násobení dvojciferným činitelem, počítání v prostředí pavučin, krokování, písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000

učebnice – str. 58 – cv. 1 – na fólie

pracovní sešit – str. 6 – cv. 2, str. 7 – celá

 

Učivo 19. – 23. 3. 

pamětné sčítání a odčítání, porovnávání čísel v číselném oboru do 1000, počítání v různých prostředí – schody a rovnice, Lesoň, Biland, počítání s penězi, řešení složených slovních úloh, práce ve čtvercové mříži – obsah a obvod

učebnice – str. 56 – cv. 4, str. 59 – cv. 1, 4

pracovní sešit – str. 4 – cv. 3, str. 5 – celá, str. 6 – cv. 1, 3

 

Učivo 12. – 16. 3.

pamětné a písemné sčítání a odčítání, řešení jednoduchých a složených slovních úloh, zaokrouhlování na stovky, procvičování – indické násobení, pavučiny, matematický KLOKAN – kategorie Cvrček

učebnice – str. 57 – cv. 4, 6, 8 – slovní úlohy –  do sešitu

pracovní sešit – 1. díl – str. 40 – cv. 1, 2, 3, 5

pracovní sešit – 2. díl – str. 4 – cv. 1, 2

počteníček – str. 23 – cv. 3, 4, str. 34 – cv. 1, 3 – první řádek

 

Učivo 5. – 9. 3.

práce s N tabulkou, pamětné a písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky v trojciferných číslech, počítání v prostředí autobus, schody, dvoupodlažní výstaviště, rodokmen, G: rovnoběžky, různoběžky, práce s krychlemi a s plány staveb, práce ve čtvercové síti, čtverce a obdélníky

pracovní sešit – str. 37 – cv. 8, str. 38 – cv. 1, 2, 3, 5, str. 39 – cv. 6, 7, 8, 10, str.  40 – cv. 4,6

učebnice – str. 56 – cv. 5 – ústně

početníček – str. 34 – cv. 2

 

Učivo 26. 2. – 2. 3.

práce s N tabulkou, písemné odčítání trojciferných čísel, počítání v prostředí biland, Lesoň, výstaviště, sousedé,  G: čtyřúhelníky ve čtvercové mříži, geodesky, rovnoběžky, různoběžky

Učebnice – str. 49 – cv. 5, str. 50 – cv. 3,  str. 52 – cv. 2,  5, str. 53 – cv. 4  str. 54 – cv. 4

pracovní sešit – str. 36 – cv. 3, 4, 5

počteníček – str. 8 – cv. 3, str. 33 – cv. 2

 

Učivo 12. – 16. 2.

opakované půlení, procvičování písemného odčítání, sudá a lichá čísla,  Biland, krokování, vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky, různoběžky, osová souměrnost

učebnice – str. 47 – cv. 1, 2, str. 49 – cv. 1, 2

pracovní sešit – str. 34 – cv. 3, 4, str. 36 – cv. 1

počteníček – str. 33 – cv. 1

 

 

Učivo 5. – 9. 2.

písemné odčítání trojciferných čísel, indické násobení – násobení trojciferného čísla jednociferným, dřívková geometrie, práce do čtvercové sítě – obvod a obsah, počítání v prostředí – autobus, krokování, násobilkové obdélníky, pavučiny, řešení slovních úloh

učebnice – str. 44 – cv. 1, str. 48 – cv. 2, str. 49 – cv. 3 – všechna tato cvičení do sešitu, str. 45 – cv. 2, 4

pracovní sešit – str. 34 – cv. 2, str. 35 – cv. 6, 7, 8, 9, 10

Početníček – str. 30 – cv. 1

 

Učivo 22. – 26. 1.

procvičování sčítání trojciferných čísel, řešení slovních úloh, počítání se závorkou, práce ve čtvercové síti

učebnice – str. 38 – cv. 4, str. 39 – cv. 5, str. 43 – cv. 1, 5 – do sešitu

pracovní sešit – str. 31 – cv. 6 b) + cv. 8,

Početníček – str. 31 – cv. 2, 3, str.

 

Učivo  15. – 19. 1.

procvičování učiva k písemné práci, písemné sčítání trojciferných čísel, čísla sudá a lichá, zaokrouhlování na desítky, G: bod, přímka, úsečka, čtvercová síť

učebnice – str. 7 – cv. 7, 10 – do sešitu

pracovní sešit – str. 29 – cv. 4, str. 30 – cv. 1, 5, str. 31 – cv. 7

Početníček – str. 8 – cv. 4, str. 30 – cv. 1

 

Učivo 3. – 5. 1.

pamětné sčítání a odčítání, indické násobení, součtové trojúhelníky, počítání se závorkou, obsah čtverečkovaného útvaru

učebnice – str. 34 – cv. 4 – do sešitu, str. 35 – cv. 3 – do sešitu, str. 37 – cv. 1 – ústně

pracovní sešit – str. 27 – cv. 8 – jen a)

Početníček – str. 20 – cv. 1, 3, 4

 

Učivo 11. – 15. 12.

písemné odčítání + zkouška, přednost násobení před sčítáním, počítání v prostředí hadů, algebrogramy, řešení slovních úloh, práce s číselnou osou, úsečka, měření a porovnávání úsečky

učebnice – str. 32

pracovní sešit – str. 25 – celá

Početníček – str. 7 – cv. 1,  str. 19 – cv. 3, str. 49 – cv. 1, 2

Učivo 4. – 8. 12.

písemné odčítání + zkouška, čtvercová mříž, tvary zapsané pomocí šipek, schodiště, procvičování počítání v různých prostředích – indické násobení, součtové trojúhelníky, práce ve skupinách

učebnice – str. 27, 30, 31 – cv. 1

pracovní sešit – str. 22 – cv. 5, str. 24 – celá strana

Početníček – str. 18 – cv. 3, 4, str. 19 – cv. 1

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

řešení jednoduchých i složených slovních úloh, písemné odčítání (bez přechodu přes desítku), čtvercová mříž, počítání v prostředí – autobus, pavučiny

učebnice – str. 25, 27 – cv. 1

pracovní sešit – str. 21 – cv. 20, str. 22 – cv. 1, 2, 3, 4

Početníček – str. 18 – cv. 1

 

Učivo 20. – 24. 11.

pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru do 1000, dělení (s pomocí N tabulky), řešení slovních úloh, písemné sčítání, obsah a obvod geom. útvarů (zahrádka), počítání v prostředí  – zvířátka dědy Lesoně, indické násobení, krokování

učebnice – str. 23 – cv. 3, str. 25 – cv. 3, str. 26 – cv. 1, 2

pracovní sešit – str. 20, 21 – cv. 21, 22

Početníček – str. 6 – cv. 4, str. 26 – cv. 4

 

Učivo 13. – 16. 11.

doplňování čísel do indického násobení, pamětné odčítání, práce s dřívky, řešení slovních úloh

učebnice – str. 23 – cv. 1, 2, 3, str. 24

pracovní sešit – str. 19 – cv. 16, str. 20 – cv. 17

Početníček – str. 26 – cv. 1, 2

 

Učivo 6. – 10. 11.

součtové trojúhelníky, pamětné odčítání v oboru do 1000 – příklady typy 560 – 30, práce ve skupině – procvičování indického násobení, písemného sčítání, práce s pravítkem, autobus, pavučina, krokování, parkety, cyklotrasy

učebnice – str. 21 – cv. 3, str. 22 – cv. 1, 2

pracovní sešit – str. 17, 18, 19 – cv. 14, 15

počteníček – str. 25 – cv. 1, 2, 3, 4

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

počítání v prostředí cyklotrasy, pavučiny, hadi, autobus, indické násobení, počítání s penězi, slovní úlohy, pamětné sčítání do 1000 – příklady typu 450 + 40, 325 + 15,…, písemné sčítání

učebnice – str. 17, 18, 19, 20

pracovní sešit – str. 15, 16, 17 – cv. 5

počteníček – str. 17 – cv. 4, str. 24 – cv. 4, 5,

Učivo 9. – 13. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí hadi, výstaviště, krokování, agebrogramy, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách  0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 13, 14

Pracovní sešit – str. 12 – cv. 4, 6, str. 13 – cv. 7 – jen první řada

Početníček – str. 16 – cv. 1, 2, 3, str. 21 – cv. 1, 2

 

Učivo 2. – 6. 10.

písemné sčítání, násobení a dělení s tabulkou N, parketování, hadi, algebrogramy, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str. 12

Pracovní sešit – str. 10 – cv. 5, str. 11 – cv. 7, 8, 9, 10, str. 12 – cv. 1, 2, 3, 5

Početníček – str. 5 – cv. 3, 4, str. 6 – cv. 1, 2, 3, str. 46 – cv. 1

 

Učivo 25. – 29. 9.

písemné sčítání, krokování, procvičování sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str.  10 – cv. 1, 2, str. 11 – cv. 1, 2

Pracovní sešit – str. 9 – cv. 6, 7, str. 10 – cv. 1, 2, 4

Početníček – str. 5 – cv. 1, 2

 

Učivo 18. – 22. 9.

práce s N tabulkou, počítání s penězi, práce s krychlemi, procvičování sčítání a odčítání do 100, řešení slovních úloh

Učebnice – str. 7 – dole příklady, str. 9 – cv – 3, 5

Pracovní sešit – str. 8 – cv. 1 a), b), str. 9 – cv. 5, 8

Početníček – str. 3 – cv. 3, 4, 5, str. 4 – cv. 3, 4

 

Učivo 11. – 15. 9.

práce s N tabulkou, procvičování zaokrouhlování na desítky, řešení slovních úloh, krychlové stavby – jejich plány, stavba dle plánu, práce ve dvojicích, ve skupinách

Učebnice – str. 6 – cv. 1

Pracovní sešit – str. 5 – cv. 5, 6, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 3, 4, 5

Početníček – str. 1, 2, 3 – cv. 1, 2

 

Učivo 4. – 8. 9.

Organizace  předmětu, práce s tabulkou N, číselná řada, násobky čísel, počítání v prostředí sousedé

Učebnice – str. 5- cv. 1, 3

Pracovní sešit – str. 4 – cv. 1, 2, str. 5 – cv. 3, 4