3. třída – Matematika

Učivo 11. – 15. 12.

písemné odčítání + zkouška, přednost násobení před sčítáním, počítání v prostředí hadů, algebrogramy, řešení slovních úloh, práce s číselnou osou, úsečka, měření a porovnávání úsečky

učebnice – str. 32

pracovní sešit – str. 25 – celá

Početníček – str. 7 – cv. 1,  str. 19 – cv. 3, str. 49 – cv. 1, 2

Učivo 4. – 8. 12.

písemné odčítání + zkouška, čtvercová mříž, tvary zapsané pomocí šipek, schodiště, procvičování počítání v různých prostředích – indické násobení, součtové trojúhelníky, práce ve skupinách

učebnice – str. 27, 30, 31 – cv. 1

pracovní sešit – str. 22 – cv. 5, str. 24 – celá strana

Početníček – str. 18 – cv. 3, 4, str. 19 – cv. 1

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

řešení jednoduchých i složených slovních úloh, písemné odčítání (bez přechodu přes desítku), čtvercová mříž, počítání v prostředí – autobus, pavučiny

učebnice – str. 25, 27 – cv. 1

pracovní sešit – str. 21 – cv. 20, str. 22 – cv. 1, 2, 3, 4

Početníček – str. 18 – cv. 1

 

Učivo 20. – 24. 11.

pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru do 1000, dělení (s pomocí N tabulky), řešení slovních úloh, písemné sčítání, obsah a obvod geom. útvarů (zahrádka), počítání v prostředí  – zvířátka dědy Lesoně, indické násobení, krokování

učebnice – str. 23 – cv. 3, str. 25 – cv. 3, str. 26 – cv. 1, 2

pracovní sešit – str. 20, 21 – cv. 21, 22

Početníček – str. 6 – cv. 4, str. 26 – cv. 4

 

Učivo 13. – 16. 11.

doplňování čísel do indického násobení, pamětné odčítání, práce s dřívky, řešení slovních úloh

učebnice – str. 23 – cv. 1, 2, 3, str. 24

pracovní sešit – str. 19 – cv. 16, str. 20 – cv. 17

Početníček – str. 26 – cv. 1, 2

 

Učivo 6. – 10. 11.

součtové trojúhelníky, pamětné odčítání v oboru do 1000 – příklady typy 560 – 30, práce ve skupině – procvičování indického násobení, písemného sčítání, práce s pravítkem, autobus, pavučina, krokování, parkety, cyklotrasy

učebnice – str. 21 – cv. 3, str. 22 – cv. 1, 2

pracovní sešit – str. 17, 18, 19 – cv. 14, 15

počteníček – str. 25 – cv. 1, 2, 3, 4

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

počítání v prostředí cyklotrasy, pavučiny, hadi, autobus, indické násobení, počítání s penězi, slovní úlohy, pamětné sčítání do 1000 – příklady typu 450 + 40, 325 + 15,…, písemné sčítání

učebnice – str. 17, 18, 19, 20

pracovní sešit – str. 15, 16, 17 – cv. 5

počteníček – str. 17 – cv. 4, str. 24 – cv. 4, 5,

Učivo 9. – 13. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí hadi, výstaviště, krokování, agebrogramy, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách  0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 13, 14

Pracovní sešit – str. 12 – cv. 4, 6, str. 13 – cv. 7 – jen první řada

Početníček – str. 16 – cv. 1, 2, 3, str. 21 – cv. 1, 2

 

Učivo 2. – 6. 10.

písemné sčítání, násobení a dělení s tabulkou N, parketování, hadi, algebrogramy, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str. 12

Pracovní sešit – str. 10 – cv. 5, str. 11 – cv. 7, 8, 9, 10, str. 12 – cv. 1, 2, 3, 5

Početníček – str. 5 – cv. 3, 4, str. 6 – cv. 1, 2, 3, str. 46 – cv. 1

 

Učivo 25. – 29. 9.

písemné sčítání, krokování, procvičování sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str.  10 – cv. 1, 2, str. 11 – cv. 1, 2

Pracovní sešit – str. 9 – cv. 6, 7, str. 10 – cv. 1, 2, 4

Početníček – str. 5 – cv. 1, 2

 

Učivo 18. – 22. 9.

práce s N tabulkou, počítání s penězi, práce s krychlemi, procvičování sčítání a odčítání do 100, řešení slovních úloh

Učebnice – str. 7 – dole příklady, str. 9 – cv – 3, 5

Pracovní sešit – str. 8 – cv. 1 a), b), str. 9 – cv. 5, 8

Početníček – str. 3 – cv. 3, 4, 5, str. 4 – cv. 3, 4

 

Učivo 11. – 15. 9.

práce s N tabulkou, procvičování zaokrouhlování na desítky, řešení slovních úloh, krychlové stavby – jejich plány, stavba dle plánu, práce ve dvojicích, ve skupinách

Učebnice – str. 6 – cv. 1

Pracovní sešit – str. 5 – cv. 5, 6, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 3, 4, 5

Početníček – str. 1, 2, 3 – cv. 1, 2

 

Učivo 4. – 8. 9.

Organizace  předmětu, práce s tabulkou N, číselná řada, násobky čísel, počítání v prostředí sousedé

Učebnice – str. 5- cv. 1, 3

Pracovní sešit – str. 4 – cv. 1, 2, str. 5 – cv. 3, 4