3. třída – Matematika

matematika 1

Probrané učivo 4.11. – 8.11.

Učebnice str. 21 – 24, cv. 1 – 13, PS str. 14, cv. 1 – 7, str. 15, cv. 1-5, násobky 6, slovní úlohy

Probrané učivo 31.10 – 1.11.

Halloween ve škole – zábavné výuka v maskách

Probrané učivo 21.10.- 25.10.

Učebnice str. 19 – 20, cv. 1 -8, PS str. 13, cv. 1 – 5, sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Probrané učivo 14.10. – 18.10. 

Učebnice str. 17 cv. 6  – 8, str. 18 cv. 9, PS oranžový str. str. 9 cv. 2 – 6, str. 10 – 11 celá, opakování násobků 1 – 5 – příprava na pětiminutovky v každé hodině

Probrané učivo 7.10. – 11.10. 

Opakování do 100 – PS oranžový str. 7 cv. 1 – 7, str. 8 cv. 1 – 8, str. 9 cv.1

Probrané učivo 30.9. – 4.10.

PS oranžový str. 6 cv. 1 – 4b), učebnice str. 10, opakování slovních úloh – procvičování zápisů slovních úloh, PL na procvičování

Probrané učivo 23.9. – 27.9.

PS oranžový str. 3 -5, učebnice str. 5 -9. Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 přes desítku

Probrané učivo 16. – 20.9.
PS str. 7, násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5. Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku.

Matematika – opakování učiva 2. ročníku, orientace na číselné ose, sčítání a odčítání v oboru do 100