3. třída – Matematika

matematika 1

Probrané učivo 16. – 20.9.
PS str. 7, násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5. Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku.

Matematika – opakování učiva 2. ročníku, orientace na číselné ose, sčítání a odčítání v oboru do 100