3. třída – Český jazyk

Učivo 18. – 22. 6.

opakování a procvičování probraného učiva

pracovní sešit – str. 72 – cv. 8, 9, str. 88 – cv. 1, 2, str. 89 – cv. 1, 2, str. 90 – celá, str. 91 – 1, 2, 4,  str. 92 – cv. 8, 9, 10

 

Učivo 11. – 15. 6.

pobyt v přírodě Všemina – opakování a procvičování učiva, dopis – adresa, volné psaní, deníkový záznam

 

Učivo 4. – 8. 6.

opakování a procvičování učiva, závěrečná písemná práce

učebnice – str. 74 – cv. 1,

pracovní sešit – str. 69 – cv. 3

čítanka – str. 90 + 91 – cv. 1, 2

 

Učivo 28. 5. – 1. 6.

podstatná jména, slovesa – určování mluvnických kategorií, pravopisná cvičení, oprava chyb, doplňovací cvičení, opakování – slov souznačná, protikladná, párové souhlásky, opis přepis, závěrečný diktát, čtení s porozuměním – závěrečná písemná práce

učebnice – str. 70 – cv. 1, str. 71 – cv. 2, 3,

pracovní sešit – str. 65 – cv. 4, str. 66 – cv. 2, str. 67 – cv. 3, 4, 5, str. 68 – celá

písanka – str. 29, 30, 34

 

Učivo 21. 5. – 25. 5. 

podstatná jména – určování mluvnických kategorií, slovesa – čas – minulý, přítomný, budoucí, infinitiv, zvratné sloveso, opis, přepis, diktát, čtení delšího textu, práce s textem

učebnice – str. 66 – cv. 2, 3, str. 67 – cv. 2, str. 68 – cv. 4, str. 69 – cv. 3

pracovní sešit – str. 63 – cv. 3, str. 64 – cv. 1, 2, 3, str. 65 – cv. 1, 2, 3

čítanka – str. 86 + 87

písanka – str. 29 + 30

 

Učivo 14. – 18. 5.

pád, číslo, rod podstatných jmen, slovesa – osoby u sloves – číslo jednotné a množné, opis, přepis, vyhledávání chyb, vzkaz – písemný, ústní, opis, přepis, práce s textem

učebnice – str. 63, str. 65 – cv. 2, str. 66 – cv. 1, str. 100

pracovní sešit – str. 61, str. 62 – cv. 1, 2

čítanka – str. 78 + 79

písanka – str. 24

 

Učivo 9. – 11. 5.

podstatná jména – určování pádu, rodu, čísla, doplňování i, y po měkký, tvrdých a obojetných souhláskách, velké písmeno – jména vlastní a obecná, párové souhlásky, opis, přepis, báseň o mamince – pro maminku

učebnice – str. 62 – cv. 3,  str. 63 – cv. 1

pracovní sešit – str. 60 – cv. 4, 5

čítanka – str. 80 + 81

 

Učivo 30. 4. – 4. 5.

pády, pádové otázky, určování pádů podstatných jmen, číslo jednotné a množné, rod podstatných jmen – mužský, ženský, střední, opis, přepis, doplňování i, y, práce s textem

učebnice – str. 60, str. 61 – cv. 2, 3, 4,

pracovní sešit – str. 58 – cv. 3, str. 59 – cv. 1

čítanka – str. 78 + 79

 

 

Učivo 23. – 27. 4.

určování slovních druhů, podstatná jména vlastní a obecná, skloňování podstatných jmen, pádové otázky, práce s textem, opis, přepis, autodiktát

učebnice – str. 57 – cv. 2, 3, str. 58, 59

pracovní sešit – str. 57, str. 58 – cv. 1

čítanka – str. 74 – 77

písanka – str. 21 + 22

 

Učivo 16. – 20. 4. 

vyjmenovaná slova – doplňování i/y, slovní druhy, podstatná jména – vlastní a obecná, opis, přepis, diktát, práce s textem

učebnice – str. 55, 56

pracovní sešit – str. 56

čítanka – str. 72 + 73

písanka – str. 20

 

Učivo 9. – 13. 4. 

Doplňování i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy – přehled, slovní druhy ohebné a neohebné, popis zvířete, čtení s porozuměním, práce s textem, opis, přepis

učebnice – str. 52, str. 54 – cv. 3, str. 55 – cv. 3, str. 102

pracovní sešit – str. 54 – cv. 1, 2, str. 55 – cv. 3, str. 86 – cv. 1

čítanka – str. 70 + 71

písanka – s. 18 + 19 

 

Učivo 3. – 6. 4. 

Slova vyjmenovaná a slova s nimi příbuzná, doplňování i, y, vyhledávání chyb, podstatná jména, slova – vyhledávání, slova jednoslabičná, opis, přepis, hry s rýmy, hádanky

učebnice – str. 50 – cv. 3, 4, str. 51 – cv. 7, 8, 9

pracovní sešit – str. 53 – cv. 2, 3, 4, 6

čítanka – str. 62 + 63, 64 + 65

písanka – str. 12, 14

 

Učivo 26. – 28. 3.

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná, doplňování i – y, opis přepis

učebnice – str. 48 – cv. 7, str. 49 – cv. 1, str. 50 – cv. 2

pracovní sešit – str. 51 – celá strana

 

Učivo 19. – 23. 3.

Vyjmenovaná slova po V a slova s nimi příbuzná, slova s předponou -vy, -vý, vyjmenovaná slova po Z, opis, přepis, čtení s porozuměním, hry s rýmy, telefonický rozhovor

učebnice – str. 46 – cv. 7, str. 47, str. 48 – cv. 5, str. 99 – celá

pracovní sešit – str. 44 – cv. 4, str.  46 + 47, str. 48 + 49

čítanka – str. 40 + 41, str. 60 + 61

 

Učivo 12. – 16. 3.

Vyjmenovaná slova po V, práce se slovními druhy, čtení s porozuměním, práce s textem – vyhledávání informací v textu, opis, přepis, běhací diktát, zdvořilé vystupování

učebnice – str. 43 – cv. 7, str. 44, 45, 46 – cv. 4 – ústně, cv. 5, str. 94 – cv. 1, str. 118 – březen – 1 a) – přepis do sešitu

pracovní sešit – str. 44 – cv. 1, 2, 3, str. 45,

čítanka – str. 56 – 59

písanka – strana 10

 

Učivo 5. – 9. 3.

Vyjmenovaná slova po S a slova s nimi příbuzá, slovní druhy – opakování, procvičování – podstatná jména, slovesa, pedložky, spojky, opis, přepis, čtení s porozuměním, čím chci být – práce dle osnovy, práce ve skupině

učebnice – str. 42 – cv. 4, 5, str. 43 – cv. 9, str. 86

pracovní sešit – str. 40 – 43, str. 78 – cv. 2

čítanka – str. 52 – 55

písanka – strana 1, strana 9

 

Učivo 26. 2. – 2. 3.

Vyjmenovaná slova po P, S, práce s textem, volné psaní, opis, přepis, diktát, vypravování – povolání, popis – stroj času

učebnice – str. 40 – cv. 7, 8, str. 41 – cv. 1, str. 42 – cv. 3, str. 43 – cv. 8,  str. 117 – cv. 1 a) + b)

pracovní sešit – str. 38 + 39, str. 40 – cv. 1, str. 78 – cv. 1

čítanka – str. 48 – 51

písanka – 2. díl – str. 4

 

Učivo 12. – 16. 2.

Vyjmenovaná slova po P a slova s nimi příbuzná, recitace básně – třídní kolo, školo kolo, opis, přepis, volné psaní, čtení s porozuměním

učebnice – str. 38 – cv. 1, str. 39 – cv. 4, 5 – do sešitu, str. 40 – cv. 6

pracovní sešit – str. 36 – celá, str. 37, str. 39 – cv. 6

čítanka – str. 48 + 49

 

Učivo 5. – 9. 2.

Vyjmenovaná slova po M a slova s nimi příbuzná, podstatná jména – vyhledávání v textu, opis, přepis, diktát, doplňování hlásek do slov – práce na pracovním listě, procvičování učiva – ve dvojicích, recitace básně (příprava na třídní kolo recitační soutěže), základní komunikační pravidla, čtení s porozuměním

pracovní list – str. 23 – celá strana, str. 39 – cv. 3, 5, 6, 7

pracovní sešit – str. 83 – cv. 1

čítanka – str. 46 + 47

 

 

 

Učivo – 22. – 26. 1.

Vyjmenovaná slova po M a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, čtení s porozuměním, prezentace čtenářského deníku

učebnice – str. 37 – cv. 5

pracovní sešit – str. 32 – cv. 3, 4, str. 33, str. 35 – cv. 6

čítanka – str. 38 + 39

písanka – str. 38

 

Učivo – 15. – 19. 1.

Vyjmenovaná slova po B, L, M, opakování procvičování učiva k pololetní pís. práci, pololetní písemná práce, diktát, opis, přepis, popis postavy, čtení s porozuměním, pohádka

učebnice – str. 35 – cv. 1

pracovní sešit – str. 32 – cv. 1, 2

čítanka – str. 34 – 37

písanka – str. 36

 

Učivo 3. – 5. 1.

Vyjmenovaná slova po L a slova s nimi příbuzná, zážitky z vánočních prázdnin, opis, přepis, práce s textem, práce na pracovním listě

učebnice – str. 35 – cv. 6 – do sešitu, str. 34 – cv. 8 – ústně

pracovní sešit – str. 30 + 31

čítanka – str. 30 + 31

písanka – str. 31

 

Učivo 11. – 15. 12.

Doplňování i/y po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným, popis pohádkové postavy, opis, přepis, práce s textem, čtení s porozuměním

práce na pracovním listě

pracovní sešit – str. 75 – vodník

učebnice – str. 116 – prosinec – cv. 1 a)

čítanka – 26 – 29

písanka – str. 24, 25

 

Učivo 4. – 8. 12.

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným, opis, přepis, psaní správného tvaru psacích písmen, diktát, popis postavy – čert, Mikuláš a anděl, recitace básně,

pracovní sešit – str. 24 – cv. 10

písanka – str. 22, 23

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným po B – psaní i/y se  zdůvodňováním, pamětné osvojení básně, sebehodnocení za měsíc listopad

učebnice – str. 31 – cv. 7

pracovní sešit – str. 22 – cv. 3, str. 23 – celá, str. 27 – cv. 12

 

Učivo – 20. – 24. 11.

Vyjmenovaní slova po B, příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po B, práce s textem, čtení s porozuměním – úryvek z knihy Malý princ, poslech audionahrávky z knihy Malý princ, vypravovaní – dobrý skutek

učebnice – str. 29 – cv. 2, str. 30

pracovní sešit – str. 22 – cv. 1, 2, 5, str. 24 – cv. 8, 9, 11, str. 25 + 26

čítanka – str. 24 + 25

písanka – str. 14, 15, 16

 

Učivo 13. – 16. 11.

Hlásková stavba slova, vyjmenovaná slova po B, opis, přepis, diktát, hry s rýmy

učebnice – str. 28 – cv. 4, str. 29 – cv. 1

čítanka – str. 22 a 23

písanka – str. 12

 

Učivo 6. – 10. 11.

Slova příbuzná, různé tvary jednoho slova, opakování – rozdělení hlásek, obojetné souhlásky, opis, přepis, přepis s doplňováním i/y, doplňování slov do básně, rýmy, řazení slov dle abecedy, slova protikladná

učebnice – str. 27 – cv. 2, str. 28 – cv. 3

pracovní sešit – str. 20 – celá, 21 – celá

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Slova příbuzná – kořen, předpona, přípona, různé tvary jednoho slova, opis, přepis básně, diktát, psaní číslic,  sebehodnocení žáka, bajka – O lišce a čápu – práce s textem

učebnice – str. 26 – cv. 1, 2, 3, 4, str. 27 – cv. 1, str. 114 –  říjen cv. 1 a)

pracovní sešit – str. 19 – celá strana

Čítanka – str. 20 a 21

Písanka – str. 10 a 11

 

Učivo 9. – 13. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce, opis, přepis, diktát, oslovení, pozdrav, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky

pracovní sešit – str. 10 – cv. 4, 6, str. 11 – cv. 1

učebnice – str. 13 – cv. 1, str. 2 – cv. 2, 3, str. 114 – cv. 1 a)

písanka – str. 4 – 7

 

Učivo 2. – 6. 10.

Párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí, opis, přepis, oslovení, pozdrav, omluva, pověst

pracovní sešit – str. 8 – cv. 2, str. 9 – celá, str. 10 – cv. 5

učebnice – str. 10 – cv. 6, str. 11 – cv. 2, str. 12 – cv. 5, 8, 9, str. 84 – cv. 1

čítanka – str. 12 a 13

 

Učivo 25. – 29. 9.

Slova s dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě, párové souhlásky, diktát, vypravování – osnova, čtení delšího textu s porozuměním, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

pracovní sešit – str. 6 – cv. 3, 4, str. 7 – celá, str. 8 – cv. 1, 3

učebnice – str. 8 – cv. 4 – jen doplnit i/y, str. 9 – cv. 2 – jen spojit, str. 10 – cv. 5, str. 82 – vypravování – nadpis, osnova

písanka – str. 3 – celá

 

 

Učivo 18. – 22. 9.

Slova nadřazená, podřazená, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, doplňování i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, druhy vět, párové souhlásky, řazení slov dle abecedy, vypravování – osnova, opis, přepis

Učebnice – str. 5 – cv. 7, str. 6 – celá, str. 7 – cv. 2

Pracovní sešit – str. 5 – celá, str. 6 – cv. 1, 2, str. 74 – cv. 2

Čítanka – str. 6, 7,8

Písanka – str. 2 – celá

 

Učivo 11. – 15. 9.

Opakování učiva za 2. ročníku – slovo nadřazené, podřazené, abeceda, doplňování u, ú, ů, doplňování hlásek do slov, opis, přepis, vypravování – obr osnova, poslech pohádky

Učebnice – str. 3 – cv. 2, 3, str. 4 – cv. 2, 3, str. 5 – cv. 5

Pracovní sešit – str. 2 – cv. 3, str. 3 – celá, str. 4 – cv. 4

 

 

Učivo 4. – 8. 9.

Organizace předmětu, nadepisování sešitů, opakování látky 2. ročníku – větné celky – věta jednoduchá, souvětí, druhy vět, podstatná jména, hlásková stavba slova, dělení slova na slabiky, zážitky z prázdnin.

Učebnice – str. 2 – cv. 1

Pracovní sešit – str. 2 – cv. 2