3. třída – Anglický jazyk

 

 • KONZULTAČNÍ HODINY – ČT    od 15. 00 – 16.00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

MĚSÍČNÍ PLÁN:

Květen – FOOD

 • Vazba there is/are
 • numbers – 10 – 20
 • předložky between, next to

Duben – MY TOWN

 • předložky  in/on/under
 • jednotné a množné číslo
 • Where is…?

Březen – MY HOME 

            – Easter    

Grammar: to be,to have , předložky in, on, under, otázka Where is/are…?

Únor – MY FAMILY

Grammar: to be + přídavná jména, to have + ( části těla, členové rodiny), otázka Who´s this?

TÝDENNÍ PLÁN:

37. 14.5 – 18.5.  chapter 22

36. 7.5. – 11.5.

35.30.4. – 4.5.

34.23.4 – 27.4.

33. 16.4 – 20.4.

32. 9.4 – 13.4

31. 2.4 – 6.4  cHapter 19 Look at the map

29. 19. – 23.3. ………………………………………………………………

UČ Chapter 17,18 – práce s obrázkem, odpovědi na otázky Where is…?Where are….?   ( po str. 55)

použití předložek   IN – ON – UNDER

PS str. 48 – 49

Procvičujte slovní zásobu – toys, clothes, school things, colours, numbers, furniture

Znalost slovíček je nutná pro tvorbu vět, správný překlad.

 • Příprava na test:
 • TEST – třídění slovíček   př. str. 46/3

PROBRANÉ UČIVO:

Březen – MY HOME

28.  12.3.-16.3………………………………………………………….

 

Nová slovíčka: armchair,  bed, carpet, rug, lamp, poster, wardrobe, cupboard, sofa, table,computer, bookcase, chair

Opakování slovíček:  psaní, překlad

 • ( toys – plane, train, doll, robot, car, kite, teddy bear, drum, ball, bike, skateboard)
 • ( clothes – scarf, cap, jeans, shoes, skirt, T- shirt, boots, hat, jacket, socks, dress)

Chapter 18  uč str. 52, ps str.46 – 47

Chapter 17 – str. 45

SP – TEST spojování vět, slovní zásoba toys

27.   5.3. – 9.3…………………………………………………….

Chapter 17 – str. 44

Chapter 16  – str. 42 – 43

Tvorba vět s to have, to be, překlad

TEST – poslech, tajenka ( slovní zásoba clothes),psaní krátkých odpovědí

 26. ………………………………………………………….

PS str. 40-41

UČ str. 38 – 39     komix – překlad, hra Who´s this?

Opakování slovíček : přídavná jména  – použití ve větách  ( to be)  ( kladná, záporná věta + otázka)

 • tall, skinny, short, fat, chubby, slim, long. little
 • sad, happy, angry, clever, nice, lovely

EXAM – slovíčka ( family)

………………………………………………………………………………………….

16.2.

Slovní zásoba – family

Předčítání pohádky Little Red Riding Hood

 • Chapter 14 ( přídavná jména – tall, short, skinny, chubby, fat)
 • Chapter 15 ( přídavná jména – sad, skinny, angry, nice, happy) Tvojba vět ( kladná, záporná, otázka  – v 1. os. č. jed.)
 • dokončit  39

1.2. ( pro nemocné)

Učebnice – Chapter 13         38/1, 39/3

Překlad vět  – do sešitu

 • Můj otec má auto.
 • Petr a Honza jsou bratři.
 • Petr má hnědé vlasy a velký nos.
 • Honza má černé vlasy a modré oči.

 

 

MO    Dnes jsme si napsali test bez přípravy. Pokryta byla celá klasifikační stupnice. Posílám je ke kontrole a opravě chyb. Každou hodinu děti dostanou testík, překlad, spojovačku, doplňovačku,atd…,abychom předěšli tomu, že se budou učit pouze tehdy, když bude nahlášen test. Obsahem těchto testíků bude vždy jen probrané učivo.

Věřím, že se u spousty dětí jejich výsledky zlepší.

OBSAHEM TESTŮ MŮŽE BÝT:

 • spojování osobních zájmen a slovesa to be (být)      I ……am     you ……are
 • překlad    ( já jsem, ona je,….)
 • doplňování slovesa to be do vět ( zatím pouze v jednotném čísle)
 • hláskovací diktát  ( u jednoduchých slov) ** budeme zkoušet
 • slovní zásoba: dny v týdnu, pozdravy,počasí
 • Fráze: překlad, slovosled, při otázce odpověď celou větou

HW

 • – Domino – podlepit, vystřihnout, hrát a hlavně se pokyny naučit
 • – do velkého sešitu nakreslit obrázek sebe a člena rodiny, kterého představím podle vzoru v sešitě

THU Děti dostaly slovíčka – pokyny k procvičení. Jsou v lepené ve slovníčku. Každé slovo několikrát přepíší.

Zkoušení tohoto tématu:U pokynu budu hodnotit převážně porozumění.

Řeknu pokyn anglicky

– děti pokyn přeloží

– pokyn provedou

– pokyn bezchybně přečtou

– přiřadí slovo k obrázku (viz. Domino)

Domino si přinesou do školy,budeme s nim pracovat.

A co nás čeká dál?

Již jsme začali procvičovat novou slovní zásobu – školní potřeby. Seznámili jsme se s užitím neurčitého členu a/an před podstatným jménem v jednotném čísle.

Následovat bude použití slov ve větách.

What is it?It’s a book.

What colour is it? It‘ s a blue book.

Tvorba otázky a krátké odpovědi.

Is it a pen? Yes, it is. No,it isn’t.

 

30. 10. – 3.11.

MO        Překlady vět s osobními a přivlastňovacím zámeny. Přepis  a skládání  básně, učebnice str. 16/2
TUE      Halloween party, učebnice str.91
THU      Classroom language – pokyny,domino, slovosled (Chapter 5) Pokud někdo nestihl vypracovat cv.4,5,6/ 15 pokusí se dokončit doma. Děti pracovaly samostatně svým tempem někteří potřebovali dopomoc.

Poslech :

23. 10.  – 27.10.

MO    Opakování – procvičování  What ´s the weather like today?
TUE  Opakování – procvičování  slovní zásoba  ( dny v týdnu počasí)   sunny, rainy,snowy,cloudy, partly cloudy, stormy
THU  What day is it today?

16. 10. – 20.10.

MO          Where (are you) from? (he,she…)   Robert at school  ( rozhovor str. 14 , učebnice)
TUE       Zájmena osobní, přivlastňovací   +  dobrovolný úkol ( rozhovor s oblíbenou osobností, podle vzoru na str. 15, učebnice)
THU      The alphabet  – Can you spell your name?

9. 10.  – 13. 10.

MO

– Chapter 4 ( text book, učebnice) – str.12

gramatika: I am, you are, he is, she is, it is      NAUČIT SE!

 •  HW
 • spojit osobní zájmena (I, you, he, she,it) se správným tvarem slovesa to be ( is, am, are)
 • slovníček – doplnit slova k obrázkům  weather – počasí  ( vyhledat ve slovníku nebo si poslechnout písničku)

 

TUE Chapter 4 (aktivity book, PS)   Where are you from?

 

 

 

Probrané učivo:

Chapter 1, 2, 3 + days of the week

 • Osobní zájmena: I, you, he, she, it
 • Přivlastňovací zájmena: my, your, her, his

Slovní zásoba:

 • učebnice str. 26
 • Pozdravy
 • Dny v týdnu
 • Opakování – počasí

Fráze:

 • učebnice str. 26

 

 

Domácí příprava:     

 • domácí úkoly ( v sešitě AJ-HW či pracovním sešitě)
 • procvičování slovní zásoby ( slovníček, pracovní sešit na str.89)
 • poslech písniček
 • procvičování v HAPPY STREET
 • oprava chyb v sešitě + v testech  (procvičujte správné psaní slov)

763fe17051b55f21fd99a32b9a435996

Přehled učiva 3. ročníku

Bezva stránky – k procvičování

Písničky