3. třída – Anglický jazyk

Vážení rodiče, chtěla bych vás poprosit, zda můžete dohlédnout na vaše děti při chystání pomůcek. Je důležité, aby si nosily vše potřebné.

KONZULTAČNÍ HODINY – ČT    od 15. 00 – 16.00 hod. (nelépe po předchozí domluvě)

Slovníčky mám u sebe. Prosím o dohlížení na to, aby děti opravdu každé slovíčko několikrát napsaly. Nejlépe 3 řádky. Bez cvičení není mistra :D

6.11.-10.11.

MO    Dnes jsme si napsali test bez přípravy. Pokryta byla celá klasifikační stupnice. Posílám je ke kontrole a opravě chyb. Každou hodinu děti dostanou testík, překlad, spojovačku, doplňovačku,atd…,abychom předěšli tomu, že se budou učit pouze tehdy, když bude nahlášen test. Obsahem těchto testíků bude vždy jen probrané učivo.

Věřím, že se u spousty dětí jejich výsledky zlepší.

OBSAHEM TESTŮ MŮŽE BÝT:

 • spojování osobních zájmen a slovesa to be (být)      I ……am     you ……are
 • překlad    ( já jsem, ona je,….)
 • doplňování slovesa to be do vět ( zatím pouze v jednotném čísle)
 • hláskovací diktát  ( u jednoduchých slov) ** budeme zkoušet
 • slovní zásoba: dny v týdnu, pozdravy,počasí
 • Fráze: překlad, slovosled, při otázce odpověď celou větou

HW

 • – Domino – podlepit, vystřihnout, hrát a hlavně se pokyny naučit
 • – do velkého sešitu nakreslit obrázek sebe a člena rodiny, kterého představím podle vzoru v sešitě

THU Děti dostaly slovíčka – pokyny k procvičení. Jsou v lepené ve slovníčku. Každé slovo několikrát přepíší.

Zkoušení tohoto tématu:U pokynu budu hodnotit převážně porozumění.

Řeknu pokyn anglicky

– děti pokyn přeloží

– pokyn provedou

– pokyn bezchybně přečtou

– přiřadí slovo k obrázku (viz. Domino)

Domino si přinesou do školy,budeme s nim pracovat.

A co nás čeká dál?

Již jsme začali procvičovat novou slovní zásobu – školní potřeby. Seznámili jsme se s užitím neurčitého členu a/an před podstatným jménem v jednotném čísle.

Následovat bude použití slov ve větách.

What is it?It’s a book.

What colour is it? It‘ s a blue book.

Tvorba otázky a krátké odpovědi.

Is it a pen? Yes, it is. No,it isn’t.

 

30. 10. – 3.11.

MO        Překlady vět s osobními a přivlastňovacím zámeny. Přepis  a skládání  básně, učebnice str. 16/2
TUE      Halloween party, učebnice str.91
THU      Classroom language – pokyny,domino, slovosled (Chapter 5) Pokud někdo nestihl vypracovat cv.4,5,6/ 15 pokusí se dokončit doma. Děti pracovaly samostatně svým tempem někteří potřebovali dopomoc.

Poslech :

23. 10.  – 27.10.

MO    Opakování – procvičování  What ´s the weather like today?
TUE  Opakování – procvičování  slovní zásoba  ( dny v týdnu počasí)   sunny, rainy,snowy,cloudy, partly cloudy, stormy
THU  What day is it today?

16. 10. – 20.10.

MO          Where (are you) from? (he,she…)   Robert at school  ( rozhovor str. 14 , učebnice)
TUE       Zájmena osobní, přivlastňovací   +  dobrovolný úkol ( rozhovor s oblíbenou osobností, podle vzoru na str. 15, učebnice)
THU      The alphabet  – Can you spell your name?

9. 10.  – 13. 10.

MO

– Chapter 4 ( text book, učebnice) – str.12

gramatika: I am, you are, he is, she is, it is      NAUČIT SE!

 •  HW
 • spojit osobní zájmena (I, you, he, she,it) se správným tvarem slovesa to be ( is, am, are)
 • slovníček – doplnit slova k obrázkům  weather – počasí  ( vyhledat ve slovníku nebo si poslechnout písničku)

 

TUE Chapter 4 (aktivity book, PS)   Where are you from?

 

 

 

Probrané učivo:

Chapter 1, 2, 3 + days of the week

 • Osobní zájmena: I, you, he, she, it
 • Přivlastňovací zájmena: my, your, her, his

Slovní zásoba:

 • učebnice str. 26
 • Pozdravy
 • Dny v týdnu
 • Opakování – počasí

Fráze:

 • učebnice str. 26

 

 

Domácí příprava:     

 • domácí úkoly ( v sešitě AJ-HW či pracovním sešitě)
 • procvičování slovní zásoby ( slovníček, pracovní sešit na str.89)
 • poslech písniček
 • procvičování v HAPPY STREET
 • oprava chyb v sešitě + v testech  (procvičujte správné psaní slov)

763fe17051b55f21fd99a32b9a435996

Přehled učiva 3. ročníku

Bezva stránky – k procvičování

Písničky