3. třída – Anglický jazyk

Vážení rodiče, chtěla bych vás poprosit, zda můžete dohlédnout na vaše děti při chystání pomůcek. Je důležité, aby si nosily vše potřebné.

9.  – 13. 10.

MO    – Chapter 4 ( text book, učebnice) – str.12

gramatika: I am, you are, he is, she is, it is      NAUČIT SE!

 •  HW
 • spojit osobní zájmena (I, you, he, she,it) se správným tvarem slovesa to be ( is, am, are)
 • slovníček – doplnit slova k obrázkům  weather – počasí  ( vyhledat ve slovníku nebo si poslechnout písničku)

 

TUE Chapter 4 (aktivity book, PS)   Where are you from?

THU

 

 

Probrané učivo:

Chapter 1, 2, 3 + days of the week

 • Osobní zájmena: I, you, he, she, it
 • Přivlastňovací zájmena: my, your, her, his

Slovní zásoba:

 • učebnice str. 26
 • Pozdravy
 • Dny v týdnu
 • Opakování – počasí

Fráze:

 • učebnice str. 26

 

 

Domácí příprava:     

 • domácí úkoly ( v sešitě AJ-HW či pracovním sešitě)
 • procvičování slovní zásoby ( slovníček, pracovní sešit na str.89)
 • poslech písniček
 • procvičování v HAPPY STREET
 • oprava chyb v sešitě + v testech  (procvičujte správné psaní slov)

763fe17051b55f21fd99a32b9a435996

Přehled učiva 3. ročníku

Bezva stránky – k procvičování

Písničky