3.tř – Prvouka

hlavní

 

Učivo 8. – 12. 10.

Orientace v krajině, opakování a procvičovaní učiva – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

 

Učivo 1. – 5. 10.

Krajina kolem mého domova, pověst o obci Tečovice a okolních obcích – pracovní sešit – str. 9/1

Učivo 17. – 21. 9.

Kde jsme doma, naše vlast – pracovní sešit – str. 4/cv. 4, str. 5/5, str. 6/1, 3, 4, str. 7/1, 2

Učivo 10. – 14. 9.

Cesta do školy, dopravní značky – pracovní sešit – str. 2/1, 3, str. 3/2, str. 4/1,2

Učivo 3. – 7. 9.

Ve škole, třídní pravidla

 

 

Procvičování onlin