3.tř – Prvouka

hlavní

Učivo 17.6. – 21. 6.

Vesmír – roční období

pracovní sešit str. 58

Vesmír – Slunce a planety

Učivo 10.6. – 14. 6.

Přírodní společenství – pole, louka, u vody

pracovní sešit str. 65 – 70

Učivo 3.6. – 7. 6.

školní výlet

Učivo 27.5. – 31. 5.

živočichové – obojživelníci – stavba těla, zástupci

pracovní sešit – 57 – cv. 1, 4

Ve středu – písemné opakování – živočichové

Učivo 20.5. – 24. 5.

živočichové – plazi, obojživelníci – stavba těla, zástupci

pracovní sešit – str. 55, 56, 57 – cv. 1, 4

Učivo 13.5. – 17. 5.

živočichové – ptáci – stavba těla, rozdělení do různých skupin, ryby – popis těla ryby, rozdělení ryb

pracovní sešit – str. 53, 54

Učivo 6.5. – 10. 5.

živočichové – savci, stavba těla kočky domácí, dělení savců dle stravy, dle způsobu pohybu, dle prostředí, ve kterém žijí

pracovní sešit – str. 52 – cv. 1, 2, 3

Učivo 29.4. – 3. 5.

rostliny – písemné opakování, živočichové – společné znaky živočichů

pracovní sešit – str. 51

 

Učivo 16. – 20. 4.

rostliny – léčivé, jedovaté, chráněné,

pracovní sešit – str. 50

 

Učivo 16. – 20. 4.

rostliny – dýchání rostlin, fotosyntéza, části rostliny – kořen, stonek, listy, květ, plod

pracovní sešit – str. 48, 49

Učivo 8. – 12. 4.

rostliny – dýchání rostlin, fotosyntéza, části rostliny – kořen, stonek, listy, květ, plod

pracovní sešit – str. 48, 49

 

Učivo 4. 3. – 8. 3.

rostliny – společné znaky rostlin

pracovní sešit – str. 48 – cv. 1,2

 

Učivo 25. – 29. 3.

vzduch – opakování, půda – složení, humus, Slunce – světlo a teplo – význam

pracovní sešit – str. 44, 45

 

Učivo 18. 3. – 22. 3.

Neživá příroda, horniny a nerosty – písemné opakování, ochrana přírody, voda – koloběh vody, vodní zdroje, slaná a sladká voda

 

Učivo 11. 3. – 15. 3.

Neživá příroda, horniny a nerosty, ropa, uhlí – práce s textem, vyhledávání informací

pracovní sešit – str. 40

 

Učivo 5. – 9. 3.

Přírodniny živé a neživé, lidské výtvory, horniny a nerosty

pracovní sešit – str. 39 – cv. 1, 3, 4

 

Učivo 18. 2. – 22. 2.

Lidé a společnost – povolání dospělých – str. 36

Lidé a společnost – minulost, současnost, budoucnost – str. 38

 

Učivo 11. 2. – 15. 2.

Lidské tělo – opakovací test

Lidé a společnost – povolání dospělých – pracovní sešit str. 36

 

Učivo 4. 12. – 8. 2.

Lidské tělo – správná výživa – pracovní sešit str. 34

Lidské tělo – růst a vývoj

 

Učivo 28. 1. – 31. 1.

Lidské tělo – u lékaře – pracovní sešit str. 32

Lidské tělo – žiju zdravě – pracovní sešit str. 33

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

Lidské tělo – vnitřní orgány – pracovní sešit str. 30

Lidské tělo – smysly – pracovní sešit str. 31

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

lidské tělo – stavba těla, rozmnožování

pracovní sešit – str. 29,31

 

Učivo 7. 1. – 11. 1.

Opakování – jednotky času, druhy hodin, jednotky objemu, jednotky času, druhy hodin, písemný test

Učivo 17. 12. – 21. 12.

Měříme čas – základní jednotka času, druhy hodin, měříme objem – základní jednotka objemu

pracovní sešit – str. 22, 23 –

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

Měření hmotnosti – základní jednotka hmotnosti, druhy vah, měření času – základní jednotka času

pracovní sešit – str. 21 – celá, str. 22 – cv. 1, 2

 

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Svět kolem nás – vlastnosti látek, skupenství látek

pracovní sešit str. 19

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Moje rodina – hospodaříme s penězi

Pracovní sešit – str. 26

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Moje rodina, čím chci být

Pracovní sešit – str. 24,25

 

Učivo – 12. – 16. 11.

Rodina – moje rodina, písemné opakování – stromy, houby, ovoce a zelenina

pracovní sešit – str. 24 cv. 1,3,4

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté, stavba těla houby, sběr hub – pracovní sešit – str. 14

Byliny – pracovní sešit – str. 13

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté, stavba těla houby, sběr hub – pracovní sešit – str. 14

Učivo 22. – 26. 10.

Stromy a keře, byliny– pracovní sešit – str. 12 – cv. 1,2, 3,4 str. 13 – cv. 1,2,3

Učivo 15. – 19. 10.

Živá příroda – ovoce, zelenina, užitkové plodiny – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

Učivo 8. – 12. 10.

Orientace v krajině, opakování a procvičovaní učiva – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

Učivo 1. – 5. 10.

Krajina kolem mého domova, pověst o obci Tečovice a okolních obcích – pracovní sešit – str. 9/1

Učivo 24. – 27. 9.

Naše vlast, státní symboly, státní svátek, Praha – hlavní město – pracovní sešit – str. 7 cv. 1,2,3,4, str. 8 cv. 1, 2, 3

Učivo 17. – 21. 9.

Kde jsme doma, naše vlast – pracovní sešit – str. 4/cv. 4, str. 5/5, str. 6/1, 3, 4, str. 7/1, 2

Učivo 10. – 14. 9.

Cesta do školy, dopravní značky – pracovní sešit – str. 2/1, 3, str. 3/2, str. 4/1,2

Učivo 3. – 7. 9.

Ve škole, třídní pravidla

 

 

Procvičování onlin