3.tř – Prvouka

hlavní

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

Měření hmotnosti – základní jednotka hmotnosti, druhy vah, měření času – základní jednotka času

pracovní sešit – str. 21 – celá, str. 22 – cv. 1, 2

 

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Svět kolem nás – vlastnosti látek, skupenství látek

pracovní sešit str. 19

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Moje rodina – hospodaříme s penězi

Pracovní sešit – str. 26

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Moje rodina, čím chci být

Pracovní sešit – str. 24,25

 

Učivo – 12. – 16. 11.

Rodina – moje rodina, písemné opakování – stromy, houby, ovoce a zelenina

pracovní sešit – str. 24 cv. 1,3,4

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté, stavba těla houby, sběr hub – pracovní sešit – str. 14

Byliny – pracovní sešit – str. 13

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté, stavba těla houby, sběr hub – pracovní sešit – str. 14

Učivo 22. – 26. 10.

Stromy a keře, byliny– pracovní sešit – str. 12 – cv. 1,2, 3,4 str. 13 – cv. 1,2,3

Učivo 15. – 19. 10.

Živá příroda – ovoce, zelenina, užitkové plodiny – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

Učivo 8. – 12. 10.

Orientace v krajině, opakování a procvičovaní učiva – pracovní sešit – str. 9 – cv. 2, 3, str. 10 – cv. 1, str. 11 – celá

Učivo 1. – 5. 10.

Krajina kolem mého domova, pověst o obci Tečovice a okolních obcích – pracovní sešit – str. 9/1

Učivo 24. – 27. 9.

Naše vlast, státní symboly, státní svátek, Praha – hlavní město – pracovní sešit – str. 7 cv. 1,2,3,4, str. 8 cv. 1, 2, 3

Učivo 17. – 21. 9.

Kde jsme doma, naše vlast – pracovní sešit – str. 4/cv. 4, str. 5/5, str. 6/1, 3, 4, str. 7/1, 2

Učivo 10. – 14. 9.

Cesta do školy, dopravní značky – pracovní sešit – str. 2/1, 3, str. 3/2, str. 4/1,2

Učivo 3. – 7. 9.

Ve škole, třídní pravidla

 

 

Procvičování onlin