3.tř – Matematika

matika

 

 

Učivo 22. – 26. 10.

Počítání v prostředí pavučiny, cyklopark, součtové trojúhelníky, zobecňování, počítání s penězi, slovní úlohy, pamětné sčítání do 1000 – příklady typu 450 + 40, 325 + 15,…, písemné sčítání

Učebnice – str. 19 – 23

Pracovní sešit – str. 16 – 19

 

Učivo 15. – 19. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí pavučiny, autobus, indické násobení, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách 0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 16, 17, 18

Pracovní sešit – str. 14 – cv. 1,2,3,4,5 str. 15 – cv. 6,7, 8, 9, 10

 

Učivo 8. – 12. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí hadi, výstaviště, krokování, agebrogramy, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách 0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 14, 15

Pracovní sešit – str. 12 – cv. 6, str. 13 – cv. 7, 8, 9

 

Učivo 1. – 5. 10.

písemné sčítání, násobení a dělení s tabulkou N, parketování, hadi, algebrogramy, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str. 12 cv. 1,2, str. 13 cv. 1, str. 14 cv. 1,2,3

Pracovní sešit – str.11 – cv. 7, 8, 9, 10, str. 12 – cv. 1, 2, 3,4, 5

Početníček – str. 5 – cv. 3, 4, str. 6 – cv. 1, 2

 

Učivo 24. – 27. 9.

písemné sčítání, krokování, procvičování sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky

učebnice – str. 10 – cv. 1, 2,3,4 str. 11 – cv. 1, 2,3

pracovní sešit – str. 9 – cv. 6, 7, 8 str. 10 – cv. 1, 2, 3, 5

početníček – str. 5 – cv. 1, 2

 

Učivo 17. – 21. 9.

práce s N tabulkou, počítání s penězi, práce s krychlemi, procvičování sčítání a odčítání do 100, řešení slovních úloh

Učebnice – str. 7 – dole příklady, str. 9 – cv – 3, 5

Pracovní sešit – str. 8 – cv. 1 a), b), str. 9 – cv. 5, 6, 7, 8

Početníček – str. 3 – cv. 3, 4, 5, str. 4 – cv. 3, 4

Učivo 10. – 14. 9.

práce s N tabulkou, procvičování zaokrouhlování na desítky, řešení slovních úloh, krychlové stavby – jejich plány, stavba dle plánu, práce ve dvojicích, ve skupinách

Učebnice – str. 6 – cv. 1

Pracovní sešit – str. 5 – cv. 5, 6, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 3, 4, 5

Početníček – str. 1, 2, 3 – cv. 1, 2

Učivo 3. – 7. 9.

Organizace předmětu, práce s tabulkou N, číselná řada, násobky čísel, počítání v prostředí sousedé

Učebnice – str. 5- cv. 1, 3

Pracovní sešit – str. 4 – cv. 1, 2, str. 5 – cv. 3, 4

 

 

Procvičování online