3.tř – Matematika

matika

 

Učivo 10.6. – 14. 6.

dělení se zbytkem

početník str. 41, 42, 36

geometrie – početník str. 47

písemná práce – 13.6.

 

Učivo 3.6. – 7. 6.

dělení se zbytkem

početník str. 37, 38. 39

Učivo 27.5. – 31. 5.

počítání se závorkou, dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem G: kružnice

pracovní sešit – str. 35 cv. 2,3

početníček – str.37 cv. 2,5

Učivo 20.5. – 24. 5.

práce se stovkovou tabulkou a tabulkou N, slovní úloha, počítání se závorkou, dělení mimo obor násobilky, číselný výraz a krokování, G: trojúhelník – druhy, kružnice

učebnice – str. 76, 77

pracovní sešit – str. 24, 25, 27

početníček – str. 11 – cv. 3, str. 35 – cv. 1, 2, str. 36 – cv. 2

 

Učivo 13.5. – 17. 5.

procvičování písemného sčítání, odčítání a násobení, indické násobení, stovková tabulka, číselný výraz a krokování,

učebnice – str. 72 – cv. 2,3,4, str. 73 cv. 1,2,3

pracovní sešit – str. 19

Učivo 6.5. – 10. 5.

procvičování počítání v různých prostředích, práce s parketami, s krychlemi

učebnice – str. 58 – cv. 2, str. 69 – cv. 2, str. 70 – cv. 1, 3

pracovní sešit – str. 17 , 18

Početníček – str. 35

Učivo 29.4. – 3. 5.

písemné sčítání a odčítání, krokování – zápis pomocí šipek, zápis pomocí čísel, práce s krychlemi, práce s dřívky, polopřímka

učebnice – str. 69 – cv. 1,4,

pracovní sešit – str. 15, 16

 

Učivo 23.4. – 26. 4.

procvičování zaokrouhlování na desítky, stovky, běžné násobení trojmístného čísla jednociferným činitelem, násobilkové obdélníky, řešení slovních úloh, G: polopřímka, kvádr, práce s krychlemi

Učebnice – str. 63 – cv. 2, 3, str. 64 – cv. 1, str. 67 – cv. 3, str. 68 – cv. 1, 4,

pracovní sešit – str. 13 – cv. 8, str. 14 – cv. 1, 2

 

Učivo 15.4. – 17. 4.

písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na desítky, na stovky, běžné násobení dvoumístného čísla jednociferným činitelem, slovní úlohy, počítání s penězi, práce ve dvojicích

Učebnice – str. 65 – cv. 1, 4

pracovní sešit – str. 7 cv. 5,6, str. 8 cv. 2,3, str. 9 cv. 5,6,7, str. 11 cv.1

 

Učivo 8. – 12. 4. 

procvičování a opakování písemného sčítání a odčítání, vývojový diagram, slovní úlohy, práce s krychlemi – plán stavby, polopřímka, opačné polopřímky

učebnice – str. 61 – cv. 2, 4, str. 62 – cv. 4, str. 63 – cv. 1,5

Početníček – str. 12 – cv. 1, 2,4

 

Učivo 4. 3. – 8. 3.

indické násobení – násobení dvojciferným činitelem, počítání v prostředí pavučin, krokování, písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000

učebnice – str. 56 cv, 2,4,5 str. 57 cv. 4,6,8

pracovní sešit – str. 37 cv. 10,11 str.39 cv. 7,8,9,10 str. 40 celá

 

Učivo 25. – 29.3.

indické násobení – násobení dvojciferným činitelem, počítání v prostředí pavučin, krokování, písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000

 

Učivo 18. 3. – 22. 3.

pamětné a písemné sčítání a odčítání, řešení jednoduchých a složených slovních úloh, zaokrouhlování na stovky, procvičování – indické násobení, pavučiny, matematický KLOKAN – kategorie Cvrček

 

Učivo 11. 3. – 15. 3.

opakování násobilek 0 – 10, pamětné a písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky v trojciferných číslech, počítání v prostředí autobus

 

Učivo 4. 3. – 8. 3.

opakování násobilek 0 – 10, dělení v oboru násobilek, sčítání a odčítání čísel s přechodem přes základ 10 v oboru 0 – 1000, zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, písemné sčítání v oboru do 1000, řešení a vytváření slovních úloh

Matýskova učebnice – str. 22 – 26

 

Učivo 18. 2. – 22. 2.

opakování násobilek 0 – 10, dělení v oboru násobilek, sčítání a odčítání čísel s přechodem přes základ 10 v oboru 0 – 1000 ( 109+3, 115-9), zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, pamětné sčítání v oboru do 1000, řešení a vytváření slovních úloh

Matýskova učebnice – str. 18 – 20

 

Učivo 11. 2. – 15. 2.

počítání do tisíce – přičítání k celým stovkám a odčítání k nejbližší stovce, přičítání a odčítání bez přechodu přes základ 100, opakování – násobení 2-9, zaokrouhlování na stovky, počítání se závorkou

učebnice – str. 10, 12,13

početník – str. 26, 27 cv. 1,2

 

Učivo 4. 12. – 8. 2.

počítání do tisíce – přičítání k celým stovkám a odčítání k nejbližší stovce, opakování – násobení 2-9, zaokrouhlování na desítky, indické násobení, počítání se závorkou

početník str. 21 – 25

 

Učivo 28. 1. – 31. 1.

počítání do tisíce – přičítání k celým stovkám a odčítání k nejbližší stovce, opakování – násobení 2-9, zaokrouhlování na desítky, indické násobení, počítání se závorkou

učebnice – str. 9 – 11

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

číselná řada 0 – 1000, počítání po stovkách, desítkách, jednotkách, čtení a zápis čísel 0 -1000, rozklad čísel, pamětné sčítání a odčítání, zaokrouhlování čísel na desítky

Matýskova matematika učebnice – str. 2,3

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

procvičování učiva k písemné práci, písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel, čísla sudá a lichá, zaokrouhlování na desítky, indické násobení

 

Učivo 7. 1. – 11. 1.

Pamětné sčítání a odčítání, indické násobení, součtové trojúhelníky, počítání se závorkou, zaokrouhlování

učebnice – str. 43,44

pracovní sešit str. 30 cv. 1,2, str. 31 cv. 8

 

Učivo 17. 12. – 21. 12.

pamětné sčítání a odčítání, indické násobení, součtové trojúhelníky, počítání se závorkou, obsah čtverečkovaného útvaru, zaokrouhlování na desítky

učebnice – str. 36, 39

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

pamětné sčítání a odčítání, indické násobení, součtové trojúhelníky, počítání se závorkou, obsah čtverečkovaného útvaru

učebnice – str. 35, 37

pracovní sešit – str. 27, 28

 

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Násobení má přednost i před odčítáním, sousedé, indické násobení

učebnice – str. 34, 35

pracovní sešit str. 26

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

písemné odčítání + zkouška, přednost násobení před sčítáním, počítání v prostředí hadů, algebrogramy, řešení slovních úloh, práce s číselnou osou, úsečka, měření a porovnávání úsečky

Učebnice – str. 32

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

písemné odčítání + zkouška, čtvercová mříž, tvary zapsané pomocí šipek, schodiště, procvičování počítání v různých prostředích – indické násobení, součtové trojúhelníky

Učebnice – str. 29 – 31

Pracovní sešit – str. 22, 23, 24 cv.1

 

Učivo  12. – 16. 11.

písemné odčítání II, násobení, dělení 6, 7 – násobilkové obdélníky, indické násobení

učebnice – str. 28 – cv. 1, 2, 3, str. 24

pracovní sešit – str. 22 cv 3, 5 str. 23

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru do 1000, dělení (s pomocí N tabulky), řešení slovních úloh, písemné sčítání, obsah a obvod geom. útvarů, počítání v prostředí – zvířátka dědy Lesoně, indické násobení, krokování

Učebnice – str. 23 – 25

Pracovní sešit – str. 21 – 25

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Počítání v prostředí indické násobení, písemné odčítání, zobecňování, pamětné sčítání do 1000 – příklady typu 450 + 40, 325 + 15, práce s N tabulkou.

Učebnice – str. 23 – 25

Pracovní sešit – str. 20 – cv. 17,18,19, str. 21 – cv. 20, 21, str. 22,23

 

Učivo 22. – 26. 10.

Počítání v prostředí pavučiny, cyklopark, součtové trojúhelníky, zobecňování, počítání s penězi, slovní úlohy, pamětné sčítání do 1000 – příklady typu 450 + 40, 325 + 15,…, písemné sčítání

Učebnice – str. 19 – 23

Pracovní sešit – str. 16 – 19

 

Učivo 15. – 19. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí pavučiny, autobus, indické násobení, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách 0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 16, 17, 18

Pracovní sešit – str. 14 – cv. 1,2,3,4,5 str. 15 – cv. 6,7, 8, 9, 10

 

Učivo 8. – 12. 10.

písemné sčítání, počítání v prostředí hadi, výstaviště, krokování, agebrogramy, práce s N tabulkou, číselná řada po stovkách 0 – 1000, číselná řada po desítkách

Učebnice – str. 14, 15

Pracovní sešit – str. 12 – cv. 6, str. 13 – cv. 7, 8, 9

 

Učivo 1. – 5. 10.

písemné sčítání, násobení a dělení s tabulkou N, parketování, hadi, algebrogramy, zaokrouhlování na desítky

Učebnice – str. 12 cv. 1,2, str. 13 cv. 1, str. 14 cv. 1,2,3

Pracovní sešit – str.11 – cv. 7, 8, 9, 10, str. 12 – cv. 1, 2, 3,4, 5

Početníček – str. 5 – cv. 3, 4, str. 6 – cv. 1, 2

 

Učivo 24. – 27. 9.

písemné sčítání, krokování, procvičování sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky

učebnice – str. 10 – cv. 1, 2,3,4 str. 11 – cv. 1, 2,3

pracovní sešit – str. 9 – cv. 6, 7, 8 str. 10 – cv. 1, 2, 3, 5

početníček – str. 5 – cv. 1, 2

 

Učivo 17. – 21. 9.

práce s N tabulkou, počítání s penězi, práce s krychlemi, procvičování sčítání a odčítání do 100, řešení slovních úloh

Učebnice – str. 7 – dole příklady, str. 9 – cv – 3, 5

Pracovní sešit – str. 8 – cv. 1 a), b), str. 9 – cv. 5, 6, 7, 8

Početníček – str. 3 – cv. 3, 4, 5, str. 4 – cv. 3, 4

Učivo 10. – 14. 9.

práce s N tabulkou, procvičování zaokrouhlování na desítky, řešení slovních úloh, krychlové stavby – jejich plány, stavba dle plánu, práce ve dvojicích, ve skupinách

Učebnice – str. 6 – cv. 1

Pracovní sešit – str. 5 – cv. 5, 6, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 3, 4, 5

Početníček – str. 1, 2, 3 – cv. 1, 2

Učivo 3. – 7. 9.

Organizace předmětu, práce s tabulkou N, číselná řada, násobky čísel, počítání v prostředí sousedé

Učebnice – str. 5- cv. 1, 3

Pracovní sešit – str. 4 – cv. 1, 2, str. 5 – cv. 3, 4

 

 

Procvičování online