3.tř – Český jazyk

čj 1

Probrané učivo 30.9. – 4.10. 2019

PS Český jazyk a komunikace str. 8, cv. 13 – 15

Písanka po str. 6-7

Čtení s Bublinkou po str. 14, cv. 1,2

Sloh – sestavení pozvánky na oslavu narozenin, poděkování za pozvání . DÚ do 10.10. dokončit nesplnění ze školy PL

Probrané učivo 23.9. – 27.9.

PS Český jazyk a komunikace po str. 7, opakování přídavných jmen

Písanka po str. 5

PS Slovní druhy po str.7

Čtení s Bublinkou  po str. 13

Sloh – popis vlastní osoby, DÚ do 3.10. – myšlenková mapa – PL

Probrané učivo 16. – 20. 9.
PS Český jazyk a komunikace po str. 5.
Písanka po str. 3.
PS Slovní druhy po str.6.
Čtení s Bublinkou po str. 11.
V pondělí 23. 9. bude žákům zadána DÚ do slohového výcviku. Datum odevzdání je ve čtvrtek 26. 9.

Český jazyk a komunikace – Místo, kde žijeme str.4, psaní adresy

Opakování slovních druhů – podstatná jména

Čtení – čtení s Bublinkou str. 2 – 7, Adam a Otka str. 8

Psaní – básnička pro ranní kruh, psaní jednoduchých vět k podstatným jménům

Sloh – vypravování, obrázková osnova. DÚ – pracovní list do 19.9.2019