3.tř – Český jazyk

čj 1

Probrané učivo 18.11. – 22.11.

ČJ – práce s textem – vyjmenovaná slova, opakování tvrdé, měkké a obojetné souhlásky

Čtení – výukový program v knihovně FB ve Zlíně

Psaní – písanka str. 13,14

Probrané učivo 11.11. – 15.11.

PS Český jazyk a komunikace str. 13 – 16, cvičení na vyjmenovaná slova po Z, učebnice JČ str. 59, cv. 1 – 3

Čtení s Bublinkou str. str. 21 – 22

Psaní – písanka str. 12

Probrané učivo 4.11. – 8.11.

PS Český jazyk a komunikace str. 13, cv. 12 – 13, vyjmenovaná slova po Z,, učebnice JČ str. 58, cv.1

Čtení s Bublinkou str. 20, beseda se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou

Sloh – popis žáka – vlastnosti

Psaní – písanka str. 10,11, přepis textu

Probrané učivo 31.10 – 1.11.

Halloween ve škole – zábavné výuka v maskách

Probrané učivo 21.10. – 25.10

PS Český jazyk a komunikace str. 12, cv. 9 – 11, slova příbuzná a protikladná

Učebnice str. 24 – 25

Čtení s Bublinkou str. 18, 19 cv. 3

Sloh – piktogramy, jejich význam – DÚ na 31.10. – PL

Probrané učivo 14.10 – 18.10.

PS Český jazyk a komunikace str. 11, cv. 6. – 8, doplnění Y/I v textu, práce s chybou

Písanka po str. 9, přepis textu

Čtení – čítanka str.23 – 24 , čtení s Bublinkou str. 16 – 17, cv. 1 – 5

Sloh – práce s vizitkou, DÚ do 24.10. – vytvoř vlastní návrh vizitky – PL

Probrané učivo 7.10. – 11.10.

PS Český jazyk a komunikace str. 9, cv. 1,2, str. 10, cv. 3-5, opakování zájmen, číslovek

Písanka po str. 8

Čtení s Bublinkou  str. 15 Tři páni, cv. 1 – 4, text písně na vystoupení

Sloh – vytvoření narozeninového přání

Probrané učivo 30.9. – 4.10. 

PS Český jazyk a komunikace str. 8, cv. 13 – 15

Písanka po str. 6-7

Čtení s Bublinkou po str. 14, cv. 1,2

Sloh – sestavení pozvánky na oslavu narozenin, poděkování za pozvání . DÚ do 10.10. dokončit nesplnění ze školy PL

Probrané učivo 23.9. – 27.9.

PS Český jazyk a komunikace po str. 7, opakování přídavných jmen

Písanka po str. 5

PS Slovní druhy po str.7

Čtení s Bublinkou  po str. 13

Sloh – popis vlastní osoby, DÚ do 3.10. – myšlenková mapa – PL

Probrané učivo 16. – 20. 9.
PS Český jazyk a komunikace po str. 5.
Písanka po str. 3.
PS Slovní druhy po str.6.
Čtení s Bublinkou po str. 11.
V pondělí 23. 9. bude žákům zadána DÚ do slohového výcviku. Datum odevzdání je ve čtvrtek 26. 9.

Český jazyk a komunikace – Místo, kde žijeme str.4, psaní adresy

Opakování slovních druhů – podstatná jména

Čtení – čtení s Bublinkou str. 2 – 7, Adam a Otka str. 8

Psaní – básnička pro ranní kruh, psaní jednoduchých vět k podstatným jménům

Sloh – vypravování, obrázková osnova. DÚ – pracovní list do 19.9.2019