3.tř – Český jazyk

 

čeština


Učivo 10. 12. – 14. 12.

Vyjmenovaná slova po L a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, práce s textem, opis textu – přání

Hravá vyjmenovaná slova – str. 15, 16

učebnice – str. 33 – 34

čítanka – 30 – 31

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Vyjmenovaná slova po L a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, práce s textem, popis postavy – čert, Mikuláš a anděl, recitace básně

pracovní sešit – str. 29, str. 28

učebnice – str. 32 – 34

čítanka – 28 – 29

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným po B – psaní i/y se zdůvodňováním, vypravování – Dobrý skutek

Učebnice – str. 89

Pracovní sešit str. 81

Čítanka – str. 26 – 27

Hravá vyjmenovaná slova – str. 8 – 10

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným po B – psaní i/y se zdůvodňováním, sebehodnocení za měsíc listopad

pracovní sešit – str. 22, 24

učebnice – str. 30,31

 

Učivo – 12. – 16. 11.

Vyjmenovaní slova po B, příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po B, práce s textem, čtení s porozuměním – úryvek z knihy Děti z Bullerbynu, poslech audionahrávky z knihy Děti z Bullerbynu, vypravovaní – Dobrý skutek

učebnice – str. 30, str. 89

pracovní sešit – str. 22 – cv. 5, str. 24 – cv. 1, 2, 3,4 str. 25, str. 81

čítanka – str. 24 + 25

Hravá vyjmenovaná slova – str. 2,3, 4

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Vyjmenovaná slova po B, opis, přepis, diktát

pracovní sešit – str. 22

učebnice – str. 29,30

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Slova příbuzná – kořen, předpona, přípona, stavba slova, slovní přízvuk, různé tvary jednoho slova, přepis básně, diktát, bajka – O lišce a čápu – práce s textem

pracovní sešit – str. 19 – 21

učebnice – str. 26 – 27

 

Učivo 22. – 26. 10.

Význam slov – slova nadřazená, podřazená, synonyma, slova protikladná

pracovní sešit – str. 16 – cv. 1, 2,3,4 str. 17 – cv. 1, 2, 3, 4, str. 18

učebnice – str. 20 – cv. 1, 2,3 str. 21 – cv. 1, 2, 3,4, str. 22 cv 4,5, str. 23, 24, 25

 

Učivo 15. – 19. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, větné vzorce, opis, přepis, diktát, otázka a odpověď

pracovní sešit – str. 12 – cv. 1, 2 str. 13 – cv. 1, 2 str. 14 cv. 1,2,3

učebnice – str. 15 – cv. 1, 2 str. 16 – cv. 3,4, 5 str.17 cv. 1,3,4 str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 1,2,3

 

Učivo 8. – 12. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce, opis, přepis, diktát, oslovení, pozdrav, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky

pracovní sešit – str. 10 – cv. 4, 5,6,7 str. 11 – cv. 1

učebnice – str. 13 – cv. 1, 2,3,4 str. 14 – cv. 1, 2, 3,4

 

Učivo 1. – 5. 10.

Párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí, opis, přepis, oslovení, pozdrav, omluva, pověst

pracovní sešit – str. 8 – cv. 2, str. 9 – celá, str. 10 – cv. 5

učebnice – str. 10 – cv. 6, str. 11 – cv. 2, str. 12 – cv. 5, 8, 9, str. 84 – cv. 1 str. 88

čítanka – str. 12 a 13

 

Učivo 24. – 27. 9.

Slova s dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě, párové souhlásky, diktát, vypravování – osnova, čtení delšího textu s porozuměním, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

pracovní sešit – str. 7 – cv. 1,2, 3, str. 8 –  cv. 1,2,3

učebnice – str. 9 – cv. 1,3, 4 (písemně do sešitu) str. 10 – cv. 5,6,7 str. 82 – vypravování – nadpis, osnova

Učivo 17. – 21. 9.

Slova nadřazená, podřazená, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, doplňování i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, druhy vět, párové souhlásky, řazení slov dle abecedy, vypravování – osnova, opis, přepis, diktát

Učebnice – str. 7 – cv. 2, str. 8 – celá

Pracovní sešit – str. 5 – celá, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 2

Čítanka – str. 6, 7,8

Učivo 10. – 14. 9.

Opakování učiva ze 2. ročníku – slovo nadřazené, podřazené, abeceda, doplňování u, ú, ů, doplňování hlásek do slov, kontrolní diktát, přepis, vypravování – obr. osnova, poslech kapitoly z knihy Děti z Bullerbynu.

Učebnice – str. 3 – cv. 2, 3, str. 4 – cv. 2, 3, str. 5 – cv. 5

Pracovní sešit – str. 2 – cv. 3, str. 3 – celá, str. 4 – cv. 4

Učivo 3. – 7. 9.

Organizace předmětu, nadepisování sešitů, opakování látky 2. ročníku – větné celky – věta jednoduchá, souvětí, druhy vět, podstatná jména, hlásková stavba slova, dělení slova na slabiky, zážitky z prázdnin.

Učebnice – str. 2 – cv. 1, Pracovní sešit – str. 2 – cv. 2

 

 

 

Procvičování druhů vět