3.tř – Český jazyk

čeština

 

Učivo 10. 6. – 14. 6.

opakování probraného učiva – vyjmenovaná slova, doplnění párových souhlásek, řazení slov podle abecedy, slovní druhy

pracovní sešit str. 69 – 73

písemná práce – 12.6.

 

Učivo 3. 6. – 7. 6.

opakování probraného učiva – vyjmenovaná slova, doplnění párových souhlásek, řazení slov podle abecedy, slovní druhy

pracovní sešit str. 66 – 68

učebnice str. 72,73

čítanka str. 86 – 90

 

Učivo 27. 5. – 31. 5.

slovesa – infinitiv, zvratná slovesa, přepis, diktát, čtení delšího textu, práce s textem

učebnice – str. 68 – cv. 1,2,4, str. 69 – cv. 3, 4, str. 70 cv. 1, str. 71 cv 2,3

pracovní sešit – str. 64 – cv. 1, 2, 3, 4 str. 65 – cv. 1, 2, 3

čítanka – str. 82 – 85

 

Učivo 20. 5. – 24. 5.

podstatná jména – určování mluvnických kategorií, slovesa – čas – minulý, přítomný, budoucí, infinitiv, opis, přepis, čtení delšího textu, práce s textem

učebnice – str. 66 – cv. 2, 3, str. 67 – cv. 2, str. 68 – cv. 4, str. 69 – cv. 3

pracovní sešit – str. 63 – cv. 3, str. 64 – cv. 1, 2, 3, str. 65 – cv. 1, 2, 3

čítanka – str. 78 – 81

 

Učivo 13. 5. – 17. 5.

pád, číslo, rod podstatných jmen, slovesa – osoby u sloves – číslo jednotné a množné, opis, přepis, vyhledávání chyb, vzkaz – písemný, ústní, opis, přepis, práce s textem

učebnice – str. 63, 65 cv. 2, str. 66 cv. 1, str. 100

pracovní sešit – str. 61, str. 62 cv. 1,2

čítanka – str. 78 – 79

Učivo 6. 5. – 10. 5.

podstatná jména – určování pádu, rodu, čísla, doplňování i, y po měkký, tvrdých a obojetných souhláskách, velké písmeno – jména vlastní a obecná, párové souhlásky, opis, přepis, báseň o mamince – pro maminku

učebnice – str. 62, 63

pracovní sešit – str. 60 – cv. 4, 5

čítanka – str. 74 – 80

 

Učivo 29. 4. – 3. 5.

pády, pádové otázky, určování pádů podstatných jmen, číslo jednotné a množné, rod podstatných jmen – mužský, ženský, střední, práce s textem, doplnění i, y, opis, přepis

učebnice – str. 58, 59, 60

pracovní sešit – str. 57, 58

čítanka – str. 72 – 73

 

Učivo 23. 4. – 26. 4.

určování slovních druhů, podstatná jména vlastní a obecná, skloňování podstatných jmen, pádové otázky, práce s textem, opis, přepis

učebnice – str. 57 – cv. 2, 3, str. 58, 59

pracovní sešit – str. 57

čítanka – str. 70 – 71

 

Učivo 15. 4. – 17. 4.

vyjmenovaná slova – doplňování i/y, slovní druhy, podstatná jména – vlastní a obecná, opis, přepis, práce s textem

učebnice – str. 55, 56

pracovní sešit – str. 56

čítanka – str. 72 + 73

 

Učivo 8. – 12. 4. 

Doplňování i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy – přehled, slovní druhy ohebné a neohebné, rčení, čtení s porozuměním, práce s textem, opis, přepis

učebnice – str. 52, str. 54 – cv. 3, str. 55 – cv. 3, str. 97

pracovní sešit – str. 54 – cv. 1, 2, str. 55 – cv. 1, 2

čítanka – str. 66 – 69

 

Učivo 1. 4. – 5. 4.

Opakování – vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná, doplňování i – y, opis přepis

učebnice – str. 50 cv, 3,4,6 str.51 cv. 7,8,9

pracovní sešit – str. 51, 53 – celá

čítanka – str. 60 – 61

 

Učivo 25. – 29.3.

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná, doplňování i – y, přepis

učebnice – str. 48 – 50

pracovní sešit – str. 51

čítanka – str. 53 – 56

 

Učivo 18. 3. – 22. 3.

Vyjmenovaná slova po V a slova s nimi příbuzná, slova s předponou -vy, -vý, vyjmenovaná slova po Z, opis, přepis, čtení s porozuměním, hry s rýmy, telefonický rozhovor

učebnice – str. 46, 47, 48 str. 99 – celá

pracovní sešit – str. 44 – cv. 3, 4, str. 48 + 49

čítanka – str. 49 – 52

 

Učivo 11. 3. – 15. 3.

Vyjmenovaná slova po V, práce se slovními druhy, čtení s porozuměním, práce s textem – vyhledávání informací v textu, přepis, běhací diktát, popis zvířete

učebnice – str. 44, 45, str. 102, str. 118 – březen – 1 a) – přepis do sešitu

pracovní sešit – str. 44, 45

čítanka – str. 46 – 55

Hravá vyjmenovaná slova – str. 45,47

 

Učivo 4. 3. – 8. 3.

Vyjmenovaná slova po S a slova s nimi příbuzná, slovní druhy – opakování, procvičování – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, opis, přepis, čtení s porozuměním, vyjmenovaná slova po V, popis zvířete

Návštěva knihovny – 5.3.2019

pracovní sešit – str. 86

učebnice – str. 43, 102

čítanka – 46 – 48

Hravá vyjmenovaná slova – str. 39,40

 

Učivo 18. 2. – 22. 2.

Vyjmenovaná slova po S a slova s nimi příbuzná, přepis, práce s textem, popis osoby – můj kamarád, recitační soutěž – školní kolo (20.2.)

Hravá vyjmenovaná slova – str. 37,38

učebnice – str. 42, 87

čítanka – 42 – 45

pracovní sešit str. 79

 

Učivo 11. 2. – 15. 2.

Vyjmenovaná slova po P a slova s nimi příbuzná, vyjmenovaná slova po S, recitace básně – třídní kolo, opis, přepis, práce s textem, volné psaní, čtení s porozuměním

pracovní sešit – str. 41

učebnice – str. 41

čítanka – str. 42 – 43

 

Učivo 4. 2. – 8. 2.

Vyjmenovaná slova po P a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, práce s textem, základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu)

učebnice – str. 40, 91

pracovní sešit str. 80

čítanka – 38 – 42

Hravá vyjmenovaná slova str. 28 – 30

 

Učivo 28. 1. – 31. 1.

Vyjmenovaná slova po P a slova s nimi příbuzná, opis, diktát, práce s textem, popis můj den, recitace básně

pracovní sešit – str. 37, str. 36 cv. 3,4

učebnice – str. 38, 39

čítanka – 37 – 38

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po M,P, vyprávění pohádky, příběhu podle osnovy, popis můj den, volné psaní

pracovní sešit – str. 82

učebnice – str. 38

čítanka – 36 – 37

Hravá vyjmenovaná slova str. 22 – 24

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

Vyjmenovaná slova po B, L, M, opakování a procvičování učiva k pololetní písemné práci, pololetní písemná práce, diktát, opis, přepis, popis postavy, čtení s porozuměním, pohádka

pracovní sešit – str. 32 cv. 3,4

učebnice – str. 37 cv. 5,6,7,8,9

čítanka – 34 – 36

 

Učivo 7. 1. – 11. 1.

Vyjmenovaná slova po M a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, práce s textem, sloh – popis činnosti (povolání)

učebnice – str. 35 cv, 1,2 str. 36 cv. 3, str. 86

pracovní sešit – str. 30 + 31

Hravá vyjmenovaná slova – str.19,20

čítanka – str. 32 – 35

 

Učivo 17. 12. – 21. 12.

Vyjmenovaná slova po L a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, diktát

Vyjmenovaná slova po M – význam

Hravá vyjmenovaná slova – str. 17, 18

čítanka – str. 31 – 32


Učivo 10. 12. – 14. 12.

Vyjmenovaná slova po L a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, práce s textem, opis textu – přání

Hravá vyjmenovaná slova – str. 15, 16

učebnice – str. 33 – 34

čítanka – str. 30 – 31

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Vyjmenovaná slova po L a slova s nimi příbuzná, opis, přepis, práce s textem, popis postavy – čert, Mikuláš a anděl, recitace básně

pracovní sešit – str. 29, str. 28

učebnice – str. 32 – 34

čítanka – str. 28 – 29

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným po B – psaní i/y se zdůvodňováním, vypravování – Dobrý skutek

Učebnice – str. 89

Pracovní sešit str. 81

Čítanka – str. 26 – 27

Hravá vyjmenovaná slova – str. 8 – 10

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným po B – psaní i/y se zdůvodňováním, sebehodnocení za měsíc listopad

pracovní sešit – str. 22, 24

učebnice – str. 30,31

 

Učivo – 12. – 16. 11.

Vyjmenovaní slova po B, příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po B, práce s textem, čtení s porozuměním – úryvek z knihy Děti z Bullerbynu, poslech audionahrávky z knihy Děti z Bullerbynu, vypravovaní – Dobrý skutek

učebnice – str. 30, str. 89

pracovní sešit – str. 22 – cv. 5, str. 24 – cv. 1, 2, 3,4 str. 25, str. 81

čítanka – str. 24 + 25

Hravá vyjmenovaná slova – str. 2,3, 4

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Vyjmenovaná slova po B, opis, přepis, diktát

pracovní sešit – str. 22

učebnice – str. 29,30

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Slova příbuzná – kořen, předpona, přípona, stavba slova, slovní přízvuk, různé tvary jednoho slova, přepis básně, diktát, bajka – O lišce a čápu – práce s textem

pracovní sešit – str. 19 – 21

učebnice – str. 26 – 27

 

Učivo 22. – 26. 10.

Význam slov – slova nadřazená, podřazená, synonyma, slova protikladná

pracovní sešit – str. 16 – cv. 1, 2,3,4 str. 17 – cv. 1, 2, 3, 4, str. 18

učebnice – str. 20 – cv. 1, 2,3 str. 21 – cv. 1, 2, 3,4, str. 22 cv 4,5, str. 23, 24, 25

 

Učivo 15. – 19. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, větné vzorce, opis, přepis, diktát, otázka a odpověď

pracovní sešit – str. 12 – cv. 1, 2 str. 13 – cv. 1, 2 str. 14 cv. 1,2,3

učebnice – str. 15 – cv. 1, 2 str. 16 – cv. 3,4, 5 str.17 cv. 1,3,4 str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 1,2,3

 

Učivo 8. – 12. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce, opis, přepis, diktát, oslovení, pozdrav, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky

pracovní sešit – str. 10 – cv. 4, 5,6,7 str. 11 – cv. 1

učebnice – str. 13 – cv. 1, 2,3,4 str. 14 – cv. 1, 2, 3,4

 

Učivo 1. – 5. 10.

Párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí, opis, přepis, oslovení, pozdrav, omluva, pověst

pracovní sešit – str. 8 – cv. 2, str. 9 – celá, str. 10 – cv. 5

učebnice – str. 10 – cv. 6, str. 11 – cv. 2, str. 12 – cv. 5, 8, 9, str. 84 – cv. 1 str. 88

čítanka – str. 12 a 13

 

Učivo 24. – 27. 9.

Slova s dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě, párové souhlásky, diktát, vypravování – osnova, čtení delšího textu s porozuměním, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

pracovní sešit – str. 7 – cv. 1,2, 3, str. 8 –  cv. 1,2,3

učebnice – str. 9 – cv. 1,3, 4 (písemně do sešitu) str. 10 – cv. 5,6,7 str. 82 – vypravování – nadpis, osnova

Učivo 17. – 21. 9.

Slova nadřazená, podřazená, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, doplňování i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, druhy vět, párové souhlásky, řazení slov dle abecedy, vypravování – osnova, opis, přepis, diktát

Učebnice – str. 7 – cv. 2, str. 8 – celá

Pracovní sešit – str. 5 – celá, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 2

Čítanka – str. 6, 7,8

Učivo 10. – 14. 9.

Opakování učiva ze 2. ročníku – slovo nadřazené, podřazené, abeceda, doplňování u, ú, ů, doplňování hlásek do slov, kontrolní diktát, přepis, vypravování – obr. osnova, poslech kapitoly z knihy Děti z Bullerbynu.

Učebnice – str. 3 – cv. 2, 3, str. 4 – cv. 2, 3, str. 5 – cv. 5

Pracovní sešit – str. 2 – cv. 3, str. 3 – celá, str. 4 – cv. 4

Učivo 3. – 7. 9.

Organizace předmětu, nadepisování sešitů, opakování látky 2. ročníku – větné celky – věta jednoduchá, souvětí, druhy vět, podstatná jména, hlásková stavba slova, dělení slova na slabiky, zážitky z prázdnin.

Učebnice – str. 2 – cv. 1, Pracovní sešit – str. 2 – cv. 2

 

 

 

Procvičování druhů vět