3.tř – Český jazyk

 

čeština

Učivo 22. – 26. 10.

Význam slov – slova nadřazená, podřazená, synonyma, slova protikladná

pracovní sešit – str. 16 – cv. 1, 2,3,4 str. 17 – cv. 1, 2, 3, 4, str. 18

učebnice – str. 20 – cv. 1, 2,3 str. 21 – cv. 1, 2, 3,4, str. 22 cv 4,5, str. 23, 24, 25

 

Učivo 15. – 19. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, větné vzorce, opis, přepis, diktát, otázka a odpověď

pracovní sešit – str. 12 – cv. 1, 2 str. 13 – cv. 1, 2 str. 14 cv. 1,2,3

učebnice – str. 15 – cv. 1, 2 str. 16 – cv. 3,4, 5 str.17 cv. 1,3,4 str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 1,2,3

 

Učivo 8. – 12. 10.

Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce, opis, přepis, diktát, oslovení, pozdrav, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky

pracovní sešit – str. 10 – cv. 4, 5,6,7 str. 11 – cv. 1

učebnice – str. 13 – cv. 1, 2,3,4 str. 14 – cv. 1, 2, 3,4

 

Učivo 1. – 5. 10.

Párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí, opis, přepis, oslovení, pozdrav, omluva, pověst

pracovní sešit – str. 8 – cv. 2, str. 9 – celá, str. 10 – cv. 5

učebnice – str. 10 – cv. 6, str. 11 – cv. 2, str. 12 – cv. 5, 8, 9, str. 84 – cv. 1 str. 88

čítanka – str. 12 a 13

 

Učivo 24. – 27. 9.

Slova s dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě, párové souhlásky, diktát, vypravování – osnova, čtení delšího textu s porozuměním, doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

pracovní sešit – str. 7 – cv. 1,2, 3, str. 8 –  cv. 1,2,3

učebnice – str. 9 – cv. 1,3, 4 (písemně do sešitu) str. 10 – cv. 5,6,7 str. 82 – vypravování – nadpis, osnova

Učivo 17. – 21. 9.

Slova nadřazená, podřazená, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, doplňování i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, druhy vět, párové souhlásky, řazení slov dle abecedy, vypravování – osnova, opis, přepis, diktát

Učebnice – str. 7 – cv. 2, str. 8 – celá

Pracovní sešit – str. 5 – celá, str. 6 – cv. 1, 2, str. 7 – cv. 2

Čítanka – str. 6, 7,8

Učivo 10. – 14. 9.

Opakování učiva ze 2. ročníku – slovo nadřazené, podřazené, abeceda, doplňování u, ú, ů, doplňování hlásek do slov, kontrolní diktát, přepis, vypravování – obr. osnova, poslech kapitoly z knihy Děti z Bullerbynu.

Učebnice – str. 3 – cv. 2, 3, str. 4 – cv. 2, 3, str. 5 – cv. 5

Pracovní sešit – str. 2 – cv. 3, str. 3 – celá, str. 4 – cv. 4

Učivo 3. – 7. 9.

Organizace předmětu, nadepisování sešitů, opakování látky 2. ročníku – větné celky – věta jednoduchá, souvětí, druhy vět, podstatná jména, hlásková stavba slova, dělení slova na slabiky, zážitky z prázdnin.

Učebnice – str. 2 – cv. 1, Pracovní sešit – str. 2 – cv. 2

 

 

 

Procvičování druhů vět