3.tř – Anglický jazyk

 

Nalezený obrázek pro angličtina

LISTOPAD:

30.11.

Gramatika – neurčité členy a/ an

song:

 • procvičování psaní slovíček
 • slovosled
 • tvorba otázek
 • krátké ( kladné a záporné odpovědi)
 • Pracovní sešit po str. 23

Poslech:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=12596

 

ŘÍJEN

 • téma: pokyny, školní potřeby, barvy, čísla 1-10
 • slovíčka: učebnice str. 27
 • gramatika:  osobní zájmena ( I, you, he, she, it), přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her), sloveso to be
 • Přehled gramatiky najdete v učebnici na str. 94 98

31.10. – 2.11.

Vážení rodiče, jelikož si většina dětí nepřinesla kostým na halloweenskou hodinu, dala jsem jim jako trest přepisovat slovíčka z učebnice str. 26 – 27

Jistě tomu rozumíte. Kdo není připraven, bývá překvapen a jistě není odměněn.

Skupinka dětí v kostýmu:

V pátek 2.10. si děti mohou do hodiny AJ přinést kostým

22.10. – 26.10.

PS . str.24/1,2   18/1,2

15. 10. – 19.10.

 • Sebehodnocení str. 84 ( prosím, podepište)
 • Natáčení rozhovorů

Uč – po str. 15

Ps – po str. 13

8.10. 12.10.

Chapter 4

procvičování tématu – Introductions

slovíčka – zájmena ( osobní, přivlastňovací)

 

ZÁŘÍ

 • téma: Introductions, The alhabet
 • slovíčka: učebnice str. 26
 • gramatika:  osobní zájmena ( I, you, he, she, it), přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her)
 • Přehled gramatiky najdete v učebnici na str. 94 98
 • Fráze: What´s your name?  What´s his/her name?
 •              My name is……
 •              Can you spell your name?
 •              Where are you from?

1.9. -7.9.

 • Otázka, odpověď : Where are you from? I´m from…….
 • Tvorba rozhovorů

uč- str. 12 -13

Učit se zájmena:

 • osobní ( I, you , he , she,..)
 • přivlastňovací ( my , your, his, her)    Někteří stále neumí

24. – 28. 9.

uč – po str. 11

Procvičování abecedy, poslechová cvičení

17.9. – 21.9.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Děti budou připraveny na každou hodinu AJ, tj. přinesou si pomůcky podle rozvrhu. Nebudu dětem kopírovat listy, nedá se to stihnout. Vše si doplní do další hodiny. Pokud si cvičení nedoplní, budu je hodnotit za nespolněnou práci v hodině. Děkuji za pochopení .

Otázka, odpověď : What´s your name?   My name is……

The alphabet  ( výslovnost)

uč – po str. 10

ps – po str. 9/1

Procvičování :

 • čtení rozhovorů v učebnici, překlad vět
 • poslech videí na youtube k probíranému tématu

Poslech: Vyhledávejte si různá jiná videa

10.9. – 14.9.

 • Seznámili jsme se s formálním oslovením Mr, Mrs,Miss, Ms

https://www.helpforenglish.cz/article/2007082503-jak-oslovovat-v-anglictine

 • What ´s your name? ( otázka, odpověď, skládání věty -slovosled)

 Chapter 2

 • Učebnice  po str.6
 • Pracovní sešit  po str. 6

Poslech – písničky na youtube – různé

 

3.9. – 7.9.

 • Úvodní hodina:
 • Vážení rodiče, musím opravdu velmi pochválit všechny děti.

Ps – po str. 4