3.tř – Anglický jazyk

Termíny zkoušení, testů + obsah:

19. 9. Pozdravy – přiřazování

26. 9. Pozdravy – písemně + ústně znalost celé anglické abecedy ( většina již umí že 2. ročníku)

3. 10. Překlad vět z Aj do Čj (His name is John. What’s her name?….)

Jak bude probíhat ověřování učiva?

  • Písemky, zkoušení probraného učiva vždy ve ČT
  • Oprava „nepovedených“ testů v PO (oprava je dobrovolná)

 Probrané učivo:

13.9. 

PS – po str. 6

Seznámili jsme se s částmi dne (morning, noon, afternoon, evening, night) +tvořili jsme ústně pozdravy. V příštím týdnu písemně.

Výslovnost pozdravů můžete procvičovat zde:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007082001-anglicke-pozdravy

Zápis v sešitě:

All-focus
All-focus

9. 9.

Hw-vymyslet si anglické jméno a zjistit správné psaní. Zítra si budeme vytvářet jmenovky.