3.tř – Anglický jazyk

 

9.12. – 13.12.

Dnes jsme si napsali slibované doplňování rozhovorů+ přepsali všechny barvy i do slovníčku.

 

9.12. HW – domácí úkol v sešitě – překlad slov ( nezapomínejte na členy a správní psaní množného čísla)

Termíny zkoušení, testů + obsah:

Ve čtvrtek 12.12. bude písemné zkoušení ze slovíček

modré pero, červená složka, zelená tužka atd..

 

 

 

 

28.11.   Doplňování slovíček ( my, he, his…) do textu – rozhovorů ( představování se)

Dú – 16/3 + procvičovat rozhovor ( nakupování…..)

Can I help you?

 

Jak bude probíhat ověřování učiva?

  • Písemky, zkoušení probraného učiva vždy ve ČT
  • Oprava „nepovedených“ testů v PO (oprava je dobrovolná)

 Probrané učivo:

Odpovídáme na otázku: What´s this?   …..

Chapter 6  – školní pomůcky

Chapter 5  – pokyny

 

Co se učíme?

  • zájmena osobní i přivlastňovací
  • tvary slovesa to be
  • spelling

Co bych měl umět ( I, you , he,she, it, we, they  + spojení se slovesem to be ( am, are, is)

(my, your, his, her – přivlastňovací zájmena)

DÚ: Překládejte – ústně

moje kniha, jeho kočka, tvoje čepice, jeho auto, moje sestra, její tužka, tvoje jméno

Zápis do sešitu –

 

Chapter 4

PS – po str. 12

Pro pobavení a procvičování abecedy –https://cs.bab.la/hry/hangman

13.9. 

PS – po str. 6

Seznámili jsme se s částmi dne (morning, noon, afternoon, evening, night) +tvořili jsme ústně pozdravy. V příštím týdnu písemně.

Výslovnost pozdravů můžete procvičovat zde:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007082001-anglicke-pozdravy

Zápis v sešitě:

All-focus
All-focus

9. 9.

Hw-vymyslet si anglické jméno a zjistit správné psaní. Zítra si budeme vytvářet jmenovky.