3.tř – Anglický jazyk

Květen

6. – 10. 5.

 • Existenciální vazba (there is, there are)  – učebnice str. 97
 • Tvorba krátkých odpovědí   ( Yes, there is.   No, there isn´t)
 • Práce s obrázkem At the park

Slovíčka napsat do slovníčku: park – park, pavement – chodníček, river – řeka, bench – lavička, lamp – lampa, tree – strom, bin – odpadkový koš, bridge –  most, shop – obchod

*square – náměstí, roundabout – kolotoč,swing – houpačka, slide –  skluzavka,

Poslech  – učte se zpívat písničku

 

 

 

 

 

 

Březen

11.3.- 15.3.

Test 14.3. Family

Přídavná jména ( tall, short, slim,fat,skinny, chubby)

Tvorba vět ( kladných,záporných)

Tvorba otázek a krátkých odpovědí

 

4.3- 8.3.

My family – slovní zásoba,tvorba vět s užitím sloves to be  a to have

Překlad – procvičování

(já) jsem, (ty) jsi, (on) je,(ona) je, (ono,to) je, (my)jsme, (vy) jste, ( oni,ony,ona) jsou

 

ÚNOR:❤

Příští týden:

http://more2.starfall.com/n/plays/cookies/load.htm

 

 

Procvičování online:

Související obrázek

 • PO test – slovíčka – lidské tělo, obličej
 • ČT Valentýnská párty -Děti si mohou přinést červené doplňky k oblečení ( kluci např. vyrobenou kravatu či motýlka :), holky čelenku, náušnice…..Co koho napadne :)     BE CREATIVE
 • – Nové učivo – rodina

4.2. -8.2.

Slovní zásoba – procvičování ( lidské tělo, oblečení)  – porozumění, doplňování chybějících písmen, čtení slov a překlad (AJ – ČJ) př. head  – hlava…procvičujete překlad (ČJ -AJ) př. hlava  –  head

Tvorba vět s užitím slovesa to have

Překlad slovních spojení  –   já mám, ty máš, my máme, oni mají, on má

Spojování správných tvarů slovesa to have se zájmenem  – I, you, he, she, it, we, you , they

LEDEN:

21. – 25.1.

 • Chapter 12   po str 33.
 • Tvorba a slovosled kladné věty s užitím slovesa to have

14.1.- 18.1.

Prověřování učiva

Chapter 11 po str. 29

7. – 11.1.

Chapter 10   po str 27.

Opakování a procvičování učiva za 1. pololetí

4.1. My Christmas

PROSINEC:

10. 12.- 14.12.

Chapter 9 -10:

PS po str. 26

    str. 27

 * Procvičování psaní slovíček   – prosím, procvičujte i doma. Předepsaná slovíčka v sešitě jsou určena k domácímu procvičování. Někteří opravdu potřebují procvičovat pravidelně. Ve škole tolik prostoru není.

Nové učivo – sloveso   to have

 

LISTOPAD:

30.11.

Gramatika – neurčité členy a/ an

song:

 • procvičování psaní slovíček
 • slovosled
 • tvorba otázek
 • krátké ( kladné a záporné odpovědi)
 • Pracovní sešit po str. 23

Poslech:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=12596

 

ŘÍJEN

 • téma: pokyny, školní potřeby, barvy, čísla 1-10
 • slovíčka: učebnice str. 27
 • gramatika:  osobní zájmena ( I, you, he, she, it), přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her), sloveso to be
 • Přehled gramatiky najdete v učebnici na str. 94 98

31.10. – 2.11.

Vážení rodiče, jelikož si většina dětí nepřinesla kostým na halloweenskou hodinu, dala jsem jim jako trest přepisovat slovíčka z učebnice str. 26 – 27

Jistě tomu rozumíte. Kdo není připraven, bývá překvapen a jistě není odměněn.

Skupinka dětí v kostýmu:

V pátek 2.10. si děti mohou do hodiny AJ přinést kostým

22.10. – 26.10.

PS . str.24/1,2   18/1,2

15. 10. – 19.10.

 • Sebehodnocení str. 84 ( prosím, podepište)
 • Natáčení rozhovorů

Uč – po str. 15

Ps – po str. 13

8.10. 12.10.

Chapter 4

procvičování tématu – Introductions

slovíčka – zájmena ( osobní, přivlastňovací)

 

ZÁŘÍ

 • téma: Introductions, The alhabet
 • slovíčka: učebnice str. 26
 • gramatika:  osobní zájmena ( I, you, he, she, it), přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her)
 • Přehled gramatiky najdete v učebnici na str. 94 98
 • Fráze: What´s your name?  What´s his/her name?
 •              My name is……
 •              Can you spell your name?
 •              Where are you from?

1.9. -7.9.

 • Otázka, odpověď : Where are you from? I´m from…….
 • Tvorba rozhovorů

uč- str. 12 -13

Učit se zájmena:

 • osobní ( I, you , he , she,..)
 • přivlastňovací ( my , your, his, her)    Někteří stále neumí

24. – 28. 9.

uč – po str. 11

Procvičování abecedy, poslechová cvičení

17.9. – 21.9.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Děti budou připraveny na každou hodinu AJ, tj. přinesou si pomůcky podle rozvrhu. Nebudu dětem kopírovat listy, nedá se to stihnout. Vše si doplní do další hodiny. Pokud si cvičení nedoplní, budu je hodnotit za nespolněnou práci v hodině. Děkuji za pochopení .

Otázka, odpověď : What´s your name?   My name is……

The alphabet  ( výslovnost)

uč – po str. 10

ps – po str. 9/1

Procvičování :

 • čtení rozhovorů v učebnici, překlad vět
 • poslech videí na youtube k probíranému tématu

Poslech: Vyhledávejte si různá jiná videa

10.9. – 14.9.

 • Seznámili jsme se s formálním oslovením Mr, Mrs,Miss, Ms

https://www.helpforenglish.cz/article/2007082503-jak-oslovovat-v-anglictine

 • What ´s your name? ( otázka, odpověď, skládání věty -slovosled)

 Chapter 2

 • Učebnice  po str.6
 • Pracovní sešit  po str. 6

Poslech – písničky na youtube – různé

 

3.9. – 7.9.

 • Úvodní hodina:
 • Vážení rodiče, musím opravdu velmi pochválit všechny děti.

Ps – po str. 4