2.tř – Prvouka

Učivo 15. – 19.10

Podzim v sadu str. 15 cv.1,2

Zahrada na podzim str. 16 cv. 1,2,3,4

Učivo 8. – 12.10.

Opakování – cesta do školy, cestujeme, můj domov, naše vlast

Učivo 1. – 5.10.

Já to hravě zvládnu I str. 8 cv. 1,2,3,4,5

Učivo 24.9. – 27.9.

Naše vlast – pracovní sešit str. 7

Učivo 17.9. – 21.9.

Můj domov – pracovní sešit str. 6

Učivo 10. – 14. 9.

Pravidla pro chodce (na chodníku, na cestě) – dopravní značky

učivo 3. – 7. 9.

Chování ve škole, třídní pravidla