2.tř – Matematika

Učivo probrané v týdnu od 12. – 16. 6.

probíraná látka – násobení 5, procvičování probraného učiva v různých prostředích, G: práce s krychlemi, dřívky, parketami, Početníček – str. 44 – celá, 45/4, 27/6, 30/2, pracovní sešit – str. 26/3, 29/ 1, 2, spirálkový úkol, 30/ 1, 4, str. 58/2, 4

 

Učivo probrané v týdnu od 5. – 9. 6.

probíraná látka – procvičování probraného učiva, závěrečné písemné práce, pracovní sešit – str. 26, 27/1, str. 28/1, 2, 5

 

Učivo probrané v týdnu od 29. 5. – 2. 6.

probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100, procvičování násobení 2, 3, 4 (s násobilkovou tabulkou), počítání v prostředí – pavučiny, rodokmen, autobus, sčítací trojúhelníky, Lesoň, násobilkové obdélníky, krokování, slovní úlohy, G: rýsování úseček, krychlové stavby – překlápění, pracovní sešit – str. 23/4, str. 24 – celá, str. 25/1, 3, 4, str. 26/1, Početníček – str. 30/1, 36/4

 

Učivo probrané v týdnu od 22. – 26. 5.

probíraná látka – procvičování násobení (s násobilkovou tabulkou), práce s chybou, slovní úlohy, pavučiny, Lesoň,  BILAND – seznámení se s novým prostředím, G: rýsování úseček, plot zahrady, plocha zahrady (získávání zkušeností s obvodem a  obsahem), pracovní sešit – str. 20 , 23/1, 2, Početníček – str. 28/3 a 29/3

 

Učivo probrané v týdnu od 15. – 19. 5.

probíraná látka – procvičování počítání v prostředí – autobus, pavučiny, Lesoň, součtové trojúhelníky s podmínkou, sčítací tabulka, krokování, násobení  s využitím násobilkové tabulky, porovnávání čísel, počítání s penězi, G: měření úseček, geodesky, pracovní sešit – str. 17/1, str. 18, 19, str. 20/1, Početníček – str. 43/4, str. 59/1

 

Učivo probrané v týdnu od 9 – 12. 5.

probíraná látka – vyvození násobení 4, procvičování sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel, G: měření úseček, překlápění krychlové stavby, počítání v prostředí: hadi, barevné trojice, pavučiny, cyklotrasy, krokování, výstaviště, počítání s penězi, Početníček – str. 42/1, 2, pracovní sešit – str. 14 – 16

 

Učivo probrané v týdnu od 2. – 5. 5.

probíraná látka – pamětné sčítání a odčítání (BINGO), počítání v prostředí: rodokmen, sčítací trojúhelníky, neposedové, násobení – užití násobilkové tabulky, počítání s mincemi, práce s chybou, G: překlápění krychle, délka úsečky – měření, porovnávání úsečky, pracovní sešit – str. 9/2, str. 12/4, spirálkový úkol, str. 13/1, 2, 4, str. 50/2 – dopočítání cvičení

 

Učivo probrané v týdnu od 24. – 28. 4.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání v různých prostředích – krokování, Lesoň,  evidence do tabulky, rozklad čísla, práce s krychlemi, s dřívky, str. 10/3, 4, str. 11/ 1, 2, 3, 4, str. 12//1, 2, 3, str. 50/2 – 1. a 2. sloupec,

 

Učivo probrané v týdnu od 18. – 21. 4.

Probíraná látka – dělení třemi, porovnávání čísel, počítání v prostředí krokování,   rodokmen, pavučiny, autobus, výstaviště, doplňování sčítací tabulky, rozvíjení prostorové představivosti,G – bod, úsečka, pracovní sešit – str.   8 – celá, str. 9/ 1, 3, 4, str. 10/1, Početníček – str. 40/2, str. 41 – celá, str. 58/3

 

Učivo probrané v týdnu od 10. – 12. 4. 

Probíraná látka – zavedení nás. 3, počítání v prostředí rodokmen, neposedové, autobusové linky, sčítací trojúhelníky, barevné trojice, Lesoň, slovní úlohy, pracovní sešit – str. 6 – celá, str. 7/1, 2, 3, 5, Početníček – str. 40/1

 

Učivo probrané v týdnu od 3. – 7. 4.

Probíraná látka – zaokrouhlování na desítky, procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2, počítání v prostředí násobilkové obdélníky, Lesoň , sčítací tabulka, rodokmen, čtvrtletní písemná práce, geometrie – přímka, úsečka, pracovní sešit – str. 46/5, str. 47/1, 3, 4, pracovní sešit – 3. díl – str. 5, Početníček – str. 29/1, 57/2,

 

Učivo probrané v týdnu od 27. – 31. 3.

probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100 v různých prostředích, násobení a dělení dvěma, zaokrouhlování na desítky, počítání s penězi, počítání v prostředí Lesoň, sčítací trojúhelníky, krokování, neposedové, pavučina, pracovní sešit – str. 44/2, 4, str. 45/1, 3, str. 46/1, 2, Početníček – str. 28/2

 

Učivo probrané v týdnu od 20. 3. – 24. 3.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2 (násobilková tabulka, manipulace s předměty), počítání v prostředí autobus, autobusvoé linky, pavučiny, barevné trojice, krokování, násobilkové obdélníky, Lesoň, počítání s penězi, G: přímka, úsečka, pracovní sešit – str. 41 – 43/1, početníček – str. 27/5, str. 39 – celá strana

 

Učivo probrané v týdnu od 13. – 17. 3.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání v prostředí autobus, sčítací trojúhelníky s podmínkou, Lesoň, sousedé, porovnávání čísel, násobení a dělení dvěma, plán krychlové stavby,  matematická soutěž Cvrček, pracovní sešit – str. 38/2, str. 39 – celá, str. 40/1, 2, 3, Početníček – str. 39/3, 5

 

Učivo probrané v týdnu od 6. – 10. 3.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100, počítání v prostředí: Lesoň, pavučiny, násobilkové obdélníky, výstaviště, G: druhy čar, bod, plány krychlových staveb, pracovní sešit – str. 35 – 38/1, 3, 4

 

Učivo probrané v týdnu od 27. 2. – 3. 3. 

Probíraná látka – práce s chybou, počítání v prostředí: krokování, sousedé, cyklotrasy, sčítací trojúhelník, G: druhy čar, bod – opakování – pracovní sešit – str. 31/4, str. 32/2, 3, 4, str. 33/4, str. 34/1, 2, 4, str. 35/2, Početníček – str. 26 – celá. str. 57/1

 

Učivo probrané v týdnu od 6. – 20. 2.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes desítku, počítání v prostředí: hadi, Lesoň, krokování, pavučiny, autobus, násobilkové obdélníky, práce s dřívky, parketování, pracovní sešit – str. 29/3, 4, str. 30/ 1, 2, 3, str. 31/1, 2, 3, Početníček – str. 25 – celá

 

Učivo probrané v týdnu od 6. – 10. 2.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100, počítání v prostředí: Lesoň, výstaviště, krokování, barevné trojice, počítání s penězi, autobus, práce s chybou, G: – bod, pojmenování bodu, pracovní sešit – str. 27, 28, Početníček – str. 25/1, 2

 

Učivo probrané v týdnu od 30. 1. – 2. 2.

Probíraná látka – práce s násobilkou tabulkou, procvičování sčítání a odčítání do 100, počítání v prostředí: násobilkové obdélníky, neposedové, autobus, výstavištěbpráce s chybou, práce s dřívky – pracovní sešit – str. 22 – 24/1, 4, str. 25/2, 3, Početníček – str. 23/1

 

Učivo probrané v týdnu od 23. – 27. 1.

Probíraná látka – počítání v prostředí Lesoň, krokování, barevné trojice, práce s chybou, práce s násobilkovou tabulkou, křivá, rovná, lomená čára, práce s geodeskami – pracovní sešit – str. 18/4 – 22/1

 

Učivo probrané v týdnu od 16. – 20. 1.

Probíraná látka – práce s násobilkovou tabulkou, práce s náhodou, procvičování sčítání a odčítání , počítání v prostředí krokování, cyklotrasy, Lesoň, autobus, pavučiny, práce s dřívky, krychlemi, parketování – pololetní písemná práce – pracovní sešít str. 15/4 až 18/3, Početníček – str. 56

 

Učivo probrané v týdnu od 9. – 13. 1.

Probíraná látka – počítání se závorkou, počítání v prostředí: výstaviště, pavučiny, barevné trojice, autobus, práce s krychlemi, parketování, práce s násobilkovou tabulkou, geom. útvary, tělesa – opakování, pracovní sešit – str. 13/4, str. 14 – celá, str. 15 – celá, Početníček – str. 21 – celá

 

Učivo probrané v týdnu od 3. – 6. 1.

Probíraná látka – sčítání a odčítání v číselném oboru do sta – bez přechodu přes desítku, seznámení se s násobilkovou tabulkou, počítání s penězi, počítání v prostředí: krokování, Lesoň, sousedé, neposedové, pavučiny,  „oblékání“ krychle – pracovní sešit – str. 11/2, 3, 4, str. 12/2, 3, 4, str. 13/1, 2, 3

 

Učivo probrané v týdnu od 19. – 22. 12.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání, počítání v prostředí: krokování, součtové trojúhelníky, autobus, pavučiny, práce s krychlemi – stavba dle plánu – pracovní sešit – str. 9 + 10

 

Učivo probrané v týdnu od 12. – 16. 12.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100, počítání v prostředí: hadi, výstaviště, Lesoň, barevné trojice, autobusové linky, krokování, pavučiny, propojení násobení  a opakovaného sčítání – pracovní sešit – str. 6/2, 3, 4, str. 7/2, 3, 4, str. 8/1, 3, 4, str, 9/2, 3, Početníček – str. 19/2, 3, str. 20 – celá

 

Učivo probrané v týdnu od 5. – 9. 12.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu v desítkách, počítání v prostředí: barevné trojice, pavučiny, neposedové, parketování, práce s dřívky, s krychlemi, pracovní sešit – str. 46, 47, Početníček – str. 17/2, str. 18, str. 19/1

 

Učivo probrané v týdnu od 28. 11. – 2. 12.

Probíraná látka – sčítání a odčítání desítek v číselném oboru do 100, porovnávání čísel v číselném oboru do 100, počítání v prostředí: Lesoň, výstaviště, krokování, práce s mincemi, krychlemi, dřívky, parketování, pavučiny – pracovní sešit – str. 43 – 46/2, Početníček – str. 15, 16

 

Učivo probrané v týdnu od 21. 11. – 25. 11.

Probíraná látka – rozklad čísel na desítky a jednotky, sčítání desítek a jednotek, počítání v prostředí: autobus, krokování, výstaviště, sousedé, autobusové linky, práce s krychlemi, práce s dřívky – pracovní sešit – str. 38 – 42, Početníček – str. 14

 

Učivo probrané v týdnu od 7. 11. – 11. 11.

Probíraná látka – procvičování probraného učiva – písemná práce, rozklad čísla, počítání po desítkách do 100, počítání v prostředí: krokování, hadi, Lesoň, autobus, pavučiny – pracovní sešit – str. 33/2, 3, 4, 5, str. 34 – celá, str. 35 – celá, Početníček – str. 10/3, str. 11/1, 2

 

Učivo probrané v týdnu od 31. – 4. 11.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 30, porovnávání čísel do 30, počítání v prostředí: Lesoň, barevné trojice, krokování, cyklotrasa, pavučiny, sčítací trojúhelníky, krychlové stavby – záznam plánu – pracovní sešit – str. 29 – 33/1, Početníček – str. 4/2 + str. 10/1, 2

Učivo probrané v týdnu od 17. – 21. 10.

Probíraná látka – procvičování sčítání a odčítání do 30, počítání v prostředí: pavučiny, krokování, výstaviště, zvířátka dědy Lesoně, počítání s penězi, orientace v cyklotrase, plánování a zápis stanovišť, práce s krychlemi – pracovní sešit – str. 25/3 – str. 27, Početníček – str. 7/3 + str. 9/2, 3

 

Učivo probrané v týdnu od 10. – 14. 10.

Probíraná látka – procvičování sčítání, odčítání a porovnávání čísel do 27, rozklad čísel, práce s chybou, budování představy poloviny, třetiny, čtvrtiny, práce s číselnými tabulkami, počítání v prostředí: autobus, krokování, hadi, zvířátka dědy Lesoně, součtové trojúhelníky s podmínkou, pavučiny, parkety – pracovní sešit – str. 21 -25/1

 

Učivo probrané v týdnu od 3. – 7. 10.

Probíraná látka – počítání do 27 – procvičování sčítání, odčítání, porovnávání, dělení na čtvrtiny – skládání papíru čtvercového a obdélníkového tvaru, práce s mincemi, s dřívky, počítání v prostředí: autobus, výstaviště, součtové trojúhelníky – pracovní sešit – str. 19 – str. 21/1

 

Učivo probrané v týdnu od 26. – 30. 9.

Probíraná látka – Počítáme do 25 – sčítání, odčítání, porovnávání čísel, počítání v prostředí: autobus, pavučiny zvířátka dědy Lesoně, sousedé, krokování, rytmus tvarů a barev – pracovní sešit str. 16 – 18/2

Učivo probrané v týdnu od 19. – 23. 9.

Probíraná látka – Počítáme do 23 – sčítání, odčítání, porovnávání, prostředí – autobus, pavučiny děda Lesoň, krychlové stavbičky, výstaviště, hadi, parketování, krokování – pracovní sešit str. 12 – 16/1