2.tř – Matematika

 

 

 

Duben

15.4. – 17.4.

Násobilkové obdélníky – procvičování násobků 2,3,4,5

Zakroužkovaná cvičení v PS, můžete procvičovat doma. Zakroužkovaná jsou díky rozdílnému tempu žáků.Děkuji.

8.4.-12.4.

Písemné odčítání bez přechodu přes desítku

1.4.- 5.4.

Písemné sčítání bez přechodu přes desítku

G – odhad délky úsečky, měření délky úsečky

Březen

11.3.- 15.3.

Násobky 2,3,4,5

Vyvození dělení  (po částech, na části) – slovní úlohy

Násobilkoví hadi

4.3.- 8.3.

Zaokrouhlování čísel na desítky

Počítání se závorami

Výhodné počítání

Únor

18.2. – 22.2.

Učivo: procvičujeme

Pracovní sešit po str.15

G- dřívkové stavby (str.12,16,18), jeviště( pokojíčky)16/1 čtyřúhelníky – práce s geodeskami, parkety 13/4;17/1

www.onlinecviceni.cz

21.- 25.1.

 • Vyvození nového prostředí Švadlenka – oblékáme krychli ( pojmy – stěny, hrany, vrcholy krychle)
 • Kouzlení s hrací kostkou
 • ps po str. 7 (2. díl)
 • Ve škole máme: 1. díl PS,početník, sešity – pětiminutovky, geometrie

14.1.-18.1.

 • ČT – písemná práce aritmetika
 • PÁ – písemná práce geometrie      informace v úkolníčku

Rozdala jsem dětem 2.díl matematiky, 1. díl si necháme ve škole – na průběžné procvičování, samostatnou práci

7.1. – 11.1.

opakování  a procvičování učiva

G: tělesa – vyhledávání , pojmenování ( krychle, kvádr, válec, kužel, jehlan, koule)vrcholy, hrany

3.1. – 4.1.

G: geometrické obrazce – vyhledávání , pojmenování ( mnohoúhelníky) vrcholy, strany

10. 12. – 14.12.

procvičování sčítání do 100:

 • 30 + 20,70 + 10
 • 30 + 15 = 30 + 10 + 5
 • 36 +10

Pracovní sešit ..po str.40  ( procvičování vzadu str.56 – můžete procvičovat na str. 58-59)

Početník str. 26,27

 

3.12.-.7.12.

 • Početník  po str. 26 ( mám všechny u sebe ke kontrole)
 • PS- samostatná práce – str. 54 a 55
 •       po str.36

Numerace do 100

 • počítání po desítkách
 • práce se stovkovou tabulkou
 • myslím si číslo, které má __D__J
 • myslím si číslo, jehož předchůdce je číslo __ a následovník __
 • doplň chybějící čísla do stovkové tabulky
 • ve který sloupcích jsou seřazena pouze lichá (sudá)čísla?

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/numerace-do-100

19.11.- 23.11.

Porcvičování online:

 https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-do-20-1-uroven/195

+ – do 20 https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-do20-obrazkove-1-uroven/3333

cvičení odhadu https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-odcitani-do20-uroven1/2093

Matematické příběhy – složené slovní úlohy

Čtení zápisů  př-. 27 – 5 < 5       Doplňování  zápisů     31 – ___ > 7+ 2      ( odůvodnění …která čísla můžeme doplnit, vyjmenuj všechna)

Ps – po str. 32 ( můžete dokončit celou stranu)

G

 • – krychlové stavby

Vážení rodiče, každý pátek budeme mít M-G ( geometrii) Budeme potřebovat ostrouhanou tužku č. 3 a pravítko.

12.11.- 16.11.

Porovnávání čísel ( děda Lesoň), řazení čísel ( výstaviště)

G – parkety, dřívkové stavby, krychlové stavby

5.11. – 9.11.

 • Počítáme do 30
 • Řešíme slovní úlohy – tvoříme matematické otázky, odpovědi
 • G-  opakování body, čáry

 

31.10. – 2.11.

M – početník str. 12 – 13, pracovní list ( nemocní dostanou po příchodu)

halloweenské počítání  – pracovní listy, pavučiny trochu jinak

 

22.10. -26.10.

Počítání do 27 – krokování

 • řády čísel
 • dopočítávání
 • slovní úlohy
 • dvojnásobek, polovina čísla
 • počítání s penězi

Prostředí: spoj tři čísla, děda Lesoň, hadi, pavučiny, výstaviště

Ps- po str. 23

15.10.- 19.10.

Počítání do 25 – krokování

 • součtové tabulky – kouzlíme:)
 • porovnávání čísel
 • pojem čtvrtina

Prostředí: autobus, sousedé, pavučiny

ps – po str. 19

8.10. – 12.10.

Prostředí :

Probrané učivo

 • pamětné počítání do 10 ( bez pomocníků)
 • zápis čísel podle počtu D a J   __ __
 • předchůdce a následovník čísla
 • rozklad čísel  ( součet po sobě jdoucích čísel)
 • řetízky – postupné přičítání čísel

PS – po str. 15, dále 50/1 a 51

1.10.- 5.10.

 • Počítání s penězi   – procvičujte postupné přičítání   10+5+2+1  atd.   
 • Hledání všech řešení – Mám 18 korun. Jaké mince mám?
 • PS – 11/4  9/3   13/2   Procvičovací sešit matematiky str. 5
 • Vyvození nového prostředí  – Děda Lesoň

17.9. – 21. 9.

 • řazení čísel
 • čísla jednociferná, dvouciferná
 • porovnávání čísel

Práce s krokovacím pásem

Procházíme prostředím: součtové trojúhelníky, cyklotrasy, autobus

10.9. – 14.9.

 • Řazení čísel
 • Cyklotrasy
 • Autobus
 • Součtové trojúhelníky

G

 •    – značení bodů, spojování bodů
 •    – čára – rovná, lomená

 

 

Zajímavé stránky k procvičování

https://www.matika.in/cs/

 

http://skolicka6.sweb.cz/POCITAME/POCITAME1.htm

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=Matematika&class=1&action=show#selid