2. tř – Český jazyk

31.10.- 2.11.

ČJ – řazení slov podle abecedy – práce s pomůckou

pracovní sešit –  po str. 25

PS- písanka po str. 13

2.10. – 26.10.

Čj

 • Vlastní jména
 • Řazení slov podle abecedy

Uč – po str. 21

Ps – po str.

Čt – převyprávění čteného textu, práce s textem (Petra Braunová: Kuba nechce číst)

Čítanka po str. 7

Ps diktát uč 115/6, přepis z učebnice, z tabule,písanka -psaní písmene n

Sl – třídnická hodina ( Chování o přestávkách)

15.10. -19.10.

ČJ

 • Druhy vět – procvičování
 • Vlastní jména  – tvorba příjmení
 • učebnice po str.18
 • pracovní sešit po str. 20

SL – tvoříme různá přirovnání

ČT – čítanka po str. 17 ( vysvětlování různých ponaučení)

PS – diktát po přípravě, přepis z učebnice 17/10 Prosím opravte.

8. 10. – 12.10.

Druhy vět O,T, P,R

( oznámení, otázka, rozkaz, přání)

 • doplňování znamének
 • rozlišování vět
 • otvorba vět
 • – Sloveso, jako stavební kámen každé věty.
 • – Jak vytvořit otázku?  ( pomocníci – slovesa a tázací slova)

Ps – po str. 15

Psaní  – doplň odpověď na otázku – Indiáni žijí……

Čtení – Houbová pohádka ( vymýšlení pomůcky k zapamatování slova MUCHOMŮRKA)

– Liška a čáp – bajka, vysvětlení ponaučení

 

 

 

1.-5.10.

 • Dělení vět na slova, hranice slov
 • Druhy vět  – vyvození

Sl- Kreslení obrázku podle návodu, řazení vět v textu

PS – psaní tvarů písmen i,u

ČT  Jiří Havel – Co kdo umí? ( hra na ilustrátory, čím bych chtěl být, čtenářská chvilka – vyprávění o přečteném)

24.9.-27.9.

ČJ

Věta

dělení věty na slova

počet slov ve větě

učebnice str.7

pracovní sešit str.

17. 9. – 21.9.

ČJ

 • učebnice  str. 6
 • pracovní sešit dokončit všechna cvičení na str,. 2,3
 • Hlásková stavba slova
 • Slova se skupinami hlásek – bě, pě, vě, mě,dě, tě, ně

SL– řazení vět podle děje

učebnice str. 10

ČT– práce s básní, vyhledávání rýmů, počítání veršů, slok

čítanka str. 11

PS – kontrola DÚ, písanky máme ve škole – nahradíme si páteční hodinu. NAcvičovali jsme na vystoupení

 

10.9. – 14.9.

ČJ

 • -učebnice po str. 6
 • -pracovní sešit
 • psaní jmen osob ( kamarádů, spolužáků,….) – gramatcká pravidla

SL- vypravování podle obrázků st. 7 (uč.)

PS – prosćičování psaní tvarů písma, pravidla při psaní, přepis slov

Zajímavé stránky k procvičování

http://www.jak-spravne-psat.cz

http://www.rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html

http://www.kaminet.cz/napravy/orientace/index.php