2.tř – Český jazyk

Probírané učivo v týdnu od 12. – 16. 6.

Probíraná látka – procvičování probíraného učiva, opis, přepis s doplňováním, hra ve skupinách, práce na pracovních listech, zvyšování plynulosti čtení, čtení s porozuměním, pracovní sešit – str. 93, učebnice – str. 75, 98/1, 101/3

 

Probírané učivo v týdnu od 5. – 9. 6.

probíraná látka – procvičování probraného učiva, práce ve dvojicích, zvyšování plynulosti čtení, opis, přepis, pracovní sešit – str. 92, učebnice – str. 90/15, str. 97/11, 12, práce na pracovních listech

 

Probírané učivo v týdnu od 29. 5. – 2. 6.

probíraná látka – procvičování probraného učiva, diktát, čtení s porozuměním, závěrečná písemná práce, učebnice – str. 86, 90/18, 19, 91/20, 22, 93/3, pracovní sešit – str. 90, 92/10

 

Probírané učivo v týdnu od 22. – 26. 5.

probíraná látka – procvičování probraného učiva – velké písmeno, doplňování i/y, druhy vět, slova protikladná, opis, přepis, diktát – učebnice – str. 84, 85, str. 89/11,  str.  94/6, str. 109/2, písanka – str. 40, pracovní sešit – str. 85, 86

 

Probírané učivo v týdnu od 15. – 19. 5.

probíraná látka – věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce, velké písmeno – vlastní a obecné názvy, procvičování probraného učiva, práce ve dvojicích, ve skupinách, adresa, opis, přepis, diktát, učebnice – str. 82/5, 83 – celá strana, 88/10, str. 114 – celá strana, pracovní sešit – str. 84/2, 3, písanka – str. 37,38, 39

Probírané učivo v týdnu od 9. – 12. 5.

Probíraná látka – věta jednoduchá, souvětí, jednoduchý větný vzorec, velké písmeno – názvy měst, vesnic, hor, řek, vlastní jména, práce ve dvojicích – procvičování probraného učiva, části dopisu, básně o mamince, učebnice – str. 78/4, 80/2,  81/1, 82/4, pracovní sešit – str. 82/7, 8, písanka – str. 30, 31

 

Probrané učivo v týdnu od 2. – 5. 5.

Probíraná látka – věta jednoduchá, souvětí, jednoduché větné vzorce, procvičování určování slovních druhů, opis, přepis s doplňováním, dopis a jeho části, pracovní sešit – str. 77/3, 78/6, str. 79, str. 113/2,  pracovní sešit – str. 82/5, 6, str. 83/1, 2,

 

Probrané učivo od 24. – 28. 4.

Probíraná látka – veta jednoduchá, souvětí, jednoduché větné vzorce, pravopisné jevy – procvičování, opis, přepis, diktát, prezentace přečtené knihy, pracovní sešit – str. 81 – celá, učebnice – str. 77/ žlutý rámeček, str. 112/3, str. 113/1, 3

 

Probrané učivo v týdnu od 18. – 21. 4. 

Probíraná látka – slovní druhy, procvičování doplňování i/y, párových souhlásek, ú/ů – se zdůvodňováním, opis přepis, čtení s porozuměním, kladné a záporné vlastnosti, pracovní sešit – str 67/1, 2, str. 78/21, 22, 23, str. 79/24, 25, 28, učebnice – str. 105/2, str. 106/4, str. 107/1, str 112/, 1, 2, Písanka – str. 34 + 35

 

Probrané učivo v týdnu od 10. – 12. 4.

Probíraná látka – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – vyhledávání, přiřazování, opis, přepis – pracovní sešit – str. 79/26, učebnice – str. 73/1, 2, Písanka – str. 30 + 31

 

Probírané učivo v týdnu od 3. – 7. 4.

Probíraná látka – slovní druhy – předložky, spojky, procvičování probraného učiva, čtvrtletní písemná práce,  popis zvířete, opis, přepis, čtení textů s jarní tématikou, rébusy, přesmyčky, slovní hříčky, pracovní sešit – str. 76 + 77, str. 78/20, učebnice – str. 71/3, str. 72/5, Písanka – str. 33

 

Probírané učivo v týdnu od 27. – 31. 3.

Probíraní látka- slovní druhy – slovesa, předložky, jednoduchý popis zvířete, opis, přepis, diktát, čtení s porozuměním, rébusy, hádanky, pracovní sešit – str. 74/10, str. 75 – celá, učebnice – str. 69, str. 70/5, str. 71/1, 2, Písanka – str. 28, 29, 32

 

Probírané učivo v týdnu od 20. – 24. 3.

Probíraná látka – slovní druhy, podstatná jména, slovesa, procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých slouhláskách, procvičování psaní slov s párovými souhláskami, popis zvířete, opis, přepis, učebnice – str. 68, str. 69/1, 2, pracovní sešit – str. 71/1, 2, str. 72, 73, str. 74/8, 9, Písanka – str. 25 – 27

 

Probírané učivo v týdnu od 13. – 17. 3.

Probíraná látka – slova se skupinami bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, párové souhlásky, psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, slovní druhy, opis, přepis, učebnice – str. 61 – 63, str. 64/5, 6,  str. 67, pracovní sešit – str. 70, str. 72/1, 2, Písanka – str. 20, 21, 24

 

Probírané učivo v týdnu od 6. – 10. 3.

Probíraná látka – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, záznam o přečtené knize, učebnice – str. 58, 60, pracovní sešit – str. 68 + 69, písanka – str. 17 – 19

 

Probírané učivo v týdnu od 27. 2. – 3. 3.

Probíraná látka – párové souhlásky, význam slov, opis, přepis, pracovní sešit – str. 65 + 66, učebnice – str. 53, 54, 55/2, 4, Písanka – 15, 16

 

Probírané učivo v týdnu od 20. – 24. 2.

Probíraná látka – párové souhlásky, i – y po měkkých a tvrdývh souhláskách, přednes básně, opis, přepis, diktát, vypravování dle obrázkové osnovy, učebnice – str. 47/5, str. 52, pracovní sešit – str. 62/10, str. 63 – celá, str. 64/15, 16, Písanka – str. 12 – 14

 

Probírané učivo v týdnu od 6. – 10. 2.

Probíraná látka – psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, přednes básně, opis, přepis – učebnice – str. 51, pracovní sešit – str. 60/4, str. 61/ 6, 7

 

Probírané učivo v týdnu od 30. 1. – 2. 2.

Probíraná látka – procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, slova příbuzná a tvary slov, pracovní sešit – str. 57 + 58/6, 8, učebnice – str. 48 + 49

Báseň k recitaci – žáci dostali báseň, kterou se naučí zpaměti (na středu 8. 2.).

 

Probírané učivo od 23. – 27. 1.

Probíraná látka – procvičování psaní y/i po tvrdých a měkkých slabikách, opis, přepis – pracovní sešit – str. 54 + 55 – vše, str. 56/5, Písanka – str. 2 – 4

 

Probrané učivo v týdnu od 16. – 20. 1.

Probíraná látka – opakování  a procvičování probraného učiva, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, opis přepis, písemná práce, čtení s porozuměním, vypravování dle obrázkové osnovy – učebnice – str. 44/2, 45/3, 4, pracovní sešit – str. 50 – 53

Písanka – procvičování psaní tvarů písmen x, X, číslic 0 – 9, str. 39 + 40

 

Učivo probrané v týdnu od 9. – 13. 1.

Probíraná látka – opakování a procvičování probraného učiva, práce ve dvojicích, opis, přepis, pololetní diktát, zvyšování plynulosti čtení, čtení s porozuměním – písemná práce – učebnice – str. 43/3, pracovní sešit – str. 45/3, 4, str. 46 – celá, str. 47 – celá

Písanka – procvičování a upevňování psaní tvarů písmen z, ž, Z, Ž – str. 37, 38

 

Učivo probrané v týdnu od 3. – 6. 1.

Probíraná látka – měkké a tvrdé souhlásky, abeceda, slovní význam, psaní u, ú, ů, opis, přepis, pracovní sešit – str. 44/1, 45/1, 2, učebnice – str. 42/5, 6, str. 43/1 , str. 87/4

Procvičování a upevňování psaní tvarů písmen s, š, S, Š, L, D, Ď – str. 34 – 36

 

Učivo probrané v týdnu od 19. – 22. 12.

Probíraná látka – měkké a tvrdé souhlásky, řazení slov dle abecedy, opis, přepis, diktát, pracovní sešit – str. 42/5, 6, učebnice – str. 41 – 42/3, 4

 

Učivo probrané v týdnu od 12. – 16. 12.

Probíraná látka – hlásková stavba slova, psaní ú/ů, tvrdé souhlásky, tvrdé slabiky, přísloví, opis, přepis – učebnice – str. 37, pracovní sešit – str. 38, 39/3, 5, str. 40, 41/1, str. 42/3, 4

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen R, Ř, T, Ť, F – str. 32 + 33

 

Učivo probrané v týdnu od 5. – 9. 12.

Probíraná látka – rozdělení hlásek, hlásková stavba slova, slabikotvorné r, l, m, přednes, opis, přepis – učebnice – str. 34, 36/3, 4

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen H, K, P, B – str. 29 – 31

Učivo probrané v týdnu od 28. 11. – 2. 12.

Probíraná látka – rozdělení hlásek, samohlásky krátké x dlouhé, dvojhlásky au, ou, eu, význam slov, řazení slov dle abecedy – procvičování, opis, přepis, diktát, pamětné osvojení básně, četba na pokračování – Čmelda a Brumda – učebnice str. 33, 35, pracovní sešit – str. 35 – 37

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen I, J – str. 28

 

Učivo probrané v týdnu od 21. 11. – 25. 11.

Probíraná látka – význam slov – slova souznačná, mnohoznačná, protikladná, slova citově zabarvená – lichotivá x hanlivá, telefonický rozhovor – učebnice – str. 28 – 32, pracovní sešit – str. 30 – 33

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen G, q, Q- str. 27, str. 10 + 20 – práce dle zadaných úkolů

 

Učivo probrané v týdnu od 7.11. – 11. 11.

Probíraná látka – opakování – druhy vět, abeceda, vypravování podle obrázkové osnovy, písemná práce, pracovní sešit – str. 25/6, str. 26 – celá, učebnice – str. 23/4 – číslování dle abecedy, str. 9/7, str. 25/1 a) – h)

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen C, Č, ch

 

Učivo probrané v týdnu od 31. 10. – 4. 11.

Probíraná látka – druhy vět – opakování, abeceda – řazení slov dle abecedy, opis, přepis, diktát, čtení s porozuměním, pracovní sešit str. 23 – 25, učebnice – str. 22

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen d, ď, c, č, dvojhlásky au, ou

 

Učivo probrané v týdnu od 17. – 21. 10.

Probíraná látka – druhy vět, vlastní jména osob a zvířat, opis, přepis, četba na pokračování – Čmelda a Brumda (Kahoun), pracovní sešit str. 16, 20, 21/5, učebnice – str. 20 + 21/2

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen a, o – str. 16

 

Učivo probrané v týdnu od 10. – 14. 10.

Probíraná látka – druhy vět dle postoje mluvčího – věta oznamovací, tázací, přací, rozkazovací, znaménko za větou, vymýšlení vět dle daného zápisu- druh věty + počet slov, změna druhu věty (např. přání v rozkaz, …), opis přepis, diktát – pracovní sešit str. 14 + 15, učebnice str. 18

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen V, U, w, W, y, Y, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5

Učivo prané v týdnu od 3. – 7. 10.

Probíraná látka – druhy vět podle postoje mluvčího, opis přepis, diktát,  sloh – oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, pamětné osvojení básně Podzim – František Hrubín – pracovní sešit str. 12/3 – str. 13, učebnice str. str. 13/6 – str. 17

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen N, Ň, M, v

 

Učivo probrané v týdnu od 26. – 30. 9.

Probíraná látka – slova dvojslabičná, trojslabičná, čtyřslabičná, druhy vět podle postoje mluvčího – věta oznamovací, tázací, přací, rozkazovací – učebnice str. 11 – 13/5, pracovní sešit – str.12/1, 2

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen r, ř, n, m – str. 8 + 9

Učivo probrané v týdnu od 19. – 23. 9.

Probíraná látka – Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, pořádek vět, pořádek slov ve větě, čtení s porozuměním – pracovní sešit – str. 8 – 11/1, učebnice – str. 9/3 a str. 10/1

Písanka – procvičování a upevňování tvarů písmen i, u, t – str. 6 a str. 7 – 6 řádků, opis, přepis, diktát