2. tř – Český jazyk

Březen

11.3.-15.3.

ČJ

 • Základ slova – význam ( hry se slovy)
 • Tvorba slov se stejným základem slova (př. škol)
 • Rozlišení tvaru slova a slova příbuzného ( podle významu)- (škola,školou,školník,..)

ČT

Ten,kdo nemá čítanku č.1 ve škole,tak si ji přinese.

Čtvrtek – čtenářská dílna  (přinést si vlastní rozečtenou knihu)Práce s knihou – metoda – poslední slovo mám já (čtenář)

SL

PS – 2.díl písanky

4.3.-8.3.

ČJ – tvary slov a slova příbuzná

Čt-čtenářská dílna – převypravění přečeného textu

SL-Přepis příběhu- Vypadlý zub

Ps-  dopsat poslední strany v písance č.1

18. – 22.2.

ČJ – Měkké, tvrdé souhlásky  / přepis po přípravě, doplňovací cvičení – klasifikované/

ČT – recitační soutěž

Rozdali jsme si čtenářské deníky

SL – Píšeme příběh – Vypadlý zub

PS – klasifikované psaní    …písmeno K

11. – 15. 2. 

SL – brainstorming  vypadlý zub

ČT – recitace básní, čtení textů v čítance (1. ročník)

ČJ- měkké tvrdé souhlásky

4. – 8. 2.

ČT – Cesta, která nikam nevedla

recitace básní

ČJ  měkké, tvrdé slabiky

28._1.2.

Sl minutové psaní, myšlenková mapa – cestování

ČT- příprava na recitační soutěž

ČJ -Tvrdé , měkké souhlásky

 

21. – 25. 1.

 • Procvičování pravopisu po str. 5/2
 • Učebnice str. 100 hy- hý,chy-chý
 • PS – po str. 45 (celá stra je dokončená)

Zde můžete procvičovat:

Ve škole máme: procvičování pravopisu

 

14.1.- 18.1.

písemné práce

PO – porozumění textu

ÚT – přepis textu

ST – písemná práce  informace v úkolníčku

7.1. -11.1.

opakování a procvičování učiva za 1. pololetí

 • SL – rčení a přísloví
 • ČT – práce s textem,ověřování porozumění textu

Nové učivo: Dělení souhlásek (měkké, tvrdé, obojetné) – pamětné osvojení, seznámení s gramatickými pravidly

3.1. – 4.1.

 • třídnická hodina
 • Moje Vánoce
 • Kniha od Ježíška

10.12.- 14.12.

– Opakování abecedy ( řazení slov podle abecedy)

– Nové učivo – rozdělení hlásek  + psaní ú/ů

 • Měkké
 • Tvrdé                  HLÁSKY    (pamětně vyjmenovat)
 • Obojetné
 • UČ – str. 33 ( samohlásky X souhlásky) + 34/2
 • PS – str. 35

Čítanka po str. 39

Písanka po str. 21

Sloh – adventní vypravování

 

3.12.-. 7.12.

PS – po str 33

 • Procvičování a opakování učiva  ( práce s pracovními listy- samostatná práce)
 • Hry
 • Online cvičení

PS- písanka po str. 18 ( mám u sebe)

26. 11. – 30.11.

ČJ – význam slov-Slova nadřazená, podřazená, souřadná;slova lichotivá a hanlivá+ slova souznačná, protikladná, mnohoznačná

 • práce s učebnicí
 • snaha zdokonalování přepisu :)

19.11.- 23.11.

ČJ – význam slov-Slova nadřazená, podřazená, souřadná;slova lichotivá a hanlivá+ slova souznačná, protikladná, mnohoznačná

Sl – hra se slovy

Ps – nacvičovali jsme na vystoupení

12.11.-.16.11.

ČJ – řazení slov podle abecedy,  význam slov

ČT – čtenářská dílna

 

5.11.- 9.11.

ČJ- řazení slov podle abecedy

Sl – volné psaní Safari

31.10.- 2.11.

ČJ – řazení slov podle abecedy – práce s pomůckou

pracovní sešit –  po str. 25

PS- písanka po str. 13

2.10. – 26.10.

Čj

 • Vlastní jména
 • Řazení slov podle abecedy

Uč – po str. 21

Ps – po str.

Čt – převyprávění čteného textu, práce s textem (Petra Braunová: Kuba nechce číst)

Čítanka po str. 7

Ps diktát uč 115/6, přepis z učebnice, z tabule,písanka -psaní písmene n

Sl – třídnická hodina ( Chování o přestávkách)

15.10. -19.10.

ČJ

 • Druhy vět – procvičování
 • Vlastní jména  – tvorba příjmení
 • učebnice po str.18
 • pracovní sešit po str. 20

SL – tvoříme různá přirovnání

ČT – čítanka po str. 17 ( vysvětlování různých ponaučení)

PS – diktát po přípravě, přepis z učebnice 17/10 Prosím opravte.

8. 10. – 12.10.

Druhy vět O,T, P,R

( oznámení, otázka, rozkaz, přání)

 • doplňování znamének
 • rozlišování vět
 • otvorba vět
 • – Sloveso, jako stavební kámen každé věty.
 • – Jak vytvořit otázku?  ( pomocníci – slovesa a tázací slova)

Ps – po str. 15

Psaní  – doplň odpověď na otázku – Indiáni žijí……

Čtení – Houbová pohádka ( vymýšlení pomůcky k zapamatování slova MUCHOMŮRKA)

– Liška a čáp – bajka, vysvětlení ponaučení

 

 

 

1.-5.10.

 • Dělení vět na slova, hranice slov
 • Druhy vět  – vyvození

Sl- Kreslení obrázku podle návodu, řazení vět v textu

PS – psaní tvarů písmen i,u

ČT  Jiří Havel – Co kdo umí? ( hra na ilustrátory, čím bych chtěl být, čtenářská chvilka – vyprávění o přečteném)

24.9.-27.9.

ČJ

Věta

dělení věty na slova

počet slov ve větě

učebnice str.7

pracovní sešit str.

17. 9. – 21.9.

ČJ

 • učebnice  str. 6
 • pracovní sešit dokončit všechna cvičení na str,. 2,3
 • Hlásková stavba slova
 • Slova se skupinami hlásek – bě, pě, vě, mě,dě, tě, ně

SL– řazení vět podle děje

učebnice str. 10

ČT– práce s básní, vyhledávání rýmů, počítání veršů, slok

čítanka str. 11

PS – kontrola DÚ, písanky máme ve škole – nahradíme si páteční hodinu. NAcvičovali jsme na vystoupení

 

10.9. – 14.9.

ČJ

 • -učebnice po str. 6
 • -pracovní sešit
 • psaní jmen osob ( kamarádů, spolužáků,….) – gramatcká pravidla

SL- vypravování podle obrázků st. 7 (uč.)

PS – prosćičování psaní tvarů písma, pravidla při psaní, přepis slov

Zajímavé stránky k procvičování

http://www.jak-spravne-psat.cz

http://www.rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html

http://www.kaminet.cz/napravy/orientace/index.php