2.tř – Anglický jazyk

Pokud děti zapomenou pracovní učebnici, vše si do další hodiny dodělají. Nebudu dětem stránky kopírovat. Narušuje to plynulý průběh hodiny.

Domácí příprava:

  • PROCVIČOVÁNÍ K UČEBNICI   – Happy house
  • Poslech písniček
  • Domácí úkoly HW v pracovním sešitě  ( v polovině října si zademe sešit)

Homeworks

8. 11.

poslech:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_02/singalong_unit02song?cc=cz&selLanguage=cs

+ read the words ( a pen, a clock, a teacher, a table, a chair, a pencil, a paper,..)

11.10.

HW – poslech písniček níže

Procvičujte na test (18.10.)

  • doplňování písmen do slov   monk_y, tige_, etc.
  • spojování slov  a monkey____________opice

4.10.

  • učit se abecedu a poslechnout si ABC song
  • příště si přinést zvířátko ( plyšové, plastové …ne ŽIVÉ :D

 

 

Učivo: 

  • sloveso CAN ( Can you run, swim, fly, …..?)
  • Alphabet
  • animals

Songs: