2.tř – Anglický jazyk

Domácí procvičování:

 • PROCVIČOVÁNÍ K UČEBNICI   HAPPY HOUSE
 • Poslech písniček
 • Výsledek obrázku pro domeček  Značka domeček v pracovním sešitě  (Prosím sledujte i web, kde je napsána str. )

 

Welcome to Happy House 2

3.12. Slovní zásoba food – obtahování tvarů slov

19.11. Poslech

https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA

 

 

12.11.  Poslech +   porozumění ( ústní zkoušení slovíček) , spojování slov s přídavným jménem, + použití členu ( seznámení)

5.11. My teacher   (čtení slov podle učitelky, nácvik čtení), přiřazování obrázků ke slovům

 

31.11. Halloween

22.10.

slovní zásoba – school  ( chair, desk, book, pen, pencil, clock, teacher..)

15.10.

 • pojmenování plyšáků
 • opakování barev
 • psaní slovních spojení   a monkey ; a green monkey
 • PS str. 11

Poslech:

8. 10.

Poslech písniček – The ABC song

Unit 1 str. 10

1.10.

Procvičujte výslovnost slov POSLECHOVÉ CVIČENÍ K UČEBNICI

Procvičujte čtení slovíček : a monkey, a crocodile, a lion, a tiger, a snake, a zebra

Unit 1   str. 4 a 6  +   některé děti rozpracovaly křížovku str. 9 ( můžete dokončit)

HW- PS str. 7

24.9.

 • Alphabet
 • Animals

17.9.

 • Pozdravy, členové rodiny
 • Jack, Polly, Daisy, Otto, mum, dad
 • Zájmena ( she, he)
 • 1 mouse x 2 mice

10.9.

 • Who is it?
 • Who´s missing?
 • učebnice ( máme ve škole) str. 2 a 3