2.tř – Anglický jazyk

>Hry v angličtině<

>Zvířata<

>Sporty, koníčky<

Domácí procvičování:

 • PROCVIČOVÁNÍ K UČEBNICI   HAPPY HOUSE
 • Poslech písniček
 • Výsledek obrázku pro domeček  Značka domeček v pracovním sešitě  (Prosím sledujte i web, kde je napsána str. )

 

Welcome to Happy House 2

29.4.

Unit 6   Clothes ( Put on your…., Take off your….)

Slovíčka   https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

Story https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

Song

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

 

15.4.- Easter

9.4.

Ověřování znalosti tématu My house

1.4.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalong_unit05chant?cc=cz&selLanguage=cs

25.3.

Where is my…..?     (Toys. clothes)

18.3.

My house

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc=cz&selLanguage=cs

11.3.

Unit 5, lesson 3,4

4.3.

My house -části domu

21.1 Happy face  – slovíčka jednotné a množné číslo

POSLECH-https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_04?cc=cz&selLanguage=cs

14.1. Exam – písemná práce, kolektivní práce – dotazník

7.1. Opakování a procvičování – nová slovní zásoba My face

10.12. str. 24,25

3.12. Slovní zásoba food – obtahování tvarů slov

19.11. Poslech

https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA

 

 

12.11.  Poslech +   porozumění ( ústní zkoušení slovíček) , spojování slov s přídavným jménem, + použití členu ( seznámení)

5.11. My teacher   (čtení slov podle učitelky, nácvik čtení), přiřazování obrázků ke slovům

 

31.11. Halloween

22.10.

slovní zásoba – school  ( chair, desk, book, pen, pencil, clock, teacher..)

15.10.

 • pojmenování plyšáků
 • opakování barev
 • psaní slovních spojení   a monkey ; a green monkey
 • PS str. 11

Poslech:

8. 10.

Poslech písniček – The ABC song

Unit 1 str. 10

1.10.

Procvičujte výslovnost slov POSLECHOVÉ CVIČENÍ K UČEBNICI

Procvičujte čtení slovíček : a monkey, a crocodile, a lion, a tiger, a snake, a zebra

Unit 1   str. 4 a 6  +   některé děti rozpracovaly křížovku str. 9 ( můžete dokončit)

HW- PS str. 7

24.9.

 • Alphabet
 • Animals

17.9.

 • Pozdravy, členové rodiny
 • Jack, Polly, Daisy, Otto, mum, dad
 • Zájmena ( she, he)
 • 1 mouse x 2 mice

10.9.

 • Who is it?
 • Who´s missing?
 • učebnice ( máme ve škole) str. 2 a 3