Volby do školské rady 19. 11.

Na základě § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji termín voleb do školské rady z řad zákonných zástupců na

pondělí 19. 11. 2018 v době od 7-15.30 hodin tajným anonymním hlasováním na vyznačeném místě (vchod u školní družiny) do připravené schránky.

Hlasovací lístek možno zaslat anonymně po dítěti v ŽK.

SEZNAM KANDIDÁTŮ V ABECEDNÍM POŘADÍ:

Monika Hanáčková

Hana Kučerová

Lenka Olšinová

Pavlína Václavíková

Na označeném hlasovacím lístku (bude zaslán po dítěti v Žákovské knížce, popřípadě možno osobně vyzvednout ve škole)

je možno zaškrtnout pouze jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Mgr. Marie Zapletalová, ředitelka školy