Velká gratulace Aličce Ondíkové

7 . 3. 2018 proběhlo okrskové kolo recitační soutěže ve Velkém Ořechově. Účastnila se ho i Alička Ondíková ze 2. třídy, která  získala 2. místo a postoupila do okresního kola.

Chválíme ji za krásnou reprezentaci naší třídy a školy. Samozřejmě blahopřejeme ke krásnému umístění i postupu do dalšího kola.

Třídní učitelka Alena Krutilová.